3312/SL/03

Vapauttava

Helsingin Sanomien uutinen säästämistuotteesta oli kantelijan mukaan piilomainontaa. Neuvoston mielestä kirjoitus sisälsi uutta tietoa säästäjille. Säästämistuotteesta ja sen yksityiskohdista kertomiselle oli journalistiset perusteet. Vapauttava.

KANTELUHelsingin Sanomat julkaisi 23.12.2003 uutisen pankin säästämistuotteesta. Pankki mainittiin nimeltä sekä tekstissä että otsikossa. Kirjoituksessa haastateltiin pankin toimitusjohtajaa ja selostettiin tilin käyttötarkoitus sekä korko- ja muut edut. Kantelijan mielestä juttu oli piilomainontaa. Toimittaja oli siirtänyt yhtiön toimitusjohtajan markkinointipuheet kritiikittä tekstiinsä. LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Janne Virkkusen mielestä uutisessa ei ollut kyse piilomainonnasta. Hänen mukaansa yksittäisistäkin tuotteista voidaan tehdä uutisia, jos niihin sisältyy jotain uutta. Nyt uutuus oli se, että pankki haluaa ohjata isovanhemmat säästämään lapsenlapsilleen. Päätoimittajan mukaan sijoitustapa on Keski-Euroopan hypoteekkipankeissa yleinen. Suomessa kyse on uudesta säästämismuodosta.RATKAISUJournalistin ohjeiden 7. kohdan mukaan piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttava. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Neuvoston mielestä kantelun kohteena oleva kirjoitus sisälsi uutta tietoa säästäjille. Tiliä koskevat tiedot olivat olennaisia seikkoja uutisen tarkkuuden kannalta. Säästämistuotteesta ja sen yksityiskohdista kertomiselle oli journalistiset perusteet.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.