3057/SL/01

Vapauttava

KANTELU Ilta-Sanomat julkaisi 6.10.2001 artikkelin, jossa kerrottiin luonnonsuojelijoiden ja erityisesti Greenpeacen otteiden koventuneen viime aikoina mielenosoituksissa. Jutun otsikkona oli ”Metsäalalla ihmetellään: Suojelijoiden otteet koventuvat”. Kantelun mukaan lehti perusti väitteensä nimettömiin lähteisiin, kuulopuheisiin ja hämäräperäisiin huhuihin. Vaikka kirjoituksessa leimataan kaikkia metsäsuojelijoita, sen päähuomio kohdistuu kuvamateriaalin vuoksi Greenpeaceen. Lehti ei ollut yhteydessä Greenpeacen edustajiin pohjustaakseen väitteitään tai tarkistaakseen pitävätkö nimettömien lähteiden antamat tiedot paikkansa. Kantelija, Greenpeacen tiedottaja, lähetti lehdelle vastineen, jota lehti ei kuitenkaan julkaissut. Se ei julkaissut myöskään korjattua vastinetta, josta kantelija oli poistanut viittaukset jutun tehneeseen toimittajaan.LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Vesa-Pekka Koljosen mukaan kirjoitukselle oli selkeät yhteiskunnalliset ja journalistiset perusteet. Se kuvaa yleisellä tasolla ja esimerkein luonnonsuojelijoiden otteiden viimeaikaista kovenemista. Keskeistä on maltillistenkin järjestöjen otteiden koveneminen. Siksi jutussa on haastateltu ”maltillisen” Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtajaa. Greenpeace ei sen sijaan ole kirjoituksessa mitenkään erityisesti esillä. Otsikosta ja ingressistä lähtien puhutaan ”suojelijoista”, ei Greenpeacesta. Se mainitaan ensimmäisen kerran 11. kappaleessa, jossa viitataan todellisiin tapahtumiin Taivalkosken työmaalla. Myös Tikkurilan toimitilan pääsisäänkäyntien sulkemista koskenut selostus pitää paikkansa. Greenpeace on vuosikaudet tuottanut valtavasti kuvamateriaalia maailman tiedotusvälineille, joten on loogista, että sen tempauksia esittävää kuvamateriaalia käytetään myös symbolikuvituksena viitattaessa suojelijoiden toimiin. Väite siitä, että toimittaja ei olisi ollut yhteydessä Greenpeacen edustajiin, ei päätoimittajan mukaan sekään pidä paikkansa. Lähdesuojan vuoksi hän ei kuitenkaan kommentoi väitettä. Tarjotut vastineet eivät puolestaan olleet kaikilta osiltaan julkaisukelpoisia eivätkä luonteeltaan vastineita, vaan pikemminkin kiistakirjoituksia, jotka olisi voitu jättää kokonaan julkaisematta. Lehti oli kuitenkin valmis julkaisemaan kantelijan vastineen korjattuna, mutta kantelija ei suostunut ehdotettuihin yksilöityihin muutoksiin. RATKAISUArtikkelissa esitettiin voimakasta kritiikkiä luonnonsuojelijoiden toimia kohtaan, ja heistä annettiin varsin kielteinen kuva. Jutussa mainittiin nimeltä paitsi Suomen Luonnonsuojeluliitto myös Greenpeace, minkä lisäksi jutun yhteydessä julkaistiin kaksi valokuvaa Greenpeacen mielenosoituksista. Kiistanalaisia menetelmiä käyttävien ja julkisuushakuisesti toimivien yhteisöjen on varauduttava siihen, että niiden toimintaa arvostellaan kärkevästikin. Arvioinnissa voidaan esittää vakaviakin väitteitä. Yhtä selvää on, että tällöin on noudatettava samoja hyvän journalistisen tavan peri-aatteita kuin arvioitaessa muutakin julkista toimintaa. Vakavat väitteet on näin ollen kyettävä perustelemaan ja niiden kohteelle on varattava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus esittää omat näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Myös tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Kuvaa ei puolestaan pidä käyttää harhaanjohtavasti eikä loukkaavassa yhteydessä.Neuvoston mielestä valokuvat eivät olleet Greenpeacea totuudenvastaisesti leimaavia, eikä niiden perusteella syntynyt sellaista vaikutelmaa, että kaikki jutun esimerkkitapaukset käsittelisivät Greenpeacen tekemisiä. Vain varauloskäytävien sulkemista ja Taivalkosken työmaata koskeneet väitteet kohdistuivat suoraan Greenpeaceen. Neuvoston mielestä lehdellä oli riittävät perusteet näille väitteille, ja ne voitiin esittää Greenpeacen edustajaa kuulematta. Ne eivät tuoneet kantelijalle myöskään vastineoikeutta. Tästä huolimatta lehti oli valmis julkaisemaan kantelijan vastineeksi nimeämän kirjoituksen korjattuna, mutta kantelija ei suostunut ehdotettuihin yksilöityihin muutoksiin. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.