3404/SL/04

Vapauttava

Keski-Uusimaa julkaisi kantelijasta kirjoituksen, jonka arvostelu perustui lehden aikaisemmassa jutussa olleeseen virheelliseen tietoon. Se johtui toimituksessa tapahtuneesta erehdyksestä. Lehti myönsi tämän oikaisu- ja pahoittelukirjoituksessa, jonka se julkaisi viipymättä kantelijaa arvostelleen kirjoituksen jälkeen. Vapauttava.

Keski-Uusimaa julkaisi 21.9.2004 kantelijan haastattelun, jossa tämä kertoi huonosta satovuodesta. Kirjoituksen otsikkona oli ”Sateet haitanneet pahasti puinteja / Kato ei kaada 400 hehtaarin Tammilehtoa, mutta hän ymmärtää pienviljelijöiden ahdingon”.Kantelija oli saanut jutun etukäteen tarkistettavakseen. Hän oli korjannut muun muassa kohdan ”Herne ei saa tuotantotukia” muotoon ”Herne ei saa katokorvauksia”. Tästä huolimatta asia julkaistiin muodossa ”Herne ei saa tuotantotukia”.Muutaman päivän kuluttua 26.9.2004 lehti julkaisi kantelijan haastattelujutun perusteella kirjoituksen otsikolla ”Hernekeisari saa tukea tietämättään”. Kirjoituksessa todettiin, että herne saa tuotantotukea siinä missä vehnäkin. Jutun mukaan kantelija oli antanut haastattelussaan, ”jonka hän tarkasti ennen julkaisua”, ymmärtää ettei herneelle myönnetä tuotantotukia. Kahden päivän kuluttua 28.9.2004 lehti julkaisi oikaisun, jossa toimitus pahoitteli kaksinkertaista virhettään.KANTELUKantelijan mielestä artikkelissa 21.9.2004 haluttiin saada aikaan vaikutelma, että kantelija vähättelee ja ylenkatsoo muita viljelijöitä. Kantelijan mukaan jutulla pyrittiin haittaamaan myös kantelijan kunnallisvaalityötä. Kantelija toteaa, että hän oli korjannut etukäteen artikkelin asiavirheet. Tästä huolimatta korvauksia koskenut virhe jäi julkaistuun artikkeliin. Kantelija pitää tätä erikoisena, koska kaikki muut kohdat oli korjattu. Kantelija kertoo, että hän ei ollut saanut tarkistettavakseen otsikoita eikä etusivun vinkkijuttua. Tekstiin jäänyt virhe antoi aiheen juttuun 26.9.2004. Siinä toimittaja syytti kantelijaa juttuun jääneestä virheestä ja antoi kantelijan mielestä ymmärtää, että tämä olisi menetellyt tahallisesti. Lisäksi tässäkin jutussa oli korvauksia koskenut asiavirhe. Kantelija paheksuu myös ilmaisua ”hernekeisari”.LEHDEN VASTAUSKeski-Uusimaan päätoimittaja Pentti Kiiskin mukaan jutussa 21.9.2004 ei ollut mitään, mikä viittaisi kantelijan vähättelevän tai ylenkatsovan muita viljelijöitä. Kirjoituksessa ei myöskään arvioitu kantelijan asemaa luottamushenkilönä. Sitä ei edes mainittu.Juttuun oli päässyt alkuperäisessä tekstissä ollut virheellinen lause. Kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Toimitus ei ollut huomannut virhettä eikä kantelija puuttunut siihen lehden ilmestyttyä. Siksi virhe toistui Keltainen Keskari –palstan kirjoituksessa ”Hernekeisari saa tukea tietämättään”. Päätoimittaja toteaa, että kantelija on suurtuottaja. Tässä valossa ja Keltainen Keskari –palstan pakinaluoteen huomioon ottaen ”hernekeisari” on myönteinen ilmaisu.Kantelija otti yhteyttä toimitukseen 27.9. Hänen vaatimansa oikaisu pahoittelujen kera julkaistiin heti seuraavana päivänä tiistaina 28.9. näkyvällä paikalla lehden kakkossivulla.RATKAISUJournalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Ohjeiden 10. kohdan mukaan asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkistettu. Ohjeiden 16. kohdan mukaan haastateltavan pyyntöön tarkistaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua asiatietojen varmistamiseksi. Neuvosto toteaa, että kantelija oli saanut haastattelun etukäteen tarkistettavakseen. Toimituksen ei tarvinnut lähettää kantelijalle otsikoita ja etusivun vinkkijuttua, koska tarkistamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia.Kantelija oli korjannut muun muassa tuotantotukia koskeneen kohdan. Lehdessä asia julkaistiin kuitenkin virheellisessä muodossa. Lisäksi virhe aiheutti kantelijaa arvostelleen kirjoituksen lehden Keltainen Keskari -palstalla.Neuvosto toteaa, että kantelijan asema luottamushenkilönä ja elinkeinonharjoittajana on sellainen, että hänen pitää sietää kritiikkiä. Kritiikin perusedellytys on kuitenkin se, että arvostelu perustuu oikeisiin tietoihin. Keltainen Keskari –palstalla julkaistun kirjoituksen arvostelu perustui aikaisemmassa jutussa olleeseen virheelliseen tietoon. Virhe johtui toimituksessa tapahtuneesta erehdyksestä.Lehti myönsi tämän oikaisu- ja pahoittelukirjoituksessa, jonka se julkaisi viipymättä kantelijaa arvostelleen kirjoituksen jälkeen.Näillä perusteilla neuvosto katsoo lehden menettelyä kokonaisuudessaan arvioituaan, että Keski-Uusimaa on toiminut hyvän journalistisen tavan mukaisesti.