3240/SL/03

Langettava

Savon Sanomien uutinen sisälsi virheellisen tiedon Julkisen sanan neuvostolle toimitetun kantelun tekijästä. Tieto oli sisältynyt STT:n välittämään uutiseen, jonka STT sittemmin oikaisi. Useat lehdet julkaisivat STT:n lähettämän oikaisun, mutta Savon Sanomat jätti uutisen korjaamatta. Kyse oli asiavirheestä, joka olisi pitänyt oikaista. Langettava.

Savon Sanomat julkaisi 20.3.2003 STT:n välittämän uutisen otsikolla ”JSN kumosi sopupelikirjoituksesta antamansa päätöksen”. Jutussa kerrottiin JSN:n poistaneen Aamulehdelle antamansa langettavan päätöksen kirjoituksesta, jossa arvosteltiin sopupelioikeudenkäynnissä todistajana kuultua toimittajaa. Savon Sanomien uutisen mukaan tämä oli kannellut Aamulehden kirjoituksesta JSN:lle. Tieto ei pitänyt paikkaansa. KANTELUAamulehden kirjoituksesta oli kannellut toimittaja Harri Ekholm, joka on kantelijana myös nyt puheena olevassa asiassa. Hän kertoo lähettäneensä heti uutisen julkaisemisen jälkeen muun muassa STT:lle ja Savon Sanomille sähköpostitse kirjeen, jossa hän pyysi korjaamaan väärän tiedon. STT toimi kantelijan pyynnön mukaisesti, mutta Savon Sanomat ei tehnyt oikaisua. LEHDEN VASTAUSSavon Sanomien päätoimittaja Tapani Lepola kertoo olleensa poissa toimituksesta uutisen julkaisemispäivänä 20.3.2003 ja palanneensa työpaikalle vasta 8.4.2003. Kantelija oli lähettänyt oikaisuvaatimuksensa hänen henkilökohtaiseen sähköpostiinsa, johon vain päätoimittajalla on pääsy. Tämä oli lomansa aikana paikassa, jossa hänellä ei ollut mahdollisuuksia sähköpostin selaamiseen. Hän ei ehtinyt myöskään tarkistaa, oliko STT tehnyt juttuunsa oikaisun ja oliko se julkaistu myös Savon Sanomissa. Päätoimittaja Lepola näki kantelijan lähettämän sähköpostiviestin vasta palattuaan työpaikalle, jolloin kantelun kohteena olevan uutisen julkaisemisesta oli kulunut jo puolitoista viikkoa. Silloin kantelijan nimen oikaiseminen ei tuntunut enää tarkoituksenmukaiselta, koska lukijat tuskin muistivat enää koko asiaa. Päätoimittaja Lepola muistuttaa, että alkuperäisen uutisen ydin oli suuressa periaatteellisessa kysymyksessä, ja kantelijan nimi oli jutussa sinänsä pieni sivuseikka.Päätoimittaja Lepola pahoittelee, että STT:n välittämät oikaisu ei ilmeisesti ole ollut Savon Sanomissa. Kyseisenä päivänä Irakin sotaretken alkaminen aiheutti sekä poikkeuksellisen kiireen että uutistulvan toimitukseen ja muutti muutenkin toimituksen rutiineja ja tilankäyttöä radikaalisti. RATKAISUJournalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Jos jutussa on virheellinen asiatieto, se on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa (JO 18). Oikaisumenettely on osaltaan varmentamassa totuudenmukaista tiedonvälitystä. Savon Sanomien uutinen sisälsi virheellisen tiedon Julkisen sanan neuvostolle toimitetun kantelun tekijästä. Tieto oli sisältynyt STT:n välittämään uutiseen, jonka STT sittemmin oikaisi. Useat lehdet julkaisivat STT:n lähettämän oikaisun, mutta Savon Sanomat jätti uutisen korjaamatta. Neuvoston mielestä kyse oli asiavirheestä, joka olisi pitänyt oikaista. Savon Sanomat ei voi vedota siihen, että kantelija oli lähettänyt oikaisuvaatimuksensa päätoimittajan henkilökohtaiseen sähköpostiin, koska oikaisu oli tullut toimitukseen myös STT:ltä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen oikaisuvelvollisuuden laiminlyömisestä.