2979/SL/01

Langettava

KANTELUIlta-Sanomat julkaisi 17.11.2000 yleisönosastokirjoituksen, jonka otsikkona oli ”Krohnien asunnot”. Siinä kirjoittaja kysyi, ”millä konsteilla vihreät sisaret Irina ja Minerva Krohn ovat onnistuneet saamaan vuokra-asunnot Helsingin kaupungin taloista Ruoholahdessa”. Kirjoituksessa mainitaan myös Leena Krohnin asuvan Ruoholahdessa kaupungin talossa. Kirjoituksen tiedot eivät pidä paikkansa. Leena Krohn, Irina Krohn ja Minerva Krohn asuvat omistusasunnoissa eikä heidän hallinnassaan ole mitään Helsingin kaupungilta vuokrattua huoneistoa. Lehden olisi pitänyt tarkistaa kirjoituksen totuudenmukaisuus, mikä olisi ollut yksinkertaista. Lisäksi lehden olisi tullut varmistua siitä, että on olemassa tosiasioihin pohjautuvaa ns. perusteltua epäilyä väärinkäytöksestä. Irina Krohnin ja Minerva Krohnin vastauskirjoitus on myöhemmin julkaistu yleisönosastossa. Vastauksen julkaiseminen ei kuitenkaan poista eikä vähennä lehden vastuuta alkuperäisestä kirjoituksesta.LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Vesa-Pekka Koljosen mukaan yleisönosastokirjoitusten oikeellisuuden aukoton tarkistaminen on käytännössä mahdotonta, mistä syystä yleisönosastojen sisältökriteerit ovat yleisesti ja perinteisesti toimituksellisten tekstien sisältökriteereitä väljemmät. Tässä tapauksessa ei ollut kuitenkaan mitään syytä olettaa kirjoituksessa mainittujen henkilöiden asumisoloja koskevia tietoja vääriksi. Kuten kirjoittaja myöhemmin samalla palstalla esittämässään anteeksipyynnössään kertoo, hän oli ennen ensimmäisen kirjoituksensa lähettämistä tarkistanut asian Helsingin kiinteistövirastosta ja saanut tiedon, että talot ovat kaupungin vuokrataloja. Saman perustelun hän esitti toimitukselle yleisönosastolle osoittamansa krjeen lähetteessä. Kun kirjoittaja vielä oli valmis esiintymään omalla nimellään, ja kun kyseessä oli yhteiskunnallisesti merkittävä näkökohta, katsottiin kirjoituksen julkaiseminen perustelluksi. Kantelun kohteena olevan kirjoituksen jälkeen asiaa käsiteltiin lehdessä vielä viidessä muussa kirjoituksessa, joissa väärä tieto oikaistiin. Näin ollen oikea tieto on saavuttanut ylivoimaisesti suuremman lukijamäärän kuin alkuperäinen, virheen sisältänyt teksti. RATKAISUYleisönosastokirjoituksissa on voitava esittää mielipiteitä erilaisista asioista mahdollisimman vapaasti ja myös arvostella julkisissa tehtävissä olevien henkilöiden toimintaa. Yleisönosastokirjoituksissakaan ei kuitenkaan saa esittää paikkansapitämättömiä tietoja tosiasioina. Ilta-Sanomien yleisönosastokirjoituksessa kerrottiin Irina, Minerva ja Leena Krohnin asuvan vuokralla Helsingin kaupungin taloissa. Väitteet koskivat yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa, ja kirjoittaja oli ilmoittanut tarkistaneensa asian Helsingin kiinteistövirastosta. Lisäksi kirjoitus oli varustettu laatijansa nimellä. Kirjoitukseen sisältyi kuitenkin virhe. Esitetyn aineiston perusteella kukaan kirjoituksessa mainituista henkilöistä ei asu vuokralla Helsingin kaupungin taloissa. Neuvoston mielestä lehden olisi pitänyt tarkistaa tosiasioina esitettyjen tietojen paikkansapitävyys. Kirjoituksesta syntyi sellainen virheellinen vaikutelma, että siinä mainitut henkilöt olisivat hankkineet vuokra-asunnot Helsingin kaupungilta epäasiallisin keinoin. Väitteiden voimakkuus ja ehdottomuus huomioon ottaen neuvosto ei pitänyt oikaisujen julkaisemista riittävänä korjaamaan lehden laiminlyöntejä tietojen tarkistamisessa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja neuvosto antaa lehdelle huomautuksen.