2972A/SL/00

Vapauttava

KANTELUKantelun mukaan Turun Sanomat on harjoittanut vuosikaudet maahanmuuttajien arkitodellisuuden sivuuttavaa journalismia. Lisäksi Turun Sanomat on antanut runsaasti palstatilaa sekä Turun Kansalliselle Rintamalle että Olavi Mäenpäälle ja siten edistänyt rasistisen KR:n nousua Turussa. Kantelun kohteena on viisi kirjoitusta: 3.11.2000 julkaistu Turun Kansallisen Rintaman kaupunginvaltuutettujen kirjoitus, 25.11.2000 julkaistu Olavi Mäenpää 50-vuotishaastattelu sekä 21.2., 23.2. ja 27.2.2001 julkaistut yleisönosastokirjoitukset. Kirjoituksessa 3.11. Turun Kansallisen Rintaman kaupunginvaltuutetut kertovat, että KR ei ole Skin-Head- tai äärioikeistolaisryhmittymä. Kantelun mukaan kirjoitus sisälsi valheellisia tietoja. Kantelija, Turun kaupunginvaltuuston jäsen, laati lyhyen mielipidekirjoituksen, jolla hän halusi oikaista KR:n kirjoituksessa olleet väärät tiedot. Lehti ei julkaissut kantelijan kirjoitusta eikä vastannut kantelijan tiedusteluun julkaisematta jättämisen syistä. Olavi Mäenpää 50-vuotishaastattelussa Mäenpää kiistää olevansa rasisti. Mäenpään toiminta ja puheet todistavat kuitenkin kantelijan mielestä siitä, että hän on rasisti, joten lehden jutussa oli väärää tietoa. P Rissasen allekirjoittaman yleisönosastokirjoituksen mukaan kaupungin keskustassa ”liikkuu matkapuhelimia varastelevia ulkomaalaisnuoria, jotka uhkailevat uhrejaan hakkaamisella, jos sulkee liittymän tai tekee rikosilmoituksen”. Kantelijan mielestä kirjoitus yleistää ulkomaalaisnuoret varasteleviksi ja suomalaisnuorille vaarallisiksi. Hän katsoo tällaisen kirjoittelun paisuttavan vihaa ja aiheuttavan rasismia. P Rissasen kirjoitukseen vastasi P Lehmuskukka, joka kertoi ulkomaalaisporukan tekemästä ryöstöstä ja katsoi, että poliisille on tehtävä ilmoitus jokaisesta ryöstöstä. Kirjoitteluun osallistui myös nimimerkki ”Ihmisoikeuksien puolesta –84”, joka oli sitä mieltä, että Suomi voisi ottaa lisää maahanmuuttajia. Tämän kirjoituksen otsikkona oli ”Siirtolaiset tervetulleita”. Kantelijan mielestä jutun tarkoituksena oli houkutella lukijoita jatkamaan kirjoittelua. ”Tervetuloa” tarkoittaa hänen mukaansa tosiasiassa ”älkää tulko”. Kantelija katsoo kyseisen mielipidekirjoittelun taustalla olevan suunnitelmallista toimintaa. LEHDEN VASTAUSTurun Sanomien päätoimittaja Ari Valjakka toteaa päätoimittajan määräävän lehden sisällöstä, myös yleisönosastosta. Kantelijan mielipidekirjoitus, jossa hän kommentoi Olavi Mäenpään vastinetta, olisi mahdollistanut vastineoikeuden Mäenpäälle. Dialogin jatkaminen ei kuitenkaan ollut lehden linjan mukaista. Kantelijan poimimat esimerkit on otettu varsin laajasta kokonaisaineistosta kantelijan tarkoitusperien kannalta sopivasti valikoiden. Kolumni 28.10. synnytti vastineoikeuden Olavi Mäenpäälle. Lehti julkaisi Mäenpään vastineen 3.11. Juttu 1.11. oli puolestaan laaja raportti Helsingissä pidetystä Maahanmuuttaja kahden kulttuurin välissä –seminaarista. Juttu 25.11. oli Olavi Mäenpään 50-vuotishaastattelu. Kirjoituksessa ei peitellä Mäenpään ulkomaalaisvastaisuutta ja muistutetaan hänen saamastaan sakkorangaistuksesta. Yleisönosastokirjoitus 21.2. oli äidin hätähuuto, jonka julkaisua edelsi pitkä keskustelu äidin kanssa. Kirjoitus sai palautetta, josta yksi julkaistiin 23.2., sekin äidin hätähuuto. Kantelijan oletus kirjoittelun suunnitelmallisuudesta on mielikuvituksellinen. Kyseessä oleva nuorison käyttäytymistä koskeva ja huolestuneisuutta aiheutuva ilmiö ei rajoitu pelkästään Turkuun. Esimerkiksi Helsingissä toimii Helsingin Sanomissa 11.3.2001 julkaistun uutisen mukaan useita alaikäisten lasten joukkioita, jotka ryöstelevät toisilta lapsilta kännyköitä ja taskurahoja. RATKAISUTurun Sanomien 3.11.2000 julkaisemassa kirjoituksessa kaupunginvaltuutetut Mäenpää ja Virtanen vastaavat Turun Sanomien kolumnistille, joka oli arvostellut aikaisemmin julkaistussa kolumnissaan Turun Kansallinen Rintamaa ja sen edustajia. Kantelu koskee sitä, että lehti ei julkaissut kantelijan kirjoitusta, jolla hän halusi oikaista kaupunginvaltuutettujen vastineessa olleet tiedot. Vastineella tarkoitetaan arvostelun tai loukkauksen kohteeksi joutuneen oikeutta vastata julkistettuun tietoon. Vastineen laatija voi mielipiteenään esittää senkin, ettei ole rasisti, eikä lehdellä ole velvollisuutta oikaista sellaista näkemystä. Kantelijan kirjoitus ei sen sijaan ollut vastine, vaan mielipidekirjoitus, jossa kantelija otti kantaa kaupunginvaltuutettujen vastineeseen. Mielipidekirjoitusten julkaiseminen on puolestaan päätoimittajan harkinnassa, eikä lehdellä näin ollen ollut velvollisuutta julkaista kantelijan kirjoitusta. Mielipidekirjoitusten 21.2. ja 23.2. allekirjoittajiksi oli merkitty P Rissanen ja P Lehmuskukka. Kantelun mukaan näiden kirjoitusten taustalla on suunnitelmallista toimintaa. Kantelija ei ole kuitenkaan esittänyt mitään perusteita epäilyjensä tueksi. Neuvoston mielestä pelkästään se seikka, että kirjoituksissa käsiteltiin kriittisesti maahanmuuttajien tekemisiä, ei vielä osoita, että kyse olisi jotain ryhmää vastaan harjoitetusta suunnitelmallisesta toiminnasta. Neuvosto haluaa kuitenkin muistuttaa, että yleisönosastoon kirjoitetaan joskus myös toisen nimellä, toimitusta harhaan johtaen. Etu- ja sukunimiä ei puolestaan pitäisi käyttää nimimerkkinä, jos siitä voi aiheutua sekaantumisvaaraa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.