3333/SL/04

Vapauttava

Turun Sanomat julkaisi uutisen kaava-asiasta ja prosessin osapuolista, muun muassa kantelijasta. Uutisessa ei ollut virhettä. Kantelija sai tarkentaa rooliaan vastineena julkaistussa kirjoituksessa. Sen olennainen sisältö ei muuttunut otsikoinnin vuoksi. Toimittajan jälkikirjoitus oli asiallinen eikä siinä ollut virhettä. Vapauttava.

Turun Sanomat julkaisi 18.2.2004 uutisen ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa esillä olleesta kaava-asiasta. Jutussa palautettiin mieliin käsittelyn aikaisemmat vaiheet ja todettiin kantelijan rooli asiassa: ”Lisäväriä jupakkaan on tuonut se, että asunto-osakeyhtiön hallituksen edustajana kirjeenvaihtoa on käynyt Turun vihreiden entinen kaupunginvaltuutettu”. Kantelija laati uutiseen vastineeksi nimetyn kirjoituksen, jossa hän kiisti osallisuutensa prosessiin. Hän kertoi, että hän ei ole ollut enää yli kahteen vuoteen uutisessa mainitun asunto-yhtiön osakas. Kantelijan kirjoitukseen oli liitetty toimittajan kommentti, jossa tämä totesi, että kantelijan rooli tapahtumaketjun aiemmissa vaiheissa on ollut kuitenkin varsin keskeinen.KANTELUKantelijan mielestä uutisesta sai virheellisen käsityksen, että hän on ollut yhtiön aktiivinen toimija asunto-osakeyhtiön hakemassa kaavan muutoksessa. Toimittaja korosti asiaa kantelijan kirjoitukseen liitetyssä kommentissa. Lisäksi kantelijan kirjoituksen otsikko ”Päätoimittajalle” oli muutettu muotoon ”Vastine”. Kantelija oli vaatinut, että kirjoitus julkaistaan pilkkuakaan muuttamatta. LEHDEN VASTAUSTurun Sanomien vastaavan päätoimittajan Ari Valjakan mukaan kantelijalla on ollut puheena olevassa asiassa merkittävä rooli. Hänen asunto-osakeyhtiön nimissä allekirjoittamia kirjeitä käsiteltiin liitteinä ympäristö- ja kaavoituslautakunnan esityslistalla viimeksi päivää ennen kantelun kohteena olevan uutisen ilmestymistä. Päätoimittajan mukaan puheena olevan kaltaisessa suojelukiistassa ei voi olla toimijoita, joiden osuudesta lehti ei voi kertoa. Tässä asiassa toimijana on ollut entinen kaupunginvaltuutettu. Senkin jälkeen hänet on mainittu kymmenissä jutuissa Turun Sanomissa. Lisäksi hän on ahkera mielipidekirjoittaja. RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 20. kohdan mukaan vastine on julkaistava vastineen laatijan haluamassa muodossa. Kantelun kohteena olevassa uutisessa kerrottiin pitkään jatkuneesta prosessista, jonka yhtenä osapuolena on ollut uutisessa mainittu asunto-osakeyhtiö. Kantelijan todettiin käyneen asiassa kirjeenvaihtoa kyseisen asunto-osakeyhtiön hallituksen edustajana. Neuvoston mielestä uutisessa ei ollut virhettä. Lehden vastauksesta ilmenee, että kantelija on ollut asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen vielä vuonna 2002 ja hänen tuolloin allekirjoittamiaan kirjeitä on ollut edelleen lautakunnan käsittelyssä asiapapereiden liitteinä. Neuvosto toteaa, että kantelija sai tarkentaa rooliaan vastineena julkaistussa kirjoituksessa. Sen olennainen sisältö ei muuttunut otsikoinnin vuoksi. Toimittajan jälkikirjoitus oli asiallinen eikä siinä ollut virhettä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.