3051/SL/01

Vapauttava

KANTELU Helsingin Sanomat julkaisi 28.6.2001 oikeudenkäyntiselostuksen, jossa kerrottiin huumerikoksista annetuista vankeusrangaistuksista. Jutun mukaan tuomitut olivat pääosin myöntäneet syyllisyytensä oikeudessa, mutta toinen virolaisista tuomituista oli kiistänyt loppuun saakka tienneensä huumeista. Tosiasiassa myös kantelija oli kiistänyt syytteet, mikä ilmenee mm. tuomiosta. Tästä huolimatta hänen väitettiin myöntäneen oikeudessa syyllisyytensä. Lehden uutisoinnin vuoksi julkisuuteen on kantelun mukaan jäänyt mielikuva, että kantelija olisi myöntänyt syyllisyytensä jutussa mainittuun rikokseen. Kyse on keskeneräisestä, hovioikeudessa vireillä olevasta asiasta, ja tämän keskeisen tiedon vääristäminen voi kantelun mukaan hankaloittaa kantelijan asemaa muutoksenhakutuomioistuimessa.LEHDEN VASTAUSHelsingin Sanomien päätoimittaja Janne Virkkunen toteaa vastauksessaan, että virhe oikaistiin hyvän journalistisen tavan mukaisesti 10.7.2001, kun toimitus oli saanut tietää virheestä.RATKAISUHelsingin Sanomien oikeudenkäyntiselostuksessa oli virhe siinä, että vaikka kantelija on kiistänyt syytteet, jutusta sai sen kuvan, että hän oli oikeudessa myöntänyt syyllisyytensä. Hyvä journalistinen tapa edellyttää asiatietojen tarkistamista niin hyvin kuin mahdollista. Virheellinen asiatieto on oikaistava viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Tarvittavat oikaisut on toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Lehti julkaisi oikaisun heti, kun se oli saanut tietää virheestä. Tällä perusteella Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Neuvosto haluaa kuitenkin korostaa tarkkuus- ja huolellisuusvaatimusta erityisesti rikosasioita uutisoitaessa.