3169/IL/02

Vapauttava

Länsiväylän pikku-uutisessa kerrottiin kantelijan oikeuskanslerille tekemästä hallintokantelusta. Kantelija oli itse vaikuttanut uutisen syntyyn tekemällä kantelun, ja sen myötä hänen nimensä oli tullut julkiseksi. Neuvoston mielestä jutussa ei paljastettu sellaisia kantelijan yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita, jotka eivät jo muutenkin olisi olleet alueen asukkaiden tiedossa. Vapauttava.

Länsiväylän julkaisemassa uutisessa 11.8.2002 selostettiin kantelijan oikeuskanslerille tekemää hallintokantelua. Uutisessa siteeratun kantelukirjelmän mukaan Espoon kaupungin apulaisasemakaavapäällikkö oli ylittänyt valtuutensa, kun hän oli tiedotustilaisuudessa sanonut, että kantelijan perheen vuokrasuhde voidaan vaikka irtisanoa, ellei perhe siisti pihaa. Kantelija mainittiin uutisessa nimeltä, ja hänen kerrottiin saaneen eri viranomaisilta lukuisia kehotuksia pihan siistimiseen. KANTELUKantelija toteaa lehden kirjoittaneen toistuvasti hänestä ja hänen perheestään aiheuttaen perheelle kärsimystä. Aiheella ei ole hänen mielestään enää uutisarvoa. LEHDEN VASTAUSLänsiväylän päätoimittaja Janne Kaijärvi kertoo lehden kirjoittaneen kantelijan pihapiirissä makaavista romuautoista vuosina 2001 – 2002 neljä kertaa. Yli sata romuautoa Leppävaaran keskuksen läheisyydessä on kummastuttanut monia lehden lukijoita. Toimitus ryhtyi seuraamaan asiaa, kun Espoon ympäristökeskus oli tehnyt saamiensa valitusten perusteella kantelijan kiinteistössä lukuisia tarkastuksia ja kun Espoon ympäristölautakunta oli pyytänyt kantelijalta selvitystä, miten hän aikoo siivota pihapiirinsä. Lautakunnan antaman uhkasakon jälkeen Länsiväylä keskusteli asiasta kantelijan kanssa, mutta hän ei halunnut antaa asiasta varsinaista haastattelua. Lehti ei ole kuitenkaan ottanut kantaa kantelijan toimintaan, ainoastaan uutisoinut asioiden etenemisestä. Kantelijan nimi on mainittu ainoastaan yhdessä uutisessa.RATKAISUYksityishenkilön asumista koskeva vuokrasuhde kuuluu henkilön yksityiselämän suojan piiriin, eikä tällaisia vuokrasuhteita koskevia kiistoja pidä Journalistin ohjeiden 24. kohdan mukaan julkistaa, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Toisaalta henkilö voi omalla menettelyllään herättää niin paljon yleistä mielenkiintoa, että se vaikuttaa hänen suojapiiriään supistavasti. Kantelija säilyttää pihallaan yli sataa erikuntoista autoa, jotka ympäristölautakunta on kehottanut siirtämään pois. Kiinteistö sijaitsee tiheästi asutulla alueella Espoossa, ja asia on herättänyt paikkakunnalla paljon huomiota. Neuvoston mielestä on luonnollista, että myös alueella ilmestyvä lehti on raportoinut tilanteen kehittymisestä. Kantelun kohteena olevassa uutisessa selostettiin tämän kauan jatkuneen kiistan uutta käännettä. Kantelija oli itse myötävaikuttanut uutisen syntyyn tekemällä oikeuskanslerille hallintokantelun apulaisasemakaavapäällikön toiminnasta, ja hänen nimensä oli tullut tässä yhteydessä julkiseksi. Asiaa taustoitettiin uutisessa vain sen verran, että lukija tiesi, mistä kantelussa oli kysymys. Neuvoston mielestä jutussa ei paljastettu sellaisia kantelijan yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita, jotka eivät jo muutenkin olisi olleet alueen asukkaiden tiedossa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.