2981/PL/01

Langettava

KANTELULuoteis-Uusimaa julkaisi 6.1.2001 uutisen seurakunnan tulehtuneista henkilösuhteista. Jutun taustalla oli kantelijan kokema työpaikkakiusaaminen, jonka työsuojelupiiri oli tekemässään tarkastuksessa todennut tapahtuneeksi. Tarkastuksen jälkeen kirkkoneuvosto edellytti kantelijan esimiestä, päiväkerhojen toiminnanohjaajaa, osallistumaan viranhoidon edellytysten toteamiseksi soveltuvuustutkimukseen. Toiminnanohjaaja valitti kirkkoneuvoston päätöksestä tuomiokapituliin, ja tästä valituksesta kantelun kohteena olevassa uutisessa kerrottiin. Etusivun vinkin otsikkona oli ”Seurakunnassa työpaikkakiusaamista? / Päiväkerhojen toiminnanohjaaja valitti kohtelustaan”. Juttu jatkui sisäsivulla otsikolla ”Todistus sairaslomasta synnytti erimielisyyttä / Työsuojelu puuttui asiaan ja se eteni tuomiokapituliin”. Jutussa mainittiin kantelijan nimi, työpaikka ja työtehtävä. Kantelun mukaan lehti julkaisi yksipuolisesti vain toiminnanohjaajan tekemään valitukseen perustuneita tietoja. Ne koskivat kantelijan sairaslomaa, siis yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa asiaa. Kantelijan mukaan hänen nimensä yhteydessä kerrotut asiat ovat kaikki perättömiä ja asiakokonaisuuksistaan irrotettuja. Hänelle ei myöskään tarjottu mahdollisuutta näkökantansa esille tuomiseen.LEHDEN VASTAUSLuoteis-Uusimaan päätoimittajan Eero Ahola kertoo jutun, jossa työpaikkakiusaamisesta ja toiminnanohjaajan tekemästä valituksesta uutisoitiin, perustuneen kokonaisuudessaan lehden haltuunsa saamien julkisten asiakirjojen sisältöön. Uutisen pääsisältönä oli kirkkoneuvoston toiminnanohjaajaan kohdistama painostus. Toiminnanohjaaja oli kirkkoneuvoston päätöksellä määrätty ”viranhoidon edellytysten toteamiseksi soveltuvuustutkimuksiin” ja tästä päätöksestä toiminnanohjaaja valitti tuomiokapitulille. Nyttemmin asia on ratkaistu hänen edukseen, eikä häntä voida lähettää soveltuvuustutkimuksiin. Kantelija, joka on kyseisen toiminnanohjaajan alainen, halusi julkaista vastineen, jonka sisältö ei täyttänyt vastineen vaatimuksia. Pitkän keskustelun jälkeen lehti ja kantelija sopivat, että kantelija lähettää uuden tekstin, jonka lehti pyrkii julkaisemaan. Se julkaistiin 30.1.2001. RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Suojattavaan yksityiselämään kuuluvina asioina Julkisen sanan neuvosto on pitänyt mm. terveydentilaa ja ihmissuhteita. Nyt uutisessa kerrottiin kantelijan ilmoittaneen työsuojeluviranomaisille esimiehensä häntä kohtaan osoittamasta epäasiallisesta käytöksestä ja työpaikkakiusaamisesta. Tuoreimman henkilöstösuhteita hiertävän toran mainittiin syntyneen sairasloman poissaolotodistuksen jättämisestä. Jutussa tuotiin esille varsin herkkiä yksityiselämän piiriin kuuluvia seikkoja nimeltä mainitusta kantelijasta. Neuvoston mielestä kantelijan henkilöllisyydellä ei ollut yleistä merkitystä, eikä jutun arvo olisi kärsinyt lainkaan, vaikka kantelijan nimeä ei olisi mainittu. Se, että tiedot perustuivat julkisiin asiakirjoihin, ei poista lehden menettelyn moitittavuutta, koska yksilön suojaa koskevat periaatteet pätevät myös, kun käytetään julkisiin asiakirjoihin tai muihin julkisiin lähteisiin sisältyviä tietoja. Vastine julkaistiin hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Uutisessa oli kuitenkin kyse yksityiselämän loukkaamisesta, eikä sellaista vahinkoa voi korjata vastineella.Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Luoteis-Uusimaa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.