3052/SL/01

Vapauttava

KANTELU Länsi-Savo julkaisi 29.8.2001 oikeudenkäyntiuutisen, jonka otsikkona oli ”Hovioikeus korotti Mikkelin pedofiilin vankeusrangaistusta”. Jutun ensimmäisessä kappaleessa kerrottiin hovioikeuden tuominneen nimeltä mainitun kantelijan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen. Uutisen toisen kappaleen mukaan ”hovioikeus korotti Mikkelin käräjäoikeuden viime maaliskuussa antamaa vankeusrangaistusta kahdeksalla kuukaudella”. Uutisen kaksi ensimmäistä kappaletta koskevat kantelun mukaan kokonaan toista henkilöä kuin kantelijaa. Myös uutisen neljännessä kappaleessa on tietoja, jotka eivät liity kantelijan tuomioon. Uutinen perustui STT:n tietoihin. STT:n uutisointi sisälsi oikeat tiedot. Lehti julkaisi seuraavan päivänä oikaisun, jossa kerrottiin tuomion saaneen henkilön oikea nimi. Virheen syyksi oikaisussa mainittiin se, että ”hovioikeuden päätös oli erehdyksessä yhdistetty toiseen vastaavanlaiseen tapaukseen”. Näin siinä ikään kuin vielä uudistettiin kantelijalle aiheutettu mielipaha virheellisestä uutisoinnista. Vaikka kantelijalle onkin tuomittu tuntuva vankeusrangaistus pahoinpitelyrikoksista ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta käyttäytymisestä lasta kohtaan, on hänen toimintansa ollut kantelun mukaan kaukana siitä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mistä Länsi-Savon uutisessa kerrotaan. Lisäksi kantelija on tyytynyt alioikeuden tuomioon ja suorittanut kaikki hänelle määrätyt korvaukset.LEHDEN VASTAUSLänsi-Savon päätoimittaja Kari Juutilainen toteaa virheen johtuneen siitä, että Mikkelin käräjäoikeudessa annettiin vuoden 2001 helmi-maaliskuussa kaksi tuomiota lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näiden kahden ajallisesti lähekkäin käsitellyn ja samankaltaisen tapauksen tiedot menivät kantelijan kuvaamalla tavalla uutisessa sekaisin. Uutisen kolmannen kappaleen tiedot koskivat kantelijaa, ja siinä mainituista rikoksista kantelijalle on tuomittu kolmen ja puolen vuoden ehdoton vankeusrangaistus. Lehti oikaisi virheensä seuraavassa numerossa kertomalla hovioikeuden päätöksen uudelleen. Kantelijaa ei oikaisussa mainittu nimeltä eikä hänen tapauksensa yksityiskohtiin palattu lainkaan. Oikaisussa todettiin nimisekaannuksen syntyneen siksi, että päätös oli erehdyksessä yhdistetty vastaavanlaiseen tapaukseen. Tuomiolauselman erilaisuudesta huolimatta viittaus vastaavanlaiseen tapaukseen oli päätoimittaja täysin perusteltu, koska asiallisesti ja yhtä suurien tuomioiden vuoksi tapaukset ovat kiistatta samankaltaisia. RATKAISULehden oikeudenkäyntiuutisessa olivat menneet sekaisin kahden eri tapauksen tiedot siten, että kantelija todettiin jutussa syylliseksi toisen henkilön tekemiin rikoksiin. Lehti oikaisi virheensä seuraavassa numerossa kertomalla oikeuden päätöksen uudelleen. Hyvä journalistinen tapa edellyttää asiatietojen tarkistamista niin hyvin kuin mahdollista. Virheellinen asiatieto on oikaistava viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Tarvittavat oikaisut on toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Neuvoston mielestä virhe ei johtanut kantelijan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen, koska kantelijakin oli tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen seksuaalirikoksista, jotka uutisessa kerrottujen tekojen tavoin olivat nekin kohdistuneet lapseen. Lehti oikaisi virheen seuraavassa numerossa niin, että aiemmasta uutisoinnista syntyneet väärät käsitykset tulivat korjatuiksi. Oikaisun viittaus vastaavanlaiseen tapaukseen oli tekojen laatu huomioon ottaen perusteltavissa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Savo ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Neuvosto haluaa kuitenkin korostaa tarkkuus- ja huolellisuusvaatimusta erityisesti rikosasioita uutisoitaessa.