2986/SL/01

Langettava

KANTELUIltalehti julkaisi 11.11.2000 kirjoituksen, jossa Aarno Laitinen arvosteli ilmiantajia sekä viranomaisia, jotka ryhtyvät tutkimaan asioita ilmiantojen perusteella. Jutun otsikkona oli ”Ilmiantajien paratiisi”, ja siinä käsiteltiin erään verotarkastuskertomuksen väitettyä vuotamista lehdistölle. Kirjoituksen mukaan verotarkastus ja sen johtopäätökset olivat perusteettomia. Laitinen kertoo verotarkastajan aloittaneen jo pari vuotta kestäneen tutkimuksen ”yhden alkoholisoituneen virkamiehen ilmiannon perusteella”. Kirjoituksen mukaan ”verotarkastaja on jakanut raporttiaan lehdistölle ennen kuin sitä on edes käsitelty verohallinnossa”. Laitinen ihmettelee, ”miksei toimittajaa, joka uskoo kuuhullun verotarkastajan mielivaltaisiin epäilyksiin, siirretä kykyjään vastaaviin tehtäviin”. Jutussa lueteltiin verotarkastajan puoluetausta ja mainittiin, minkä puolueen sihteerinä hän on toiminut.Kantelija on jutussa mainittu verotarkastaja. Vaikka häntä ei jutussa nimeltä mainitakaan, verotarkastaja-asema sekä puolueluettelo yksilöi hänet kirjoituksen tarkoittamaksi verotarkastajaksi. Jutun väite raportin jakamisesta lehdistölle tarkoittaa kantelun mukaan, että kantelija olisi virkamiehenä syyllistynyt salassapitosäännösten rikkomiseen eli rangaistavaan tekoon. Väite on perätön ja kantelijan kunniaa loukkaava. Myös kirjoituksen muut väitteet ovat totuudenvastaisia ja kantelijaa loukkaavia. Lisäksi kirjoitus antaa yleisölle aivan harhaanjohtavan kuvan kyseisestä verotarkastuksesta ja sen tekijöistä. Kantelun mukaan kirjoituksen tavoitteena on pyrkiä heikentämään kirjoituksessa kerrotun verotarkastuksen näyttöarvoa verotuspäätöksen perusteena. LEHDEN VASTAUSIltalehden päätoimittaja Pekka Karhuvaaran mukaan kyse on pakinamuotoon laaditusta kirjoituksesta, jossa puututaan kahteen vakavaan ilmiöön tiedonvälityksessä. Nämä ovat joidenkin viranomaisten tapa pyrkiä ajamaan niiden selvitettävänä olevaa asiaa vuotamalla salassa pidettäviä tietoja sekä median herkkyys osallistua tällaiseen ”asianajoon”. Päätoimittaja Karhuvaaran mukaan yksikään keskivertolukija ei voi tunnistaa kantelijaa kirjoituksesta. RATKAISUVaikka pakinoissa on hyväksyttävää käyttää tavanomaista hätkähdyttävämpiä ilmaisuja ja voimakkaampaa kieltä, tyylilaji ei kuitenkaan oikeuta henkilökohtaisesti loukkaavien ilmaisujen käyttöön. Pakinamuoto ei myöskään oikeuta esittämään vakavia asiaväitteitä, joilla ei ole riittävästi perusteita.Nyt kirjoituksen kritiikki kohdistui kantelijan toimintaan virkamiehenä. Se sisälsi kuitenkin myös henkilökohtaisesti loukkaavia ilmaisuja. Lisäksi juttuun sisältyi kantelijan toimintaa ja tarkoitusperiä koskevia, pitkälle meneviä väitteitä, joille lehti ei ole esittänyt riittäviä perusteita. Neuvoston mielestä kantelija on kirjoituksesta tunnistettavissa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja neuvosto antaa lehdelle huomautuksen.