3139/SL/02

Langettava

Iltapäivälehden rikosuutisessa käsiteltiin Thaimaassa tapahtuneen suomalaisnaisen murhan selvitystyötä. Kirjoituksen yhteydessä julkaistiin poliisin rekonstruoima valokuva, jossa surmatyö esitettiin lavastettuna. Kuvan julkaiseminen palautti tyttären surman ja sen tekotavan äidin mieleen ja aiheutti hänelle tarpeetonta lisäkärsimystä. Langettava.

Ilta-Sanomat julkaisi 14.6.2002 uutisen, joka käsitteli Thaimaassa tapahtuneen suomalaisnaisen murhan selvitystyötä. Jutussa kerrottiin, miten surmasta epäilty thaimaalainen taksikuski oli tekonsa tehnyt. Kirjoituksen yhteydessä julkaistiin poliisin rekonstruoima valokuva, jossa surmatyö esitettiin lavastettuna. Kuvassa taksinkuljettaja seisoi kyyryssä olleen naisen takana veitsi tämän kaulalla. Kuvatekstin mukaan murhasta epäilty taksikuski näytti, ”miten hän piti suomalaisnaista kiinni päälaesta viiltäessään toisella kädellään tämän kurkun auki”.KANTELUSurmatun nuoren naisen äiti sanoo kantelussaan kuvan julkaisemisen järkyttäneen syvästi häntä ja muita omaisia sekä aiheuttaneen henkistä kärsimystä. Lavastetun valokuvan julkaisemisella ei ollut yleistä merkitystä eikä se hänen mielestään ollut tarpeen uutistapahtuman käsittelemiseksi. Kuvan julkaisija ei ollut ajatellut, millaista tuskaa se aiheuttaa lähiomaisille ja muille surmatun läheisille.LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaavan päätoimittajan sijaisen Hannu Savolan mukaan kyse oli yleisesti kiinnostavasta uutistapahtumasta. Murhan kohteena oli ulkomailla lomamatkalla ollut suomalainen, joten oli luonnollista, että rikosta ja sen selvitystyötä käsiteltiin suomalaisissa tiedotusvälineissä. Surmatyön rekonstruoinnin taltioinnista kertonut kuva oli kuvatoimiston kautta saatu kansainvälinen uutiskuva, joka oli hankittu rikoksen poikkeuksellisuuden vuoksi. Uhrin nimeä ei mainittu, eikä kuvassa esiinny henkilöitä, joiden kunniaa se loukkaisi, surmatyön tekijä kylläkin. Savolan mukaan kuvaa voidaan verrata rikos- terrorismi-, sota- tai onnettomuuskuviin, jotka saattavat herättää katsojassa epämiellyttäviä tunteita, mutta niidenkään kohdalla kenellekään ei synny subjektiivista oikeutta kuvien julkaisemisen kieltämiseen. Uhrien omaisia mahdollisesti järkyttävän aineiston julkaiseminen kuuluu sekin sananvapauden toteuttamiseen, ellei oikeudenkäyntiä tai aineistoa ole julistettu salaiseksi.RATKAISUTiedotusvälineiden tehtäviin kuuluu seurata rikoksia ja kertoa niistä totuudenmukaisesti. Kuvat ovat osa tiedonvälitystä. Lukijoita järkyttäviäkin kuvia on voitava julkaista, jos ne ovat uutistapahtuman seuraamisen kannalta tarpeen. Tiedotusvälineiltä edellytetään kuitenkin erityistä varovaisuutta julkaistaessa kuvia rikosten uhreista (JO 25).Vaikka Ilta-Sanomien julkaisema valokuva oli lavastettu esitys surmatyöstä, on se järkyttänyt tyttärensä menettänyttä äitiä ja muita läheisiä. Neuvosto katsoo, että kuvan julkaiseminen on tarpeettomasti palauttanut tyttären surman ja sen tekotavan äidin mieleen ja aiheuttanut hänelle lisäkärsimystä. Näin menetellessään lehti neuvoston mielestä laiminlöi sen erityisen varovaisuuden, mitä rikoksesta uutisointi ja rikoksista kertovien kuvien julkaisemien edellyttää. Kuvan julkaiseminen ei ollut uutisvälityksen kannalta tarpeellista, koska asia tuli riittävän selvästi esille tekstistä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Ilta-Sanomien rikkoneen hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.