2984/SL/01

Vapauttava

KANTELU Taloussanomat julkaisi 17.1.2001 Jukka Kuikan kirjoituksen, jossa Kuikka arvioi kantelijan järjestämää ja saksalaisen professorin vetämää suoramarkkinointiseminaaria. Jutun otsikkona oli ”Sana on voimaton”. Jutussa Kuikka kertoi niin sanotun suoramarkkinointigurun, professori N.N:n, tulemisen Suomeen olevan varma merkki laman saapumisesta. ”Äijä ei tajua mistään mitään, mutta suomalaiseen kulttuuriin kuuluu, että täyttä pelleä ei sanota pelleksi, jos hän tulee yli tunnin lentomatkan päästä”, Kuikka kirjoitti. Professorin lisäksi jutussa arvosteltiin myös seminaarin antia sekä sen järjestelyjä.Kantelija pitää kirjoitusta Suomen oloissa ainutlaatuisen törkeänä mm. siksi, että siinä hyökättiin henkilökohtaisesti nimeltä mainittua ulkomaalaista professoria vastaan. Kantelun mukaan kirjoittaja vääristi kaikki professoria koskevat tiedot. Juttuun viitattiin jo etusivun vinkissä, ja sen yhteydessä julkaistiin täysin harhaan johtava nelivärikuva silmäkamerasta. Lehden toimitus tarjosi asiassa korjausmahdollisuutta. Seminaarin pääsponsori ja samalla toinen järjestäjä piti tehtävää kuitenkin käytännössä mahdottomana, koska kirjoituksessa ei ollut juuri mitään asiallisesti oikeaa tietoa. Näin ollen vastineessa olisi pitänyt kirjoittaa koko juttu uudestaan. Kantelijalla ei puolestaan ollut muiden projektien vuoksi mahdollisuutta irrottautua vastineen tekemiseen niin, että se olisi voitu julkaista ajoissa.LEHDEN VASTAUSTaloussanomien vastaava päätoimittaja Antti Pekka Pietilän mukaan jutun kritiikin kohteena oli jutussa mainittu professori, ei kantelija tai hänen edustamansa yhtiö. Jutun oli tehnyt nimellään esiintynyt freelance-toimittaja, ja se julkaistiin lehden mielipidepalstalla. Kirjoituksessa tarkasteltiin kriittisesti suoramarkkinoinnin intensiiviseminaarin aikaisempaa tieteellistä tasoa kirjoittajan omasta näkökulmasta ja hänen omiin kokemuksiinsa perustuen. Aiheen kirjoitukseen antoi seminaarin ylitsepursuava markkinointikirje, joka antoi ymmärtää, että kysymys on maailman johtavasta suoramarkkinoinnin professorista johtuen hänen tieteellisestä osaamisestaan. Pakinanomaisessa mielipidekirjoituksessaan kirjoittaja asetti järjestäjien ainutlaatuisiksi ilmoittamat professorin tieteelliset menetelmät kyseenalaisiksi. Sananvapaus antaa suurimmat vapaudet arvosteltaessa paitsi tieteen ja taiteen myös markkinoinnin alaan kuuluvia mielipide-eroavaisuuksia. Tästä johtuu, että julkisen keskustelun mielipidesivuilla erityisesti näitä asioita käsiteltäessä on oltava mahdollisimman vapaata. Lisäksi mielipidekirjoittelussa ovat hyväksyttyjä purevammat sananvalinnat ja –muotoilut kuin normaalissa toimituksen kirjoittelussa. Nyt kirjoitus oli myös pakinaluontoinen. Tässä tyylilajissa sallitaan yleisesti humoristinen ja kritisoiva kirjoittelu, kärjekäskin. Julkisen sanan tehtävänä on arvioida ympäröivää maailmaa ja ilmiöitä. Myös koulutustoimintaa, joka on mitä suurimmassa määrin liiketoimintaa, on syytä arvioida.RATKAISUKantelun kohteena oleva kirjoitus oli satiirinen kolumni. Tyylilajiin kuuluu voimakas liioittelu ja kärjistäminen. Julkisuudessa toimivat henkilöt ja yritykset joutuvat varautumaan myös tällaiseen lähestymistapaan. Seminaarin markkinointiaineistossa oli tuotu painokkaasti esille saksalaisen professorin persoona, ja kolumnin henkilöön menevät ilmaisut rakentuivat juuri tälle. Kouluttajana toiminut professori oli julkisuuden henkilö, ja kolumni kohdistui yksinomaan hänen työhönsä. Seminaarin järjestäjää, siis kantelijan edustamaa yhtiötä, ei sen sijaan mainittu nimeltä. Neuvosto otti lisäksi huomioon, että lehden toimitus oli tarjonnut asiassa korjausmahdollisuutta. Kantelija ei kuitenkaan käyttänyt sille tarjottua vastineoikeutta. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Taloussanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.