3251/SL/03

Vapauttava

Ilta-Sanomat kertoi uutisessaan Unkarissa tapahtuneesta linja-auton ja junan yhteentörmäyksestä. Kantelu kohdistui kuvaan, jossa oli surmansa saaneiden turistien ruumiita. Kuvan julkaisemiselle oli riittävät journalistiset perusteet, ja uhrit olivat kuvasta vain vaikeasti tunnistettavissa. Vapauttava.

Ilta-Sanomat julkaisi 9.5.2003 kahdella sivulla uutisen Unkarissa tapahtuneesta linja-auton ja junan yhteentörmäyksestä. Onnettomuudessa kuoli 33 saksalaista turistia. Uutinen perustui kansainvälisten uutistoimistojen välittämiin tietoihin, ja sen yhteydessä julkaistiin kansainvälisessä levityksessä olleita AP:n ja Reutersin kuvapalvelujen valokuvia onnettomuuspaikalta. Pääkuvassa surmansa saaneet turistit makaavat nurmikolla odottamassa tunnistamista. Ruumiita on kuvassa toistakymmentä. Pienemmissä kuvissa näkyy ruhjoutunut bussi ja pelastustyöntekijöitä kantamassa kuolleita pois junakiskoilta. KANTELUKantelijan mielestä lehti ei ottanut kuvaa julkaistessaan huomioon Journalistin ohjeiden edellyttämää varovaisuutta julkaistaessa kuvia onnettomuuksien uhreista. Kantelija kertoo, että mikään muu pohjoismainen iltapäivälehti ei julkaissut Ilta-Sanomien pääkuvan kaltaista valokuvaa. LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaava päätoimittaja Antti-Pekka Pietilän mukaan uutinen Unkarin junaturmasta julkaistiin, koska tapahtumalla arvioitiin olevan laajaa merkitystä ja poikkeuksellisen suuri mielenkiinto. Kyseessä oli laajaa huomiota koko Euroopassa saanut tasoristeysonnettomuus, ja lehti osoitti niin hillityllä ja hienovaraisella tavalla kuin mahdollista, minkälaista tuhoa syntyy pikajunan ja linja-auton törmäyksestä. Kuvat vahvistivat dramaattisen tapahtuman lopputuloksen ja sen ”kauhean näyn”, josta unkarilainen silminnäkijä uutisessa kertoi. Päätoimittaja Pietilän mukaan kuvissa ei millään tavalla loukattu onnettomuuden uhreja tai saatettu heitä epäedulliseen valoon. Kuvista ei voi erottaa uhrien kasvoja eikä heitä voi muutenkaan tunnistaa, koska ruumiit oli osittain peitetty. RATKAISUJournalistin ohjeiden 25. kohdan mukaan tiedotusvälineiden on noudatettava erityistä varovaisuutta julkaistaessa kuvia onnettomuuksien uhreista. Varovaisuutta on noudatettava muun muassa siksi, että uhrien omaisille ei tuotettaisi tarpeetonta kärsimystä. Kuva on kuitenkin olennainen osa tiedonvälitystä. Järkyttävääkin kuvamateriaalia todellisista tapahtumista voi esittää, jos sillä on yleistä merkitystä tiedonvälitykselle. Uutisessa kerrottiin laajaa huomiota koko Euroopassa saaneesta tasoristeysonnettomuudesta. Kuva vahvisti uutisessa haastatellun silminnäkijän kertomuksen. Neuvoston mielestä lehti on esittänyt riittävät journalistiset perusteet kantelun kohteena olevan valokuvan julkaisemiselle.Neuvoston arvion mukaan lehti ei julkaissut kuvaa sensaatiota tavoitellakseen. Neuvosto pitää epätodennäköisenä, että kuva olisi loukannut uhrien omaisia. Uhrit olivat kuvasta vain vaikeasti tunnistettavissa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.