3432/AL/04

Langettava

Lehti arvosteli tv-ohjelmaa, mihin sen toimittaja vastasi lehden palstoilla. Kustantajan edustaja kommentoi toimittajan vastausta niin kärkevästi, että toimittajalle syntyi vastineoikeus. Lehti ei kuitenkaan julkaissut sitä. Langettava. Vanhat ohjeet.

Ylioppilaslehti arvosteli 1.10.2004 kantelijan toimittamaa tv-ohjelmaa, joka käsitteli Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa ja sen omistama HYY-Yhtymää. Kantelijan vastaus julkaistiin, mutta siihen liitettiin yhtymän hallituksen puheenjohtajan kommentti.KANTELUYlioppilaslehti julkaisi 1.10.2004 jutun, jossa arvosteltiin kantelijan toimittamaa MOT- sarjan ohjelmaa. Ohjelma käsitteli Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa ja sen omistamaa HYY-Yhtymää. Jutussa haastateltu HYY:n hallituksen puheenjohtaja leimasi ohjelman tarkoitushakuiseksi ja virheelliseksi. HYY-Yhtymän hallituksen puheenjohtaja puolestaan arvioi ohjelman sisältäneen perättömiä väitteitä, joita hän ei kuitenkaan yksilöinyt. Kantelija lähetti Ylioppilaslehden päätoimittajalle vastineen, joka julkaistiin, mutta siihen liitettiin HYY-Yhtymän hallituksen puheenjohtajan kommentti, jonka vähättelevää sävyä kuvaa sen alku: ”Poimi irrallisia tietoja ja pane ne tarkoitushakuiseksi jonoksi: saat aikaan tv-ohjelman.” Kantelijan mukaan kommentti on vastoin JSN:n vastinetta koskevaa periaatelausumaa vuodelta 1978 (575/L/78).Kantelija vaati myös oikaisua yhtymän hallituksen puheenjohtajan kommentin virheelliseen asiatietoon. Oikaisua ei julkaistu, mikä kantelun mukaan on vastoin JSN:n periaatelausumaa ja sananvapauslakia.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Esa Mäkisen mukaan kantelijalle ei syntynyt vastineoikeutta, koska 1.10.2004 julkaistun artikkelin arvostelu ei ollut asiatonta eikä perusteetonta. Kantelijaa ei mainittu siinä nimeltä. Ylioppilaslehti noudatti samanaikaisen kuulemisen periaatetta haastatellessaan MOT:n tuottajaa artikkelia varten. Puhelinkeskustelussa Sipola hyväksyi tekstinsä julkaisemisen mielipidekirjoituksena ja lyhensi sen sopivan mittaiseksi. Kirjoitus julkaistiin 29.10. Samassa yhteydessä julkaistiin myös HYY-Yhtymän hallituksen puheenjohtajan vastaus Sipolalle. Ylioppilaslehti ei julkaissut kantelijan vaatimaa oikaisua, koska kyseessä ei ollut asiavirhe vaan korkeintaan mielipide-ero. Mielipiteisiin ei synny oikaisuoikeutta.RATKAISUJournalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen. Ohjeiden 18. kohdan mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa.Neuvoston mielestä HYY-Yhtymän hallituksen puheenjohtajan Hanna-Mari Mäkisen kirjoituksessa 29.10. ei ollut varsinaista asiavirhettä vaan kysymys on lähinnä Ernst & Youngin lausuntoa koskevista tulkintaerimielisyyksistä. Mielipiteisiin ei synny oikaisuoikeutta.Hanna-Mari Mäkisen kirjoituksen ensimmäinen kappale sisälsi kuitenkin niin kärkevää arvostelua, että Sipolalle syntyi siihen vastineoikeus. Neuvoston mielestä Sipolan kirjoitus olisi pitänyt julkaista vastineena, jotta lukijat olisivat saaneet asiasta paremman kokonaiskuvan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylioppilaslehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomauksen vastineen julkaisematta jättämisestä.