3005/SL/01

Vapauttava

KANTELUKantelijan lähetti Kainuun Sanomiin mielipidekirjoituksen ”Ihminen, saalis ja peto”, joka julkaistiin 23.3.2001. Omalla nimellään esiintynyt henkilö kommentoi kantelijan näkemyksiä vastakirjoituksessaan 30.3.2001. Sen alussa hän viittasi kantelijan kirjoitukseen ja totesi, että ”ei voi välttyä sellaiselta johtopäätökseltä, että tällaisten ajatusten esittäjän älynliekki on jo himmentynyt, eikä se ehkä koskaan ole loistanut kovin kirkkaasti”. Kantelija pitää kirjoitusta kyseisen kohdan vuoksi häväistykirjoituksena. Hän laati siihen vastineen, jota lehti ei ole julkaissut.LEHDEN VASTAUSKainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen toteaa vastauksessaan susien metsästämisen poronhoitoalueella herättäneen lehden yleisönosastossa laajan, värikkään ja kärjekkäänkin keskustelun. Kantelijasta käytetty ilmaisu ”älyn liekki on jo himmennyt” oli voimakas, mutta se selittyy osin kantelijankin poleemisen esiintymisen kautta. Kirjoittajan tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut kantelijan loukkaaminen tai häpäiseminen, vaan voimakkaan vastalauseen ilmaiseminen hänen esittämilleen mielipiteille. Lehden tarkoituksena ei ollut estää kantelijan lähettämän uuden mielipidekirjoituksen julkaisemista. Ulkopuolisen lukijan oli kuitenkin vaikea päästä kirjoituksesta selville, minkä vuoksi päätoimittaja pyysi kirjeessään kantelijaa täsmentämään ajatuksiaan. Lehti ei siis ei ole kieltänyt kantelijan vastineoikeutta.RATKAISUKantelun aiheuttaneen kirjoituksen taustalla oli paljon keskustelua herättänyt aihe, susien metsästäminen poronhoitoalueella. Kantelija esitti asiasta oman näkemyksensä mielipidekirjoituksessa, jota omalla nimellään esiintynyt henkilö kommentoi vastakirjoituksessaan. Sen sävy oli subjektiivinen ja henkilöön menevä. Etenkin ilmaisu ”älyn liekki on jo himmennyt” oli neuvoston mielestä kärjekäs. Mielipidesivun kirjoittelussa on kuitenkin vakiintuneesti sallittu kärkevämpiä ja hätkähdyttävämpiä ilmaisuja kuin varsinaisessa toimituksellisessa aineistossa. Erityisesti silloin kun esitetään nimettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön kohdistuvaa arvostelua tai tyytymättömyyttä, on suositeltavaa, että kirjoittaja esiintyy omalla nimellään ja että kirjoituksessa selvästi tuodaan esille arvostelun perusteet. Nyt kirjoittaja esiintyi omalla nimellään, ja hän oli kirjoituksessaan tuonut selvästi esille arvostelun perusteet. Lisäksi kantelijan täytyi omien mielipiteittensä vuoksi olla varautunut myös niiden kärjekkääseen kommentointiin.Journalistin ohjeiden mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Neuvoston mielestä vastakirjoitus ei synnyttänyt kantelijalle vastineoikeutta. Neuvosto katsoo, että kantelijan kirjoitus oli mielipidekirjoitus, jolla kantelija halusi jatkaa aiheesta käytävää keskustelua. Mielipidekirjoitusten julkaiseminen on päätoimittajan harkinnassa, eikä lehdillä ole velvollisuutta niiden julkaisemiseen.Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.