3374/SL/04

Vapauttava

Helsingin Sanomat selosti uutisessaan kaupungin rakennusviraston osastopäällikön valintaprosessia. Kirjoituksessa siteerattiin kaupungin verkkosivujen keskustelupalstalla julkaistuja mielipiteitä kantelijasta ja toisesta kärkiehdokkaasta. Mielipiteet eivät olleet kantelijaa halventavia. Ne eivät olleet myöskään sellaisia, että kantelijaa olisi pitänyt kuulla niistä etukäteen. Vapauttava.

Helsingin Sanomat julkaisi 1.6.2004 uutisen kaupungin rakennusviraston osastopäällikön valinnasta. Jutussa kerrottiin kärkiehdokkaiden herättäneen kiivasta väittelyä kaupungin internetsivujen keskustelupalstalla. Uutisessa siteerattiin palstan kommentteja.KANTELUKantelijan mielestä uutinen sisälsi hänen henkilöään loukkaavaa tekstiä kohdissa, joissa siteerattiin nettikirjoittelua. Se tapahtui nimimerkein tai nimettömänä. Kantelijan mukaan toimittaja suhtautui tietolähteeseensä kritiikittömästi. Kantelijalle ei annettu mahdollisuutta tuoda esille omaa näkökantaansa. Kantelija toteaa, että valintaprosessi oli kirjoitusta julkaistaessa keskenLEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Janne Virkkusen mukaan kaupungin internet-sivuilla käydyn keskustelun uutisoiminen oli perusteltua sen poikkeuksellisen vilkkauden vuoksi. Keskustelusta uutiseen valittiin kommentit, joissa otettiin kantaa molempien kärkiehdokkaiden sopivuuteen virkaan. Valitut kommentit olivat sävyltään samanlaisia. Päätoimittajan mukaan uutisen tarkoituksena ei ollut loukata kumpaakaan hakijoista vaan uutisoida ja taustoittaa hakuprosessin saamaa käännettä viran täyttämiseen liittyneellä keskustelulla. Kirjoituksessa mainittiin erikseen, että kyseessä oli internet-sivuilla nimimerkeillä tai nimettömänä käyty keskustelu. Tämä huomioon ottaen lukijan voidaan olettaa osaavan antaa kommenteille oikea painoarvo. Uutisen tarkoitus ja siteeratun nettikirjoittelun luonne huomioon ottaen uutisessa ei ollut päätoimittajan mielestä tarpeen kuulla kantelijaa.RATKAISUJournalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Ohjeiden 9. kohdan mukaan tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti.Neuvosto toteaa kantelun kohdistuvan lehdessä julkaistuihin mielipiteisiin, jotka oli otettu kaupungin internetsivuilta. Neuvosto muistuttaa, että myös verkosta poimitun keskustelun julkaisemisessa on noudatettava hyvää journalistista tapaa.Neuvoston mielestä keskustelupalstalta uutiseen valitut mielipiteet eivät olleet kantelijaa halventavia. Ne eivät olleet myöskään sellaisia, että kantelijaa olisi pitänyt kuulla niistä etukäteen. Näin ollen niiden julkaisemiselle uutisessa ei ollut estettä. Jutusta selvisi, että kyse oli kaupungin internetsivujen keskustelupalstalla käydystä keskustelusta. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.