3117/YLE/02

Vapauttava

Television urheiluohjelmassa kerrottiin naiskilpa-autoilijan ja hänen managerinsa yhteistyön päättymisestä. Toisin kuin ohjelmassa väitettiin, managerin asiasta laatima tiedote ei sisältänyt lausetta ”N. oli valmis ja opetettu brandi, johon managerin yhtiö omisti kaikki oikeudet”. Vaikka ohjelmassa esitetty lause ei ollut sanatarkka lainaus tiedotteesta, oli se neuvoston mielestä asiallisesti samansuuntainen kantelijayhtiön tiedotteen kanssa. Kyse ei ollut sellaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt oikaista. Vapauttava.

KANTELUYleisradion Ruutulippu-ohjelmassa 16.2.2002 kerrottiin naispuolisen Formula 3 – kuljettajan ja hänen managerinsa yhteistyön päättymisestä. Uutisessa viitattiin kilpa-ajajan managerina toimineen Jyrki-Petteri Väisäsen asiasta 19.7.2001 lähettämään tiedotteeseen ja todettiin, että ”tiedotteen mukaan N. oli valmis ja opetettu brandi, johon managerin yhtiö omisti kaikki oikeudet”. Kantelun mukaan tiedotteessa ei väitetty, että mainittu kilpa-ajaja olisi valmis ja opetettu brandi tai että JP Vaisanen Group Oy omistaisi kaikki oikeudet häneen. Managerina toiminut Väisänenkään ei ole tällaista sanonut, eikä lausuma myöskään vastaa sitä, mikä on ollut hänen käsityksensä asioista. Manageri vaati 18.12.2001 ohjelmantekijöitä oikaisemaan virheelliset tiedot. Ohjelmantekijät vastasivat vaatimukseen 7.1.2002 ilmoittamalla tutkivansa asiaa. Manageri ei ole saanut tiedusteluunsa oikaisun tekemisestä vastausta kantelun laatimiseen 4.4.2002 mennessä. YLEISRADION VASTAUSRuutulipun tuottaja Matti Kyllönen ja Yleisradion TV-urheilupäällikkö Markku Vainikka kertovat vastauksessaan Ruutulippu-ohjelman seuranneen kyseisen kilpa-ajajan uraa monen vuoden ajan. Kantelun kohteena olevan ohjelman teko lähti liikkeelle vuoden 2001 heinäkuussa kilpa-ajajan managerin, JP Väisäsen, lähettämän poikkeuksellisen kovasanaisen tiedotteen pohjalta. Yhteistyön päättyminen ja managerin kannanotto asiaan saivat runsaasti julkisuutta eri tiedotusvälineissä. Myös Journalisti-lehti käsitteli asiaa kolumnissa, jossa pohdittiin, kuinka pitkälle managerin valta voi ulottua. Kolumnisti siteerasi kirjoituksessaan sanatarkasti Ilta-Sanomissa ollutta JP Väisäsen puhetta: ”N on valmis ja opetettu brandi. Yhtiömme omistaa kaikki oikeudet N.N. -nimiseen tuotteeseen. En halua vaikeuttaa hänen jatkoaan kilpa-ajajana, mutta tuotteesta joutuu maksamaan”. Ruutulippu käsitteli aihetta joulukuussa 2001 seurattuaan ensin aiheen ympärillä ollutta keskustelua ja kerättyään aineistoa juttua varten. Lähetyksen jälkeen 17.12.2001 JP Väisänen soitti jutun tehneelle toimittajalle äärimmäisen kiihtyneenä jatkotoimenpiteillä uhkaillen. Oikaisun laatimista ohjelmantekijät eivät nähneet aiheelliseksi, koska ohjelmaosuus ei sisältänyt mitään sellaista väärää tai virheellistä tietoa, mihin kantelussa viitataan. Ohjelmassa ei myöskään loukattu ketään, eikä asetettu kenenkään toimintaa kyseenalaiseksi.RATKAISUKantelun kohteena olevassa Ruutulippu-ohjelmassa kerrottiin naiskilpa-autoilijan ja hänen managerinaan toimineen kantelijan välisen yhteistyön päättymisestä, josta manageri tiedotti mediatiedotteella viime vuoden heinäkuussa. Toisin kuin ohjelmassa väitettiin, tiedotteeseen ei sisältynyt lausetta ”N. oli valmis ja opetettu brandi, johon managerin yhtiö omisti kaikki oikeudet”. Tästä huolimatta ohjelmantekijät eivät tehneet tiedotteen laatineen managerin vaatimaa oikaisua.Hyvän journalistisen tavan mukaan asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkistettu. Virheellinen asiatieto on oikaistava viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos virhe on vähäinen tai itse asiaan nähden epäolennainen. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaan siis harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Vaikka ohjelmassa esitetty lause ei ollut sanatarkka lainaus tiedotteesta, oli se neuvoston mielestä asiallisesti samansuuntainen kantelijayhtiön mediatiedotteen kanssa. Siinä todettiin, että kilpa-autoilijan ja JP Vaisanen Group Oy:n välinen sopimus sitoo kilpa-autoilijaa aina vuoteen 2006 asti, joten käytännössä yhteistyön päättyminen ”tarkoittaa N:n kilpailemisen loppumista kokonaisuudessaan”. Tiedotteeseen sisältyneen JP Väisäsen lausunnon mukaan ”ilman menestystä ja jatkuvuutta N jää mieleen feikkinä, markkinointikuplana, joka puhkesi”. Tiedotteessa kerrottiin myös, kuinka ”JP Vaisanen Group on vienyt N:ää aina eteenpäin vahvalla brandi-ajattelulla ja luonut N:stä ammattimaisen, osaavan ja yhtenäisen mielikuvan, jota yhteistyökumppanit ovat hyödyntäneet”. Lisäksi manageri oli juuri ohjelmassa esitetyin sanoin luonnehtinut Ilta-Sanomissa kyseistä kilpa-autoilijaa. Nämä seikat huomioon ottaen kiistanalaista lausetta ei neuvoston mielestä voida pitää sellaisena asiavirheenä, joka Yleisradion olisi pitänyt oikaista. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.