3344/PL/04

Vapauttava

Suur-Keuruun yleisönosastossa nimellään esiintynyt henkilö arvosteli höyryveturipuiston rahankäyttöä ja kantelijan toimintaa hankkeessa. Kantelija olisi voinut vastata kirjoituksen arvosteluun ja oikaista virheellisinä pitämänsä tiedot jälkikäteen vastineella. Vapauttava.

Suur-Keuruu julkaisi 11.2.2004 nimellään esiintyneen henkilön yleisönosastokirjoituksen höyryveturipuistosta. Kirjoittaja arvosteli hanketta, sen rahankäyttöä ja kantelijan toimintaa hankkeessa. Kirjoittajan mukaan kantelija oli muun muassa houkutellut paikallisen kyläyhdistyksen vetureiden kunnostustalkoisiin ja jättänyt lunastamatta lupauksensa EU-rahoituksesta. KANTELUKantelijan mukaan kirjoituksessa oli täysin paikkansa pitämätöntä tietoa.Kantelija kertoo ilmoittaneensa kyläyhdistykselle, että mikäli yhdistys voisi kunnostaa veturin talkoilla, hanke voisi pyrkiä varaamaan projektiin pienen rahan. EU-rahasta tai muusta sellaisesta ei ollut puhetta.. Kantelija toteaa, että hänelle ei tarjottu mahdollisuutta kommentoida kirjoituksen väitteitä. LEHDEN VASTAUSSuur-Keuruun päätoimittajan Jukka Ignatiuksen mukaan höyryveturipuiston ongelmat alkoivat heti ensimmäisen vuoden jälkeen 1980-luvun loppupuolella. Puiston vaikeudet ovat jatkuneet tähän päivään saakka. Suur-Keuruu on julkaissut puistosta satoja toimituksellisia juttuja ja yleisönosastokirjoituksia.Päätoimittaja toteaa, että kantelija ei ole ollut kirjoituksen johdosta yhteydessä lehteen hänen mielestään virheellisten tietojen oikaisemiseksi.RATKAISUJournalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Jos nimettyä henkilöä arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvän journalistisen tavan mukaista tuoda hänen näkökantansa esiin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä (JO 22).Neuvosto toteaa, että kirjoitus oli voimakkaasti henkilöön kohdistuva ja siinä esitetty arvostelu oli kärjekästä. Toisaalta kirjoitus liittyi paljon julkisuutta saaneeseen kiistanalaiseen hankkeeseen, jota on rahoitettu julkisin varoin.Neuvoston mielestä kirjoitus on nähtävä osana lehdessä käytyä keskustelua aiheesta. Arvostelu kohdistui kantelijan toimintaan projektissa ja se julkaistiin kirjoittajansa nimellä varustettuna yleisönosastossa. Niissä on vakiintuneesti hyväksytty kärjekkäämpiä ilmaisuja kuin tavanomaisessa toimituksellisessa tekstissä.Neuvosto toteaa, että kantelija olisi voinut vastata kirjoituksen arvosteluun ja oikaista virheellisinä pitämänsä tiedot jälkikäteen vastineella. Sellaista hän ei ole toimittanut lehdelle. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suur-Keuruu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.