3283/SL/03

Vapauttava

Warkauden lehti kertoi uutisessaan yliopiston lausuntopyynnöstä, joka koski venäläisen insinöörin tekemiä tutkimuksia. Insinöörin kansallisuudella oli merkitystä uutisen sisältöön. Kansallisuutta ei tuotu esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Uutinen ei edellyttänyt insinöörin samanaikaista kuulemista eikä se tuonut hänelle vastineoikeutta. Vapauttava.

Warkauden lehti kertoi uutisessaan 4.9.2003 Kuopion yliopiston pyytämästä lausunnosta. Jutun mukaan terveydenhuollon eettiseltä neuvottelukunnalta pyydetyn lausunnon tarkoituksena on selvittää, onko venäläistutkijoiden yliopiston nimissä tekemä tutkimus ihmisiin kohdistuvaa lääketieteellistä tutkimusta. Kirjoituksessa todettiin, että eräs yliopistossa opiskeleva venäläinen insinööri on tehnyt heikon sähkövirran avulla terveysmittauksia muun muassa viidelle kehitysvammaiselle aikuiselle. Insinöörin kerrottiin olevan yliopistossa kirjoilla jatko-opiskelijana. Hänen nimeään ei mainittu. Lehti julkaisi insinöörin vastauskirjoituksen 14.10.2003. KANTELUKantelukirjelmän mukaan lehti käsitteli asiaa yksipuolisesti ja virheellisesti. Kirjoituksessa tarkoitetulle venäläiselle insinöörille ei annettu myöskään mahdollisuutta puolustautua julkisesti lehdessä. Se julkaisi insinöörin supistetun vastineen vasta runsaan kuukauden kuluttua kirjoituksesta. Kantelija pyytää neuvostoa tutkimaan, rikkoiko lehti hyvää journalistista tapaa ja syyllistyikö se herjaukseen sekä vähemmistöjen syrjintään. Kantelija ei ole uutisessa mainittu insinööri.LEHDEN VASTAUSWarkauden lehden päätoimittaja Mai Koivula kertoo lehden seuranneen normaalein uutiskriteerein laajaa huomiota saanutta tapausta, joka on sattunut lehden levikkialueella toimivassa kehitysvammaisten laitoksessa. Kirjoituksessaan lehti ei ottanut kantaa siihen, ovatko tapahtumat laitoksessa olleet eettisesti oikean- tai vääränsuuntaisia. Lehti ei myöskään käyttänyt loukkaavasti termiä venäläinen insinööri.Päätoimittaja Koivula kertoo lehden saaneen insinöörin vastauskirjoituksen kaksi viikkoa uutisen julkaisemisen jälkeen. Lehti ilmoitti välittömästi lähettäjälle, että kirjoitus on julkaisukelvoton. Samalla lehti kertoi, että se voi julkaista asiallisen vastineen tai oikaisun.Noin kuukauden kuluttua lehti vastaanotti uuden kirjoituksen. Sekin oli päätoimittaja Koivulan mukaan ylipitkä ja loukkaava. Hän päätti kuitenkin julkaista sen, koska se oli aiemmin tarjottua kirjoitusta hieman lyhyempi ja selkeämpi. Aikaa uutisesta oli tuolloin kulunut jo lähes puolitoista kuukautta. Siksi lehti liitti kirjoituksen loppuun maininnan siitä, mitä alkuperäinen juttu oli käsitellyt.RATKAISUJulkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa. Se perustaa ratkaisunsa vapaan harkintansa mukaan Journalistin ohjeisiin ja muihin vakiintuneisiin hyvän journalistisen tavan periaatteisiin. Muulta osin neuvostolla ei ole toimivaltaa. Journalistin ohjeiden 23. kohdan mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Kansallisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Sen esille tuominen kielteisessä yhteydessä edellyttää, että tieto on uutisen olennaisen sisällön kannalta tarpeellinen.Warkauden lehti mainitsi uutisessaan, että lausuntopyyntöä koskevassa asiassa on kyse venäläisen insinöörin tekemistä tutkimuksista. Neuvoston mielestä insinöörin kansallisuudella oli merkitystä uutisen sisältöön muun muassa siksi, että mittauksissa käytetty laite on insinöörin vastauskirjoituksen mukaan hyväksytty Venäjän Terveysministeriössä. Insinöörin kansallisuutta ei tuotu esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Journalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Lisäksi hyvä journalistinen tapa edellyttää, että voimakkaan arvostelun kohteeksi joutuneen nimetyn henkilön näkemykset esitetään mahdollisuuksien mukaan jo samassa yhteydessä (JO 22).Neuvosto toteaa, että insinööri ei ollut uutisesta tunnistettavissa. Uutisessa ei myöskään arvosteltu insinööriä vaan kerrottiin yliopiston lausuntopyynnöstä ja tuotiin esille sen perusteet. Neuvoston mielestä uutinen ei edellyttänyt insinöörin samanaikaista kuulemista eikä se tuonut hänelle vastineoikeutta. Lehti kuitenkin julkaisi insinöörin vastauskirjoituksen sellaisenaan sen jälkeen, kun tämä oli lähettänyt siitä lehdelle uuden, korjatun version. Uutisen mahdolliset virheellisyydet tulivat oikaistuiksi tässä kirjoituksessa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Warkauden Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.