3268/SL/03

Vapauttava

Keski-Uusimaa käsitteli pääkirjoituksessaan pientalorakentamisessa esiintyviä ongelmia. Kirjoitus oli kuvitettu valokuvalla rakennustyömaasta, jonka takana näkyi kantelijoiden rakenteilla ollut talo. Siihen ei viitattu kirjoituksessa eikä kuvatekstissä. Myöskään kuva ei samaistanut kantelijoiden taloa kirjoituksen ongelmataloihin. Vapauttava äänin 7 – 3.

Keski-Uusimaa käsitteli pääkirjoituksessaan 23.6.2003 suomalaisessa pientalorakentamisessa esiintyviä ongelmia. Kirjoituksen mukaan omatoimiset rakentajat aiheuttavat tietämättömyydellään ja huolimattomuudellaan kalliita vahinkoja, jotka paljastuvat vasta aikojen kuluessa. Kirjoittajan mielestä itselleenkin taloa rakentavien joukossa on niitä, jotka käyttävät kyseenalaisia ratkaisuja, kun eteen tulee hankala paikka. ”Ennen pitkää aletaan sitten ihmetellä esimerkiksi tunkkaista hajua”, kirjoittaja totesi. Kirjoitus oli kuvitettu valokuvalla rakennustyömaasta, jonka takana näkyi kantelijoiden rakenteilla ollut talo. Kuvatekstin mukaan ”oma talo on useimpien perheiden ylivoimaisesti tärkein investointi, joka onnistuakseen vaatii osaavat tekijät”. KANTELUKantelijat kokevat erittäin loukkaavana, että huonosta rakentamisesta kertovan kirjoituksen yhteyteen oli valittu kuva heidän rakenteilla olevasta talostaan. Kantelijoiden mielestä lukijat yhdistävät kuvan tekstiin, jossa halveksitaan rakentamisen tasoa. Lukijoiden annetaan ymmärtää, että kuvassa on malliesimerkki huonosti hoidetusta projektista. LEHDEN VASTAUSKeski-Uusimaan päätoimittaja Pentti Kiiski kertoo, että pääkirjoitus käsitteli pientalorakentamisen ongelmia yleisellä tasolla. Kirjoituksessa muistutettiin, että pienrakentajilla ei aina ole vaativan hankkeen toteuttamiseen tarvittavaa tietoa ja taitoa ja että alalla toimii myös rakennusalan ammattilaisina esiintyviä harrastajia. Päätoimittaja Kiiski katsoo, että jutussa ei kritisoitu kantelijoiden taloa eikä heidän ammattitaitoaan rakentajina tai rakennuttajina. Myöskään pääkirjoituksen aihekuvaksi valittu kuva tai kuvateksti eivät sitä tee. Kiiski toteaa, että kuva on vuodelta 2001. Nyttemmin kantelijoiden talo on saanut muun muassa ulkoverhouksen ja koristepäädyt. RATKAISUJournalistin ohjeiden 25. kohdan mukaan kuvaa ei pidä käyttää loukkaavassa yhteydessä. Kun kuvituskuvan kohde tulee esille kielteisessä yhteydessä ja kohde on kuvasta tunnistettavissa, on syytä varovaisuuteen silloinkin, kun kuva ei esitä henkilöä. Kantelu koskee valokuvaa, joka julkaistiin kuvituskuvana pientalorakentamisen ongelmista kertoneen kirjoituksen yhteydessä. Kuvassa oli rakennustyömaa, ja sen takana näkyi kantelijoiden rakenteilla ollut talo. Kuva oli otettu vuonna 2001, jolloin talo oli vasta rakenteilla. Hanke oli tuolloin kuitenkin jo niin pitkällä, että kuvassa näkynyt rakennus on yhdistettävissä kantelijoiden taloon. Siihen ei kuitenkaan mitenkään viitattu kirjoituksessa eikä kuvatekstissä. Myöskään kuva ei ollut kantelijoiden rakentamis- tai rakennuttamistaitoa leimaava eikä se samaistanut rakenteilla ollutta taloa jutun ongelmataloihin. Kuvatekstin saattoi myös ymmärtää niin, että kuvan talolla on ollut ”osaavat tekijät”. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keski-Uusimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.