3157/SL/02

Vapauttava

Savon Sanomien pakinanomainen kirjoitus toi kantelijalle vastineoikeuden. Vastineen jälkikirjoitus oli neuvoston mielestä kärjekäs ja aiheeton. Lehti antoi kuitenkin kantelijalle asiassa viimeisen sanan julkaisemalla myös hänen toisen, jälkikirjoituksen johdosta laatimansa vastineen. Vapauttava.

Savon Sanomat julkaisi 25.7.2002 Kono-nimimerkkiä käyttävän uutispäällikön pakinanomaisen kirjoituksen, jossa todettiin presidentti Halosen esittäneen Itä-Savon matkallaan kommenttiin, että ”Savossa ei valiteta, vaan toimitaan”. Kirjoittaja arveli presidenttiä vieraskoreaksi ”tai sitten hän ei tunne opetusneuvos Seppo Hannulaa Kuopiosta”. Kirjoittajan mukaan ”Hannula se jaksaa kyllä valittaa”. Tässä yhteydessä kirjoituksessa viitattiin Hannulan tekemiin oikaisuvaatimuksiin ja todettiin, että Hannulan pitäisi olla eläkkeellä, ”joten ei hänenkään periaatteessa tarvitsisi kirjoittaa enää mitään – ei ainakaan Kuopion kaupunginhallitukselle”. KANTELUKantelijan mielestä kirjoitus sisälsi ikärasismia, minkä lisäksi siinä loukattiin kantelijan yksityiselämän suojaa ja puututtiin hänen toimeentuloonsa, oikeuteen kirjoittaa. Kantelija ei ymmärrä, millä perusteella lehden uutispäällikkö toistuvasti yrittää estää hänen kansalaistoimintansa. Kantelija laati kirjoitukseen vastineen, jonka lehti julkaisi 27.7.2002. Vastineen lopussa oli uutispäällikön kommentti, jossa hän kantelun mukaan ilmoitti kirjoituksensa syyksi halun kokeilla, laatiiko loukattu vastineen.LEHDEN VASTAUSSavon Sanomien vastaava päätoimittaja Tapani Lepola kertoo opetusneuvos Seppo Hannulan kantelun olevan osa pitkäaikaista kuopiolaista tapahtumasarjaa, jonka juuret ovat kaupunginhistoriankirjoituksessa. Hannula oli jäsenenä historiatoimikunnassa, joka lakkautettiin. Sen jälkeen Hannulasta on tullut kansankielellä sanottuna ”ammattivalittaja”, joka esittää oikaisuvaatimuksiaan kaupunginhallitukselle mitä moninaisimmilta hallinnonaloilta. Lehden uutispäällikkö on puuttunut pakinanomaisin keinoin tähän Kuopiossa yleisesti tiedossa olevaan asiaan. Päätoimittaja Lepola toteaa, että opetusneuvos Seppo Hannula on Kuopiossa hyvin tunnettu henkilö, ja juuri sen vuoksi hänen tekemisiään on myös voitava julkisuudessa käsitellä, jopa kritisoidakin. Hänelle on annettu mahdollisuus vastata häntä koskeviin kirjoituksiin.RATKAISUSavon Sanomien uutispäällikkö arvosteli pakinanomaisessa kirjoituksessaan kantelijan, opetusneuvos Seppo Hannulan toimintaa. Hannula laati juttuun vastineeksi nimeämänsä kirjoituksen, jonka lehti julkaisi uutispäällikön kommentilla varustettuna. Hannula laati jälkikirjoitukseenkin vastineen. Sen lehti julkaisi ilman kommentteja. Journalistin ohjeiden 19. kohdan mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Vastinetta julkaistaessa siihen ei pidä liittää välittömiä jälkikirjoituksia tai -lausumia. Tämä koskee erityisesti vähätteleviä ja vastineen uskottavuuteen vaikuttavia huomautuksia. Neuvoston mielestä uutispäällikön kirjoitus toi opetusneuvos Hannulalle vastineoikeuden. Vastineessaan Hannula arvosteli uutispäällikköä kovin sanoin. Vastineen yhteydessä julkaistussa jälkikirjoituksessa uutispäällikkö puolestaan jatkoi Hannulan toiminnan luonnehdintaa tyyliin ”kyllähän täällä riittää energiselle kynämiehelle pilkunviilausta loputtomiin”. Vastineen jälkikirjoitus oli neuvoston mielestä kärjekäs ja aiheeton. Koska lehti kuitenkin antoi Hannulalle asiassa viimeisen sanan julkaisemalla hänen toisen, jälkikirjoituksen johdosta laatimansa vastineen, neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.