3415/SL/04

Langettava

Iltalehti julkaisi Matti Nykäsestä esitutkinnan jälkeen ja ennen tuomiota uutisen, jossa spekuloitiin mahdollisen tuomion pituudella. Neuvoston mielestä kannen otsikossa ”Matti Nykänen istuu kaksi vuotta” ennakoitiin tuomiota ja annettiin virheellinen vaikutelma, jonka mukaan hänet olisi jo tuomittu. Langettava. Vanhat ohjeet.

Iltalehti kertoi uutisessaan 13.10.2004 Matti Nykäsen saamista syytteistä. Jutun mukaan syyttäjä vaatii Nykäselle rangaistusta tapon yrityksestä. ”Tapon yrityksestä veistä käyttäen on viime vuosina seurannut keskimäärin noin neljän vuoden vankeusrangaistus. Kirjoituksessa todettiin, että vankeusrangaistuvankina Nykänen on ensikertalainen ja kärsii mahdollisesta tuomiostaan vain puolet. Juttuun viitattiin etusivulla otsikolla ”Matti istuu kaksi vuotta”. KANTELUKantelija toteaa, että langettava tuomio esitettiin kannessa faktana. Kantelijan mielestä lukijalle syntyi vaikutelma, että tuomio on oikeusistuimen vahvistama. Jutussa oli kuitenkin kyse esitutkinnan valmistumisesta. Kantelijan mukaan mikään ei julkaisuhetkellä viitannut siihen, että Nykänen tulisi saamaan lehden julistaman tuomion.Kantelija toteaa lehden ottaneen kannessaan kantaa yksittäisen oikeustapauksen tuomion laatuun ja pituuteen, vaikka kyseisen tapauksen oikeuskäsittely ei ollut vielä edes alkanut. Kantelijan mukaan lehden sisällöstä ei löydy minkäänlaista vastetta kannen väittämälle.LEHDEN VASTAUSIltalehden vastaava päätoimittaja Petri Hakala toteaa, että otsikkotekstissä nostettiin esiin yksi näkökulma monimutkaiseen rikostapaukseen. Muut näkökulmat ja mahdollisuudet ilmenivät lehden jutusta. RATKAISUJournalistin ohjeiden 27. kohdan mukaan syyllisyyteen ei pidä ottaa ennalta kantaa eikä ennakoida tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaisuja. Ohjeiden 12. kohdan mukaan otsikoilla, ingresseillä, kansi- ja kuvateksteillä, myyntijulisteilla ja muilla esittelyillä on oltava sisällössä kate. Iltalehti julkaisi kantelun kohteena olevan kirjoituksen sen jälkeen, kun tapausta koskenut esitutkinta oli valmistunut. Käräjäoikeus ei ollut vielä antanut tuomiotaan. Tästä huolimatta lehti kertoi etusivullaan, että Matti Nykänen ”istuu kaksi vuotta”. Sisäsivuilla olleessa jutussa kerrottiin, minkälaisia tuomioita tapon yrityksestä veistä käyttäen on viime vuosina annettu ja kuinka kauan ensikertalaiset vankeusrangaistusvangit joutuvat istumaan. Juttu ei tukenut otsikossa totuutena esitettyä ehdotonta väitettä Nykäsen tuomiosta.Neuvoston mielestä kannen otsikossa ennakoitiin Nykäsen tuomion pituutta, minkä lisäksi otsikosta syntyi virheellinen vaikutelma, että hänet olisi jo tuomittu. Otsikolla ei ollut sisällössä katetta.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja antaa lehdelle huomautuksen.