3288B/AL/03

Vapauttava

Sisustusalan aikakauslehti esitteli tunnetun tv-juontajan omakotitaloa. Jutussa oli juontajan haastattelu ja useita valokuvia talosta. 7 päivää –lehti julkaisi lähteen mainiten myöhemmin samoja valokuvia ja osia haastattelusta. 7 päivää –lehdellä ei ollut velvollisuutta kuulla juontajaa lausumien käyttämisestä. Juontajan yksityiselämän suoja oli kaventunut asiassa jo silloin, kun hän oli esitellyt kotiaan sisustuslehdelle. Vapauttava.

Sisustusalan aikakauslehti esitteli numerossaan 9/2003 tunnetun tv-juontajan omakotitaloa. Jutussa oli useita valokuvia talon sisä- ja ulkotiloista. Tekstissä juontaja kertoi talon historiasta, remontista ja sisustusratkaisuista. Sisustuslehden kanssa samaan konserniin kuuluva toinen lehti, 7 päivää, julkaisi myöhemmin numerossaan 36/2003 samoja valokuvia ja osia haastattelusta kansijuttuna. Kannen otsikkona oli ”Kirsi Salo & rokkarisulho / Miljoonien lemmenpesä / Seiska esittelee”. Kannessa olivat sekä kantelijan että hänen poikaystävänsä valokuvat. Jutussa kuvat julkaistiin osittain. Lisäksi kirjoituksessa lainattiin juontajan sisustuslehdelle antamaa haastattelua.KANTELU7 päivää –lehden menettelystä kannelleen juontajan mukaan hänelle ei kerrottu etukäteen, että hänen vain Koti- ja Keittiö-lehdelle antamansa haastattelu julkaistaan valokuvineen myös toisessa lehdessä. 7 päivää –lehti julkaisi materiaalin kansijuttuna. Kannen valokuvista ja otsikoista sai kantelijan mukaan vaikutelman, että juttu olisi tehty yhteistyössä hänen ja 7 päivää –lehden kanssa. Tosiasiassa hän ei ole koskaan suostunut 7 päivää –lehden pyytämiin hänen yksityiselämäänsä koskeviin haastatteluihin.Kantelija toteaa antaneensa haastattelun vain sisustuslehdelle. Hänen mielestään haastattelua koskevaan sopimukseen kuuluu yhteisymmärrys siitä, missä välineessä juttu ja kuvat ilmestyvät. Tämä korostuu tilanteessa, jossa jutun kohteena on toisen ihmisen koti. LEHDEN VASTAUS7 päivää –lehden päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale toteaa lehden tehneen kantelijan kodista oman jutun omista journalistisista kriteereistä lähtien. Kirjoituksen uutinen oli, että kantelijan poikaystävä on muuttanut tämän uuteen kotiin. Kannessa kerrottiin, että lemmenpesän esittelee 7 päivää. Siinä ei väitetty kantelijan esittelevän asuntoaan. Osa jutun tiedoista pohjautui kantelussa mainitun sisustuslehden artikkeliin. Siitä lainatut siteeraukset kantelija on kertomansa mukaan hyväksynyt. 7 päivää mainitsi lähteen hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Jutussa käytetyt kuvat ovat Aller Julkaisut Oy:n konsernikuvaajan ottamia. Kantelijan poikaystävän kuva on 7 päivää –lehden arkistosta. Päätoimittaja Jokitaipale toteaa kantelijan olevan julkisuuden henkilö. Hän on antanut yksityiselämästään kosolti haastatteluja eri lehdille. Hän myös pyrkii hyödyntämään itseään koskevaa julkisuutta ja vaikuttamaan siihen.RATKAISUJournalistin ohjeiden 6. kohdan mukaan toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Tiedotusvälineiden jutuista on lupa ottaa hyvän tavan mukaisesti lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Lähde on mainittava silloin, kun käytetään pääasiassa toisen hankkimia tai julkaisemia tietoja. Neuvosto toteaa pääosan 7 päivää –lehden jutusta pohjautuneen sisustusalan aikakauslehdessä julkaistuun artikkeliin. 7 päivää mainitsi sen juttunsa lähteenä. Myös kuvien kerrottiin olevan sisustuslehden artikkelista. Journalistin ohjeiden 15. kohdan mukaan haastateltavan tulee ennakolta saada tietää, missä välineessä ja millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Kyseinen kohta velvoittaa haastattelun tehnyttä tiedotusvälinettä tai muuta ensi julkaisijaa, ei lausuman lainaajaa.7 päivää –lehti lainasi kantelijan sisustuslehdelle antamaa haastattelua. Neuvoston mielestä 7 päivää –lehdellä ei ollut velvollisuutta kuulla kantelijaa lausumien käyttämisestä. Ne oli jo julkistettu toisessa lehdessä. Kantelija oli hyväksynyt niiden sisällön. Journalistin ohjeiden 24. kohdan mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia julkaistaessa. Tietoinen asettuminen julkisuuteen esimerkiksi viihteen piirissä saattaa vaikuttaa henkilön yksityiselämän suojan laajuuteen.7 päivää –lehden jutussa kerrottiin valokuvin kantelijan asumisesta ja kodista. Neuvosto toteaa, että kantelijan yksityiselämän suoja oli kaventunut tässä asiassa jo silloin, kun hän oli esitellyt kotiaan sisustuslehdelle. Myös kuvat oli julkaistu sisustuslehdessä kantelijan suostumuksella. Neuvoston mielestä niiden julkaiseminen uudelleen 7 päivää –lehdessä ei loukannut kantelijan yksityisyyttä.Journalistin ohjeiden 12. kohdan mukaan kansiteksteillä on oltava sisällössä kate. Neuvoston mielestä 7 päivää –lehden kannesta ei syntynyt sellaista virheellistä vaikutelma, että kantelija esittelee kotiaan 7 päivää -lehdelle. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että 7 päivää –lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.