3156/AL/02

Vapauttava

Aikakauslehden jutun aiheena oli viihdetaiteilijana tunnetuksi tulleen Pertti Neumannin lapsettomuus ja adoptio-puheet. Kirjoitus perustui Neumannin julkisuudessa antamiin haastatteluihin. Ne olivat neuvoston mieltä sellaisia, että haastateltavan täytyi olla varautunut niiden kärjekkääseen kommentointiin. Vapauttava.

Apu-lehti julkaisi 2.8.2002 Kynä irti –palstalla kirjoituksen, jonka aiheena oli Pertti Neumannin ja hänen puolisonsa lapsettomuus sekä Neumannin adoptio-puheet. Jutussa kerrottiin Neumannin tunnustaneen toiselle lehdelle antamassaan haastattelussa, että ”intiaanilapsi olisi kiva”. Kirjoittajan mukaan Neumannin ”kiinnostus intiaanilapseen selittyy sillä, että hän on perustanut western-aiheisin liikkeen, jossa myydään kaikkea aiheeseen liittyvää vaatteista koruihin … tollokin ymmärtää, että paremmin se intiaanilapsi western-kauppiaalle sopii kuin joku kiinalaiskakara”. Mikäli adoptiohankkeeseen tulee viivästyksiä, Neumannit voivat kirjoittajan mukaan lohduttautua sillä, että ”perheessä on jo yksi lapsi, 42-vuotias Pertti-poika Porista”. Juttu tehtiin Neumannin perhettä kuulematta.KANTELUPertti Neumannin mielestä kirjoituksessa kyseenalaistettiin loukkaavalla ja raa’alla tavalla hänen tarkoitusperänsä adoptioasiassa, josta hän on vasta nyt kyennyt puhumaan julkisesti. Neumannin mielestä juttu oli myös totuudenvastainen, minkä lisäksi siinä kirjoitettiin halveksivasti eri kansallisuuksista. LEHDEN VASTAUSApu-lehden vastaava päätoimittaja Matti Saari toteaa Neumannin antaneen kesällä 2002 eri tiedotusvälineille haastatteluja, joissa hän kertoi olevansa ihastunut ajatukseen adoptoida intiaanilapsi. Perusteiksi hän ilmoitti nykyiseen liiketoimintaansa liittyvät mieltymykset. Kantelun kohteena olevan artikkelin kirjoittajan mielestä Neumannin julkisuudessa esittämät perustelut adoptioasialleen olivat eettisesti ja moraalisesti kestämättömät. Neumannin kantaa asiaan ei tarvinnut kysyä, koska artikkeli perustui hänen eri lehdille antamiinsa haastatteluihin. Päätoimittaja Saaren mielestä artikkelista ilmenevä kannanotto ilmentää sanan- ja mielipiteen vapautta tärkeässä asiassa. RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan kaikkien ihmisarvoa ja kunniaa on suojattava. Yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Yksityiselämän suojaa voivat rajoittaa muun muassa tietoinen pyrkimys tai asettuminen julkisuuteen esimerkiksi viihteen, kulttuurin tai urheilun piirissä. Neuvoston mielestä Apu-lehden kirjoitus oli luonteeltaan mielipidekirjoitus, jossa voimakaskin kärjistys voidaan joissain tilanteissa sallia. Etenkin julkisuudessa toimivat henkilöt kuten viihdetaiteilijat joutuvat varautumaan myös tällaiseen lähestymistapaan. Viihdetaiteilijana tunnetuksi tullut Pertti Neumann on julkisuuden henkilö, ja hänen yksityiselämänsä suoja on suppeampi kuin tavallisen kansalaisen. Kirjoitus perustui Neumannin julkisuudessa antamiin haastatteluihin, joista yhdessä Neumann oli kertonut, että ”koska olen hurahtanut tähän western-maailmaan, mielessä on muhinut ajatus intiaanilapsesta”. Neuvoston mielestä tällaisten haastattelulausumien jälkeen täytyy olla varautunut niiden kärjekkääseen kommentointiin. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Apu-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.