3395/SL/04

Vapauttava

Ilta-Sanomat julkaisi uutisen Matti Nykäsen vangitsemisesta epäillyn puukotuksen vuoksi. Lehti kertoi Nykäsen jo aloittaneen tulevan tuomionsa sovittamisen, vaikka käsittely oli oikeudessa kesken. Neuvoston mielestä kirjoituksesta ilmeni, että oikeus ei ollut päättänyt tuomiosta, vaan uutisessa pohdittiin mahdollista rangaistusta. Lehti ei myöskään pyrkinyt vaikuttamaan oikeuden ratkaisuun. Vapauttava äänin 7–3. Vanhat ohjeet.

KANTELUIlta-Sanomat julkaisi 11.9.2004 lehdessä ja verkkosivuilla uutisen Matti Nykäsen vangitsemisen jatkamisesta. Nykäsen vangitsemisen syynä oli ollut epäily hänen syyllistymisestään tuttavansa puukotukseen. Jutussa kerrottiin, että ”käytännössä Matti Nykänen on jo aloittanut tulevan tuomionsa sovittamisen”. Kirjoituksen otsikon mukaan ”Nykänen sovittaa jo tuomiotaan”.Kantelun mukaan lehti esitti totuutena, että Nykänen tuomitaan vankeuteen. Mikään tuomioistuin ei ollut kuitenkaan vielä tuolloin tuominnut Nykästä kyseisessä asiassa.LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien päätoimittajan Antti-Pekka Pietilä toteaa, että julkisuuden henkilönä Matti Nykäsen odotettu tuomio oli suuren mielenkiinnon kohteena. Julkisuudessa käytiin useissa tiedotusvälineissä laajaa keskustelua mahdollisen vankeustuomion pituudesta ja sen vaikutuksesta Nykäsen uraan.Päätoimittajan mukaan hyvän journalistisen tavan vastaista ei ole arvioida, minkälainen rangaistuseuraamus käsiteltävänä olevasta rikoksesta voi seurata. Asiassa oli selvää, että jos Nykänen tuomittaisiin puukotuksesta, seuraamuksena olisi ehdoton vankeusrangaistus. RATKAISUJournalistin ohjeiden 27. kohdan mukaan syyllisyyteen ei pidä ottaa ennalta kantaa eikä ennakoida tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaisuja. Neuvosto toteaa, että Ilta-Sanomat julkaisi kantelun kohteena olevan kirjoituksen sen jälkeen, kun käräjäoikeus oli päättänyt Matti Nykäsen vangitsemisen jatkamisesta. Kirjoituksesta ilmeni, että käräjäoikeus ei ollut vielä antanut tuomiotaan. Juttu ja sen otsikko sisälsivät oletuksen siitä, kuinka asiassa tulee käymään. Neuvoston mielestä lehti ei ollut arvioinut syyllisyyskysymyksiä sinänsä. Se ei ollut myöskään pyrkinyt vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuun. Sen sijaan lehti oli pohtinut, minkälaisen rangaistuksen Nykänen saa, jos hänet tuomitaan. Siinä lehti ei ollut menetellyt Journalistin ohjeiden vastaisella tavalla.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.