3129/AL/00

Vapauttava

Aikakauslehti julkaisi kuvamontaasin tunnetusta viihdetaiteilijasta ja hänen naisystävästään. Kuvasta ja kuvatekstistä ”Tämä kuva on parin vuoden takaa” saattoi saada väärän käsityksen seurustelun alkamisajankohdasta. Koska tekstistä kuitenkin ilmeni selvästi parin seurustelleen vasta vajaa puoli vuotta, niin kokonaisuutena arvioiden juttu ei ollut neuvoston mielestä harhaanjohtava. Vapauttava äänin 8 – 1.

KANTELU7 päivää -lehti julkaisi numerossa 18/2002 jutun, jossa kerrottiin tunnetun viihdetaiteilijan seurustelusta. Jutun valokuvassa olivat viihdetaiteilija ja hänen naisystävänsä, ja valokuvan kerrottiin olevan parin vuoden takaa. Toisen kuvatekstin mukaan viihdetaitelijan ”lemmenkarusellissa on puolen vuoden aikana ex-kihlatun lisäksi pyörinyt kaksi naista”. Jutusta kannelleen viihdetaitelijan mukaan kuvasta ja kuvatekstistä saa sellaisen käsityksen, että pari olisi seurustellut jo kaksi vuotta sitten. Tämä ei pidä paikkaansa. Seiskassa julkaistua kuvaa ei ole koskaan otettu, vaan kuvaa oli viihdetaiteilijan mukaan manipuloitu siten, että siihen oli yhdistetty sekä hänen että hänen nykyisen tyttöystävänsä valokuvat. Tätä lehti ei maininnut. Kuvan käyttö ”dokumenttina” seurustelusta loukkasi molempia kuvassa olevia mm. siksi, että heidän kahden vuoden takaiset elämänkumppaninsa voivat kuvan ja kuvatekstin perusteella olettaa seurustelun alkaneen jo pari vuotta sitten. Lisäksi lukija saa viihdetaiteilijasta sellaisen käsityksen, että hän olisi naisia kohtaan moraaliton. LEHDEN VASTAUS7 päivää -lehden päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale toteaa vastauksessaan, että jutun pääkuvana oli kuva viihdetaiteilijan avovaimosta. Tähän kuvaan oli upotettu kuva viihdetaiteilijasta. Kuvat eivät olleet fiktiivistä aineistoa, eikä kyse ollut myöskään kuvamanipulaatiosta, koska sillä tarkoitetaan kuvien teknistä käsittelyä niin, että kuvat antaisivat erheellisen käsityksen todellisiin kuviin verrattuna. Kahden kuvan irrallisuutta korostaa se, että molempiin kuviin on oma kuvateksti. Jos kyseessä olisi ollut yksi ”mainipulointikuva”, kuvatekstejä olisi luonnollisesti ollut vain yksi. Myös kuvakreditistä ”Kuvat Seiskan arkisto” ilmenee, että kuvia oli enemmän kuin yksi. Kuvien erilaisuus tulee puolestaan esille niiden teknisen eroavaisuuden takia: toinen oli pokkarikuva ja toinen ns. studiokuva. Jutun ingressissä ja leipätekstissä kerrotaan varsin selvästi, että pari on seurustellut Seiskan tietojen mukaan ”vuoden alusta lukien” eli vajaa puoli vuotta. Avovaimon kuvateksti ”Tämä kuva kahden vuoden takaa” tarkoittaa vain hänen kuvaansa, eikä kuvatekstissä näin ollen ole sellaisen väärinkäsityksen vaaraa, joka viihdetaiteilijalle itselleen on kantelun mukaan tullut. Tätä mahdollisuutta vähentää sekin, että lehden kannessa kuvat julkaistiin toisistaan selvästi erillisinä. Myös kantelun väite siitä, että lukijalle tulisi käsitys viihdetaiteilijan olevan naisia kohtaan moraaliton, on päätoimittaja Jokitaipaleen mielestä perusteeton. RATKAISU7 päivää lehden jutussa kerrottiin tunnetun viihdetaiteilijan seurustelusta. Jutun valokuvassa olivat viihdetaiteilija ja hänen naisystävänsä, ja kuva oli tehty siten, että naisystävän kuvaan oli upotettu kuva viihdetaiteilijasta. Näin syntyi kuvakooste, yksi kuva. Journalistin ohjeet velvoittavat pyrkimään totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Nämä periaatteet koskevat kaikkea journalistista työtä. Kuvan käytön osalta Journalistin ohjeita on vielä täsmennetty: kuvaa on käytettävä totuudenmukaisesti ja vastaanottajan on saatava tietää, onko kyse dokumentista vai fiktiivisestä aineistosta. Keskeistä siis on, että lukijalle, kuvan katsojalle, välittyy oikea tieto kuvan luonteesta. Henkilökuvista Journalistin ohjeissa todetaan erikseen, että kuvaa ei pidä käyttää harhaanjohtavasti eikä loukkaavassa yhteydessä. Normaalisti lehteen perehtyvä lukija ei neuvoston mielestä välttämättä huomannut, että kyse oli kahdesta eri valokuvasta ja että kuvakoosteen valokuvat oli otettu eri aikaan. Siksi lukija ei välttämättä ymmärtänyt sitäkään, että kuvatekstillä ”Tämä kuva on parin vuoden takaa” tarkoitettiin vain naisystävän valokuvaa. Näin kuvasta ja kuvatekstistä saattoi saada sellaisen väärän käsityksen, että pari olisi seurustellut jo kaksi vuotta sitten. Koska tekstistä ja jutun ingressistä kuitenkin ilmeni selvästi parin seurustelleen vasta vajaa puoli vuotta, niin kokonaisuutena arvioiden juttu ei ollut neuvoston mielestä harhaanjohtava. Neuvosto ei pitänyt juttua objektiivisesti arvioituna myöskään viihdetaiteilijaa loukkaavana. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että 7 päivää -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.Neuvosto haluaa kuitenkin korostaa harkintaa kuvamontaasien käytössä. Niiden tekeminen on digitaalitekniikan aikana helppoa eikä kuvan muuntelua tai kuvien yhdistelyä voi lopputuloksesta havaita. Kuvilla ei kuitenkaan saa johtaa lukijoita harhaan. Ilkka Vänttisen eriävä mielipide:Kuvakokonaisuus vaikuttaa ensi silmäyksellä samassa paikassa ja samaan aikaan otetulta valokuvalta. Kuvatekstin maininta kuvan iästä on epäolennainen tieto, jos sillä ei nimenomaan haluta luoda mielikuvaa kaksi vuotta vanhasta suhteesta. Tällä perusteella lehti käytti henkilökuvaa harhaanjohtavasti, eikä kuvitus muiltakaan osin edes pyrkinyt totuudenmukaisuuteen. Kun päätoimittaja korostaa vastineessaan kahden kuvan irrallisuutta, niin on pakko kysyä: eikö kuvia olisi ollut mahdollista julkaista irrallisina toisistaan eikä kuvamanipulaationa?