3012/SL/01

Vapauttava

KANTELUIltalehti julkaisi 6.4.2001 uutisen, jossa kerrottiin Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista. Sen otsikkona oli ”Slovakialaisia turvapaikanhakijoita Helsinki-Vantaa lentoasemalla”. Uutisen mukaan Slovakian romanien virta tyrehtyi viime vuonna sen jälkeen, kun Suomi otti käyttöön ns. pikakäännytyksen. ”Sitä ennen nämä ’turvapaikanhakijat’ saattoivat viettää pitkähkön ilmaisen loman Suomessa”. Uutisen yhteydessä julkaistiin tummahkoja ihmisiä esittävä valokuva. Kantelijoiden käsityksen mukaan sillä, että sana ”turvapaikanhakijat” on uutisessa varustettu lainausmerkeillä, viitataan siihen, että kyseiset henkilöt eivät ole todellisia turvapaikanhakijoita ja että turvapaikkahakemus on perusteeton. Edelleen on halventavaa kirjoittaa ”pitkähkön ilmaisen loman” olevan se todellinen syy, miksi romanit ovat Suomeen tulleet. Romaneilta ei itseltään ole tiedusteltu, mitkä heidän motiivinsa turvapaikan hakemiselle ovat eikä kirjoituksessa muutoinkaan ole tasapuolisesti pyritty valottamaan turvapaikan hakemisen taustoja. Lisäksi ilmaus ”romanien virta” on liioitteleva. Jutun yhteydessä julkaistun valokuvan yhteyttä uutiseen ei puolestaan selitetty millään tavoin. Kantelun mukaan juttu on kansanryhmää halventava. LEHDEN VASTAUSIltalehden vastaava päätoimittaja Pekka Karhuvaara kertoo kyseessä olleen STT:n välittämä uutinen, joka julkaistiin sisäsivulla pienessä koossa. Jutussa ei otettu ennalta kantaa viranomaisten ratkaistavan olevaan asiaan, vaan todettiin, että hakijat sijoitetaan vastaanottokeskukseen ja ulkomaalaisvirasto ratkaisee heidän hakemustensa kohtalon. Jutussa ei myöskään halvennettu kansanryhmää, vaan viitattiin siihen yleisesti tiedossa olevaan tosiasiaan, että Slovakian romani-turvapaikanhakijoiden joukossa on havaittu systemaattista pyrkimystä siirtyä turvapaikkamenettelyn kautta parempaan elintasoon. Juuri tästä syystä Suomen viranomaiset joutuivat ottamaan viime vuonna käyttöön nopeutetun turvapaikka-anomusten käsittelyn.RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan ihmisen ihonväriä, syntyperää, kansallisuutta yms. seikkaa ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Etnisen alkuperän mainitseminen kielteisissä yhteyksissä on omiaan luomaan erilaisista vähemmistöryhmistä stereotyyppisiä, kielteisiä kuvia ja vahvistamaan jo olemassa olevia ennakkoluuloja. Etnisellä alkuperällä pitää olla olennaista merkitystä asian uutissisällölle, jotta sen mainitsemista voitaisiin pitää hyväksyttävänä.Nyt uutisessa kerrottiin slovakialaisten turvapaikanhakijoiden saapumisesta Suomeen. Sen pohjana oli STT:n uutinen, johon oli lisätty kohtia, jotka olivat omiaan leimaamaan kielteisesti kaikki slovakialaiset romani-turvapaikanhakijat ja vahvistamaan jo olemassa olevia ennakkoluuloja. Kyse oli kuitenkin mediassa pitkään seuratusta uutisaiheesta ja siitä, että viranomaiset ovat aiemmin katsoneet Slovakian romanien turvapaikkahakemukset perusteettomiksi. Lisäksi maininnat kohdistuivat aikaisempiin, pikakäännytettyihin turvapaikanhakijoihin eikä uutisessa mainittuihin Slovakian romaneihin. Neuvoston mielestä uutisessa esitetyille näkemyksille oli riittävät perusteet olkoonkin, että tapa, jolla turvapaikkamenettelyn ongelmiin viitattiin, oli tyylitön. Uutisen kuvassa ei sen sijaan ollut neuvoston mielestä mitään moitittavaa. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että asia ei anna aihetta ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.