3351/SL/04

Vapauttava

Kainuun Sanomat julkaisi uutisen adressista nimeltä mainittua terveyskeskuslääkäriä vastaan. Lääkäriä kuultiin uutisessa. Lisäksi lehti tarjoutui julkaisemaan hänen vastineeksi nimeämänsä kirjoituksen, mutta lääkäri ei suostunut lehden siihen esittämiin muutoksiin. Vapauttava.

Kainuun Sanomat julkaisi 27.2.2004 uutisen nimikeräyksestä omalääkäriä vastaan. Jutun mukaan nimilistan allekirjoittajat haluavat päästä jonkun muun lääkärin kuin kantelijan hoitoon. Kirjoituksessa nimiä keräävä nainen perusteli vaatimusta kantelijan epäkohteliaalla ja asiattomalla käytöksellä. Naisen nimeä ei mainittu. Kirjoituksessa kuultiin myös kantelijaa otsikolla ”En aliarvioi potilaita”. Juttu oli varustettu kantelijan valokuvalla. Lehti ei ole julkaissut kantelijan vastinetta.KANTELUKantelijan mielestä nimilistasta kertonut kirjoitus oli hänen kunniaansa loukkaava ja ammattitaitoaan kyseenalaistava. Kantelija toteaa, että nimilistan kerääjän sallittiin esiintyä nimettömänä. Siksi kantelijalla ei ollut mahdollisuutta puolustautua. Kantelija kertoo lähettäneensä lehdelle vastineen, jossa hän oli selostanut jokaisen nimilistan allekirjoittaneen henkilön ”hoitosuhteen” häneen. Monet eivät ole olleet lainkaan hänen potilaitaan. Lehti esitti vastineeseen muutoksia, joita kantelija ei ole voinut hyväksyä.Kantelija kertoo olevansa sekä lääkäri että poliitikko. Hän arvelee joutuvansa muita helpommin valitusten kohteeksi poliittisen taustansa vuoksi. LEHDEN VASTAUS Kainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen kertoo kantelijan olevan paitsi terveyskeskuslääkäri myös perusterveydenhuollon asioista päättävä luottamushenkilö, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Lisäksi hän on toiminut 12 vuotta kansanedustajana. Hän on ollut julkisuudessa myös kannanottajana ja kirjoittajana. Päätoimittaja toteaa, että asiassa oli kyse peräti 40 nimen adressin keräämisestä omalääkärin vaihtamiseksi. Paikallinen sanomalehti voi puuttua tällaiseen asiaan. Kantelijan mielipiteet nimien keräämiseen tulivat selkeästi ilmi kainalojutussa. Niistä kerrottiin lisää 5.3. julkaistussa jatkouutisessa. Päätoimittajan mukaan kantelijan vastineita ei voitu julkaista, koska hän ei kehotuksista huolimatta suostunut poistamaan niistä vääriä väittämiä uutisen tekotavasta ja mielipidekirjoitustensa julkaisemisesta. RATKAISUJournalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Ellei vastine ole sellaisenaan julkaisukelpoinen, on sen korjaamisesta neuvoteltava kirjoittajan kanssa (JO 21). Neuvosto toteaa, että kantelija on kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja siten julkisuuden henkilö. Myös hänen terveyskeskuslääkärityönsä on julkista. Siksi nimilistan keräämisestä kertomiselle kantelijan nimi mainiten ei ollut neuvoston mielestä estettä. Kantelijaa kuultiin uutisen yhteydessä. Lisäksi lehti julkaisi 17.4. mielipidekirjoituksen, jossa paheksuttiin nimilistan keräämistä ja puolustettiin kantelijaa. Lehti tarjoutui julkaisemaan myös kantelijan vastineeksi nimeämän kirjoituksen, mutta kantelija ei suostunut lehden siihen esittämiin muutoksiin. Neuvoston mielestä lehden ei tarvinnut julkaista kantelijan kirjoitusta sellaisenaan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.