3385/SL/04

Vapauttava

Helsingin Sanomat kertoi verkkoliitteessään markkinoille tulleesta digisovittimesta ja sen ominaisuuksista. Laitteesta uutisoimiselle oli journalistiset perusteet. Kirjoituksessa mainitut tiedot olivat kuluttajalle merkityksellisiä. Jutulla oli uutisarvoa. Vapauttava.

KANTELUHelsingin Sanomat julkaisi verkkoliitteessään 9.8.2004 uutisen markkinoille tulleesta digisovittimesta ja sen ominaisuuksista. Kirjoituksen otsikkona oli ”Uusi digisovitin sallii myös satelliittikanavien katselun”. Kantelijan mielestä uutinen oli kaupallinen ilmoitus, koska tekstissä kerrottiin laitteen ominaisuudet, alkuperä, hinta, edustajat ja jälleenmyyjät. Kantelijan mukaan esitelty tuote ei ole luokassaan kovin uniikki.LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Janne Virkkusen mukaan uutisen pontimena oli se, että lehden tietojen mukaan laite oli lajissaan aivan uusi ja sellaisenaan merkittävä innovaatio. Tähän asti yleisön on pitänyt hankkia erikseen sovittimet kotomaisten digikanavien ja kansainvälisten satelliittikanavien katseluun. Tämä on nähty yhtenä keskeisenä syynä digisovittimien leviämisen hitauteen Suomessa.Päätoimittajan mukaan hintatiedot ja muut jutussa mainitut yksityiskohdat olivat kuluttajan kannalta olennaisia. Uutinen kertoi myös, että uutta sovitinta myyvät ”melkein kaikki keskeiset kodinkonemyyjät”, mitä ei voida pitää tekstimainontana vaan kuluttajien informointina. Uutisesta julkaistiin laajempi versio Helsingin Sanomissa. Jutussa haastatellun Digita Oy:n edustajan mielestä oli ”hieno uutinen, jos maanpäällinen ja sateliittivastaanotto on saatu yhdistettyä samaan laitteeseen”.RATKAISUJournalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä.Kantelun kohteena olevassa uutisessa kerrottiin uudenlaisesta digisovittimesta. Kirjoituksen mukaan kyse on ensimmäisestä digisovittimesta, jolla voi katsoa sekä maanpäällisiä kanavia että satelliittikanavia. Neuvoston mielestä laitteesta uutisoimiselle oli journalistiset perusteet. Kirjoituksessa mainitut tiedot olivat kuluttajalle merkityksellisiä. Jutulla oli uutisarvoa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.