3386/SL/04

Vapauttava

Turun Sanomat julkaisi yleisönosastollaan kantelijan mielipiteen, jota X kommentoi. X ei arvostellut kantelijaa, eikä X:n kirjoitus tuonut kantelijalle vastineoikeutta. Lehti kuitenkin julkaisi kantelijan toisenkin kirjoituksen. X:n vastauksessa siihen ei ollut kyse kantelijan vastineen kommentoimisesta vaan vuoropuhelun jatkamisesta. Lehti sai lopettaa keskustelun siihen. Vapauttava.

KANTELUKantelun ensimmäisessä asiassa on kyse kantelijan ja henkilö X:n mielipiteenvaihdosta Turun Sanomien yleisönosastolla. Kantelija oli käynnistänyt keskustelun mielipiteellään, jota X oli kommentoinut.Kantelijan mielestä hänen vastauksensa X:n kommenttiin oli vastine. Lehti vesitti sen julkaisemalla X:n toisen kirjoituksen. Myös se toi kantelijan mielestä hänelle vastineoikeuden. Lehti ei kuitenkaan julkaissut kantelijan vastineeksi nimeämää kirjoitusta vaan lopetti keskustelun.Kantelun toinen asia koskee Turun Sanomien uutisen 3.8.2004 otsikkoa ”Palestiinalaisia ammuttiin sairasvuoteelle Gazassa”. Kantelijan mielestä otsikko oli puutteellinen ja harhaanjohtava. Se olisi tullut laatia niin, että se rajaa pois Israelin osallisuuden asiaan.LEHDEN VASTAUSTurun Sanomien vastaava päätoimittaja Ari Valjakka toteaa, että kantelijan ja X:n käymä vuoropuhelu oli lehden Mielipiteet-sivujen tyypillistä materiaalia. Päätös keskustelun lopettamisesta tehtiin tavanomaisen käytännön mukaisesti ja tasapuolisuuden periaatetta noudattaen sen jälkeen, kun molemmilta oli julkaistu kaksi tekstiä.Päätoimittajan mukaan kantelijalla ei ollut asiassa vastineoikeutta. Voimassa olevan sananvapauslain mukaan vastineoikeus edellyttää, että henkilöllä on perusteltu syy katsoa viestin loukkaavan itseään.Päätoimittaja ei kommentoinut kantelijan väitettä otsikon 3.8.2004 harhaanjohtavuudesta.RATKAISUJournalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen.Neuvosto toteaa, että henkilö X:n ensimmäinen kirjoitus oli kommentti kantelijan käynnistämään keskusteluun. X ei arvostellut kantelijaa, eikä X:n kirjoitus tuonut kantelijalle vastineoikeutta. Lehti kuitenkin julkaisi kantelijan toisen kirjoituksen, jossa kantelija kommentoi X:n ajatuksia. Kantelijan kirjoitus ei ollut vastine. Näin ollen X:n toisessa kirjoituksessa ei ollut kyse kantelijan vastineen kommentoimisesta vaan vuoropuhelun jatkamisesta.Neuvoston mielestä lehti sai lopettaa keskustelun siihen. Keskustelun lopettaminen ei loukannut kantelijan vastineoikeutta, koska X:n toinenkaan kirjoitus ei tuonut kantelijalle oikeutta vastineeseen.Kantelun toinen osa koskee otsikkoa ”Palestiinalaisia ammuttiin sairasvuoteelle Gazassa”, joka oli kantelijan mielestä puutteellinen ja harhaanjohtava. Neuvosto toteaa, että heti otsikon alla kerrottiin aseistautuneiden hyökkääjien ampuneen palestiinalaiset sairaalassa, jonne nämä oli tuotu toipumaan vankilassa tapahtuneesta kranaatti-iskusta. Jutusta ilmeni, että kranaatti-iskusta epäillään palestiinalaista vanginvartijaa. Ampujat olivat naamioituneita. Tekstin mukaan teloitettuja palestiinalaisia epäiltiin yhteistoiminnasta Israelin kanssa. Neuvoston mielestä otsikolla oli sisällössä kate (JO 12). Siinä ei tarvinnut tuoda esille kaikkia välikohtauksen yksityiskohtia. Ne ilmenivät jutusta.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.