3252/SL/03

Vapauttava

Satakunnan Kansa julkaisi kantelijoiden yleisönosastokirjoituksen yhteydessä arkistokuvan nimeltä mainitusta taitoluistelujoukkueesta. Kuvatekstin mukaan joukkueella ei ollut mitään tekemistä kirjoituksen kanssa. Kuvan joukkue oli kuitenkin toinen niistä, joissa kirjoituksen mukaan luisteli yli-ikäisiä kilpailijoita. Tätä lehti ei tiennyt, koska kantelijoiden kirjoitus oli ollut yksilöimätön. Vapauttava.

Satakunnan Kansa julkaisi 21.2.2003 yleisönosastollaan kantelijoiden nimimerkkikirjoituksen, jossa he arvostelivat junioritason muodostelmaluistelukilpailuiden osanottokriteereitä, sääntöjen puutteellisuuksia ja niitä hyväkseen käyttäviä valmentajia. Kirjoittajat kertoivat havainneensa epäkohdan ollessaan yleisönä muodostelmaluistelun aluemestaruuskilpailuissa. Kirjoituksen mukaan oli syytä epäillä, että nuorimpien sarjassa kilpaili yli-ikäisiä luistelijoita. ”Sarjassa joka oli tarkoitettu aloitteleville muodostelmaluistelijoille, luisteli pari joukkuetta, jotka ikänsä ja luistelukokemuksensa puolesta olisivat ehdottomasti kuuluneet seuraavaan sarjaan”, kirjoituksessa todettiin.Lehti julkaisi kirjoituksen yhteydessä valokuvan nimeltä mainitusta taitoluistelujoukkueesta, joka ei kuvatekstin mukaan liittynyt mitenkään kirjoitukseen. Kantelijoiden mukaan kuvan joukkue oli yksi kirjoituksessa tarkoitetuista. Lehti ei julkaissut kantelijoiden vastinetta.KANTELUKantelijoiden mielestä lehti vesitti kirjoituksen liittämällä siihen kuvan ja tekstin, jossa väitettiin virheellisesti, että kuva ei liittynyt mitenkään kirjoitukseen. Juuri kuvassa esiintynyt joukkue oli kantelijoiden mukaan yksi niistä, joka oli asettanut pienempien tyttöjen sarjaan heitä huomattavasti vanhempia kilpailijoita. Kantelijat halusivat korjata virheen, mutta lehden toimitus kieltäytyi ilman perusteluja yksioikoisesti julkaisemasta heidän vastinettaan. Lisäksi toimitus ilmoitti, että sen allekirjoitukseksi ei kelpaisi pelkkä nimimerkki, vaan alla olisi pitänyt olla kantelijoiden nimet. Toimituksen mielestä kirjoituksessa olisi pitänyt mainita myös arvosteltujen joukkueiden nimet. Lisäksi lehti oli muuttanut kirjoituksen nimimerkkiä ilman kantelijoiden lupaa. Alkuperäinen nimimerkki oli ”Pettynyt yleisö”. Toimittaja oli lisännyt siihen sanan ”Naantalista”, vaikka kantelijoiden mukaan samaa mieltä oli lähes koko yleisö, joka koostui muistakin kuin naantalilaisista. LEHDEN VASTAUSSatakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kertoo mielipideosaston toimittajan hakeneen sattumanvaraisesti kuvituskuvan luistelukirjoitukseen lehden sähköisestä kuva-arkistosta. Hyvän journalistisen tavan mukaisesti toimittaja mainitsi kuvituskuvan yhteydessä, että kuvassa esiintyvät luistelijat eivät liity millään tavalla kirjoituksessa mainittuihin epäilyihin. Kirjoituksen julkaisemisen jälkeen yksi nimimerkkikirjoittajista soitti toimitukseen ilmoittaen, että kuvassa esiintyi luistelijoita juuri sellaisesta seurasta, jota kirjoittajat epäilivät yli-ikäisten käyttämisestä aluemestaruuskilpailuissa. Soittaja vaati uuden kirjoituksen julkaisemista. Hänelle kerrottiin, että jos lehti julkaisee uuden kirjoituksen, se on allekirjoitettava oikeilla nimillä ja siinä on mainittava rikkeestä epäiltyjen seurojen nimet sekä vahvat perusteet epäilylle. Uuden kirjoituksen sisällöstä ja allekirjoituksesta ei päästy yhteisymmärrykseen, joten toimituksen osalta asian käsittely päättyi puhelinkeskusteluihin. Päätoimittaja Jokisen mukaan virhettä ei olisi päässyt syntymään, jos luistelukirjoitus olisi laadittu alun perin kattavammaksi. Koska kirjoitus oli yksilöimätön, toimitus ei voinut tietää, mitä seuroja kirjoituksessa tarkoitettiin eikä edes sitä, mitkä seurat olivat osallistuneet kyseisiin kilpailuihin. Kuvavalinta ei kuitenkaan vesittänyt kirjoituksen sisältöä, mikäli kirjoituksen tarkoituksena oli kiinnittää luisteluliiton huomio mahdollisiin yli-ikäisten esiintymisiin luistelujoukkueissa, eikä hyökätä vain tiettyjä seuroja vastaan. Päätoimittaja Jokinen kertoo, että toimitus pääsääntöisesti lisää mielipidesivun kirjoituksiin kirjoittajan kotipaikan. Se antaa lukijoille tarpeellista informaatiota, sillä lehti yrittää julkaista kirjoituksia myös maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta. Tässä tapauksessa kirjoittajilla ei ollut oikeutta monopolisoida aluemestaruuskilpailun yleisön kaikkia mielipiteitä. RATKAISUJournalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Hyvän journalistisen tavan mukaan myös kuvaa on käytettävä totuudenmukaisesti (JO 13). Etenkin arkistokuvia käytettäessä lehtien on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota julkaisuyhteyteen. Nyt lehti oli julkaissut kantelijoiden yleisönosastokirjoituksen yhteydessä arkistokuvan nimeltä mainitusta taitoluistelujoukkueesta, joka oli toinen kantelijoiden tarkoittamista. Kuvatekstillä lehti antoi lukijalle kuitenkin sellaisen käsityksen, että kuvassa esiintyneellä joukkueella ei olisi ollut mitään tekemistä kirjoituksen kanssa. Neuvoston mielestä väärinkäsitys johtui siitä, että kantelijoiden kirjoitus oli ollut yksilöimätön. Lehden toimitus ei voinut tietää, mitä seuroja kantelijat olivat kirjoituksessaan tarkoittaneet, koska sitä siinä ei kerrottu. Lehti julkaisi valokuvan ja kuvatekstin hyvässä uskossa, eikä sillä ollut näissä olosuhteissa velvollisuutta julkaista kantelijoiden vastineeksi nimeämää kirjoitusta, jolla kantelijat olivat halunneet oikaista väärinkäsityksen. Sen julkaiseminen olisi johtanut siihen, että toinen kantelijoiden tarkoittamista joukkueista olisi paljastunut. Tätä kantelijatkaan eivät halunneet. Kantelijat kiinnittävät kantelukirjelmässään huomiota myös siihen, että lehti oli ilman kirjoittajien lupaa muuttanut kirjoituksen nimimerkkiä ”Pettynyt yleisö” lisäämällä siihen sanan ”Naantalista”. Neuvoston mielestä tarkentaminen oli tässä asiassa mahdollista, koska kaikki kirjoittajat olivat naantalilaisia. Olennaista oli, että nimimerkin takana olevat henkilöt eivät paljastuneet editoinnin vuoksi. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.