3246/SL/03

Vapauttava

Helsingin Sanomien uutisen taustakirjoituksessa käsiteltiin alkoholilupien tarkastusta. Kirjoituksen kritiikki kohdistui päätökseen valvonnan hajauttamisesta, eikä kirjoitus tuonut vastineoikeutta lääninhallituksen tarkastajana toimivalle kantelijalle. Anniskelulupien valituskäytäntöä koskeneen virheen lehti oikaisi asianmukaisella tavalla pian sen jälkeen, kun kantelija oli ilmoittanut virheestä vastineeksi nimeämässään kirjelmässä. Vapauttava.

Helsingin Sanomat julkaisi 23.4.2003 uutisen ravintolaelinkeinon harmaasta taloudesta ja alkoholinmyynnin valvonnasta. Etusivun vinkkijutun mukaan harmaan talouden kitkeminen ravintoloista voi pian käydä hankalaksi, sillä tähän asti keskitetysti hoidettu anniskelulupien myöntäminen ja valvonta hajautetaan lääneihin 2005 alusta. Hajauttamisesta kerrottiin myös kirjoituksen viiteotsikossa ja sisäsivuilla julkaistussa taustajutussa. Siinä todettiin, että ”ravintolatoiminnan valvonta hajautuu ja samalla heikkenee selvästi 2005 alussa, kun anniskelulupien myöntäminen siirretään Tuotevalvontakeskuksilta lääninhallituksille”. Lisäksi kirjoituksessa kerrottiin, että KHO:ssa on vireillä muutos, jonka mukaan anniskeluluvista valitettaisiin vastaisuudessa hallinto-oikeuksiin eikä KHO:een. KANTELUEtelä-Suomen lääninhallituksen tarkastajana toimivan kantelijan mielestä taustakirjoitus loukkasi alkoholitarkastajien ammattikunniaa väittämällä valvonnan tason heikentyvän vastuun siirtyessä Tuotevalvontakeskukselta lääninhallituksille. Kantelun mukaan kirjoittaja sotki mielipiteensä faktoihin, ei tarkistanut väitteitään eikä kysynyt lääninhallitusten tarkastajien kantaa asiaan. Kantelija toteaa, että jutussa esitettiin vain yhden osapuolen eli Tuotevalvontakeskuksen kiistanalaisia väitteitä totuuksina lähdettä mainitsematta. Lisäksi jutussa väitettiin virheellisesti, että KHO:ssa olisi vireillä valitusten siirtäminen hallinto-oikeuksiin. Valitukset käsitellään jo niissä. Kantelija lähetti kirjoitukseen vastineen, jota lehti ei julkaissut perusteenaan, että se oli ”henkilöön käyvä”. Lehti ei kuitenkaan neuvotellut sen muokkaamisesta julkaisukelpoiseksi. Se julkaisi vain oikaisun, jossa korjattiin pelkästään anniskelulupien valituskäytännön muutosta koskenut virhe. LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen kertoo, että taustakirjoituksen väitteet oli tarkastettu kirjallisista kannanotoista, jotka oli laadittu lausuntokierroksen yhteydessä. Jutussa tuotiin esille, että useat eri tahot ovat arvostelleet muutosta.Kirjoituksessa ei mainittu kantelijaa eikä ylipäätään läänien alkoholilupien tarkastajia. Tällöin ei syntynyt vastineoikeutta, jota olisi voinut loukata. Kirjoitukseen jäänyt virhe oikaistiin välittömästi kantelijan yhteydenoton jälkeen. Kun virhe oli oikaistu, toimitus päätti, että kantelijan kirjoitusta ei julkaista. RATKAISUSelvästi tunnistettavissa olevalle yksityiselle tai oikeushenkilölle, johon on kohdistettu asiatonta tai perusteetonta arvostelua, tulee myöntää oikeus vastineeseen (JO 19). Loukatun nimen mainitseminen ei ole välttämätöntä, jos asianomainen on muuten selvästi tunnistettavissa. Kantelun kohteena olevassa taustakirjoituksessa käsiteltiin alkoholilupien tarkastusta. Jutussa esitettiin tosiasiaväite, että ravintolatoiminnan valvonta heikkenee selvästi, kun anniskelulupien myöntäminen siirretään Tuotevalvontakeskuksilta lääninhallituksille. Valvonnan heikkenemisen syyksi mainittiin siirtyminen keskitetystä valvonnasta hajautettuun. Neuvoston mielestä taustakirjoituksen kritiikki kohdistui päätökseen valvonnan hajauttamisesta. Näin ollen kirjoitus ei tuonut vastineoikeutta kantelijalle, eikä hänen lehdelle lähettämänsä kirjelmä ollut vastine vaan mielipidekirjoitus, jollaisten julkaiseminen on toimituksien harkinnassa. Kirjoitukseen sisältyneen anniskelulupien valituskäytäntöä koskeneen virheen lehti oikaisi asianmukaisella tavalla pian sen jälkeen, kun kantelija oli ilmoittanut virheestä vastineeksi nimeämässään kirjelmässä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.