2933/SL/00

Vapauttava

Uutisen pääpaino oli franchising-sopimusta koskevassa kiistassa, eikä osakkeiden myyntiä koskenut virhe ollut tämän asian kannalta olennainen. Kantelijan näkemykset tulivat jutussa hyvin esille kommenteissa, jotka perustuivat kantelijan lehdelle lähettämään aineistoon. Vapauttava.

KANTELU Turun Sanomat julkaisi 14.5.2000 uutisen, jossa kerrottiin Burgerline Oy:n ja Burger-In Oy:n franchising-sopimusta koskevasta kiistasta. Jutun otsikkona oli ”Poliisille tutkintapyyntö Oulussa / Hesburgerin irtisanottu sopimuskumppani vaatii isäntäyhtiöltä miljoonien korvauksia”. Kantelijan mukaan lehti paljasti hänen yksityiselämästään seikkoja, jotka olivat asiaankuulumattomia ja samalla kantelijaa ja hänen perhettään loukkaavia. Lisäksi jutussa oli virheitä. Kantelijaan ei edes yritetty olla yhteydessä tietojen tarkistamiseksi ja niissä olleiden virheellisyyksien korjaamiseksi. Kantelija ei itse halunnut vaatia oikaisua tai käyttää vastineoikeutta.LEHDEN VASTAUS Turun Sanomien vastaava päätoimittaja Ari Valjakka kertoo kantelijan lähettäneen toimitukseen lehdistötiedotteen, joka koski kyseisten yhtiöiden välisiä erimielisyyksiä. Lehti hankki materiaalia myös riidan toiselta osapuolelta ja viranomaisilta. Lehti yritti olla yhteydessä kantelijaankin, mutta hänen lehdelle ilmoittamassaan numerossa ei vastattu. Kootun materiaalin pohjalta laadittiin kirjoitus 14.5., joka koski keskeneräisiä oikeusprosesseja ja niissä esitettyjä väittämiä. Kirjoituksessa 24.5. oiottiin ne seikat, joita riidanalaisessa, ratkaisemattomassa oikeusprosessissa yleensä voidaan oikoa.RATKAISU Yritystoiminnan kriittinen seuraaminen kuuluu tiedotusvälineiden keskeisiin tehtäviin. Tässä tapauksessa kyse oli monimutkaisesta, hankalasta ja epäselvästä talouselämän riitajutusta. Henkilökohtaisesta konkurssista kertomiselle ei neuvoston mielestä tällaisissa jutuissa ole estettä. Myös muilla jutussa mainituilla seikoilla ja luonnehdinnoilla oli merkitystä jutun kokonaisuuden kannalta. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että voimakkaan arvostelun kohteeksi joutuneelle pyritään varaamaan mahdollisuus kommentoida väitteitä jo samassa yhteydessä. Kantelijan mukaan häneen ei edes yritetty olla yhteydessä. Lehti puolestaan kertoo yrittäneensä olla yhteydessä kantelijaan, mutta hänen lehdelle ilmoittamassaan numerossa ei vastattu. Kantelijan näkemykset tulivat jutussa kuitenkin hyvin esille kommenteissa, jotka perustuivat kantelijan lehdelle lähettämään aineistoon. Velvollisuus samanaikaiseen kuulemiseen ei myöskään tarkoita sitä, että toimittajan olisi juttua tehdessään kuultava vuoronperään kumpaakin osapuolta jokaisesta väitteestä. Jutussa kerrotaan, että ”Salosen veljeskolmikko myi pääosan yhtiön osakkeista jokin aika sitten Gibraltarille”. Kantelijan mukaan hän ei ole koskaan omistanut saati myynyt yhtään Burgerline Oy:n osaketta. Burgerline Oy:n hallituksen puheenjohtaja vaati virheen oikaisua 18.5. päivätyllä oikaisuvaatimuksella. Virhe oikaistiin jatkojutussa kertomalla, että ”Burgerlinen taustalla toimivan turkulaisperäisen Salosen veljeskolmikon Timo Salonen myi 1994 osakkeensa gibraltarilaiselle Stonebridge Ltd:lle”. Jutussa ei kuitenkaan mitenkään viitattu siihen, että aikaisempi uutinen oli ollut virheellinen. Tarvittavat oikaisut on toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos virhe on vähäinen tai itse asiaan nähden epäolennainen. Nyt uutisen pääpaino oli franchising-sopimusta koskevassa kiistassa, eikä osakkeiden myyntiä koskenut virhe ollut tämän asian kannalta olennainen. Uutisoinnin liittyessä yritystoimintaan neuvosto on myös korostanut vastine- ja oikaisumahdollisuuden ensisijaisuutta. Koska kantelija ei itse halunnut käyttää oikaisu- tai vastineoikeuttaan, neuvosto päätti olla ryhtymättä asiassa enempiin toimiin.