2929/SL/00

Vapauttava

Iltapäivälehden jutussa julkisuuden henkilö kertoi suhteensa päättymisestä. Juttu ei sisältänyt suhteen toisen osapuolen asema huomioon ottaen sellaisia tietoja, joita ei olisi voinut julkistaa. Myös otsikolla oli sisällössä kate. Nimivirhe oli kiistaton, mutta vähäinen. Vapauttava.

KANTELUIlta-Sanomat julkaisi 17.6.2000 uutisen otsikolla ”Matti Nykänen jätti rikkaan perijättären / ’Tapolan ovi on suljettu lopullisesti’”. Jutussa Nykänen ”paljastaa, että kohuromanssi makkaratehtaan perijättären, miljonääri Mervi Tapolan kanssa on lopullisesti ohi”. Kantelun mukaan Mervi Montosen os. Tapolan ja Matti Nykäsen suhdetta on jutussa kuvattu tavalla, joka loukkaa Montosen yksityisyyden suojaa. Jutussa väitetään virheellisesti, että Nykänen olisi jättänyt Montosen. Todellisuudessa Montonen on vaatinut Nykästä muuttamaan pois asunnostaan, ja Nykänen on määrätty lähestymiskieltoon. Lisäksi Tapolan perheestä on esitetty virheellistä tietoa väittämällä, että Mervi Montosen veljet vastaisivat Tapola Oy Lihanjalostustehtaan toiminnasta. Mervi Montosen veli Jarmo Tapola toimii yhtiön toimitusjohtajana. Kantelijan mielestä juttu on hyvän journalistisen tavan vastainen myös siksi, että Mervi Montosesta on uutisessa käytetty nimeä Mervi Tapola. 1.7.2000 julkaistussa kolumnissa ”Kysymyksiä ihmisestä” toistetaan edellä mainitun uutisen otsikko ”Tapolan ovi on suljettu lopullisesti”. Jutun mukaan ”takana sulkeutuvat muutkin kuin makkaratehtaiden ovet”. Tästä syntyy kantelun mukaan sellainen virheellinen käsitys, että Nykänen olisi ollut Tapola Oy Lihanjalostustehtaan palveluksessa. Lisäkirjelmässään kantelija kertoo, että myös 3.8.2000 julkaistussa jutussa Mervi Montosta on nimitetty Mervi Tapolaksi. Kantelun mukaan lehti julkaisi virheelliset tiedot yrittämättäkään tarkistaa niiden paikkansapitävyyttä. LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaava päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen katsoo, että kantelun kohteena oleviin kirjoituksiin sisältyy vain yksi virheellinen tieto. Kirjoituksessa puhutaan Mervi Tapolan veljistä, vaikka veljiä on vain yksi eli nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Tapola. Virheellinen tieto ei kuitenkaan ole loukkaava sen paremmin yhtiötä, Tapolan perhettä kuin Mervi Montostakaan kohtaan. Kantelun mukaan kirjoituksessa 17.7. on annettu virheellistä tietoa myös Montosen ja Nykäsen suhteen päättymisen syystä. Virheellistä tietoa ei kuitenkaan yksilöidä, joten kantelu jää väitteen varaan. Päätoimittaja kertoo, että käräjäoikeuden tuomio väliaikaisessa lähestymiskieltoasiassa on rauennut hakijan peruutettua hakemuksensa. Väliaikainen tuomio ei siten anna oikeaa kuvaa asian taustoista. Kirjoituksessa enempää kuin pakinaluonteisessa kolumnissakaan ei myöskään väitetä, että Matti Nykänen olisi ollut Tapola Oy Lihanjalostustehtaan palveluksessa. Lukijalle ei synny tällaista mielleyhtymää kummastakaan kirjoituksesta.Matti Nykäsen ja Mervi Tapolan välisestä seurustelusta on kirjoitettu pitemmän aikaa monissa aikakausjulkaisuissa. Kirjoituksissa Mervi Montosesta os. Tapola on poikkeuksetta käytetty nimeä Tapola, mihin hän on päätoimittajan käsityksen mukaan antanut suostumuksensa. Matti Nykänen ja Mervi Montonen os. Tapola ovat seurustelunsa aikana antaneet yksityiselämäänsä liittyneestä seurustelusta ja sen aikaisista tapahtumista julkiselle sanalle yhteishaastatteluja. Matti Nykänen on kiistattomasti julkisuuden henkilö. Mervi Montonen on puolestaan ollut tietoinen Nykäsen asemasta julkisuuden henkilönä ja siitä, että siitä kirjoitetaan. Tällainen ”omatoiminen” yksityiselämään liittyneiden asioiden esiintuominen pitää sisällään sen, että henkilö on antanut samaan asiaan liittyen hiljaisen suostumuksensa jatkossakin, ellei hän ole sitä erityisesti kieltänyt.Lisäksi lehti katsoo, ettei Tapola Oy Lihanjalostustehtaalle tulisi antaa asiassa sellaista asemaa, että sillä on oikeus vaatia JSN:n päätöstä yksityisen henkilön puolesta.RATKAISUJSN:n perussopimuksen mukaan kantelun voi tehdä jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa koskevan asian neuvoston käsiteltäväksi. Asian ei siis tarvitse koskea kantelijaa itseään. Näin ollen Tapola Oy Lihanjalostustehdas voi kannella myös Mervi Montosen puolesta hänen yksityiselämäänsä koskevassa asiassa. Montonen on antanut käsittelylle suostumuksensa, jonka kantelija on oheistanut kantelukirjelmän liitteeksi.Yksityiselämän suoja koskee periaatteessa kaikkia kansalaisia. Se merkitsee yksilön oikeutta halutessaan pitää tietyt henkilökohtaiset asiansa poissa julkisuudesta. Viihdejulkisuuden henkilöiden yksityiselämän suoja on kuitenkin kaventunut heidän julkisen asemansa vuoksi. Julkiseen rooliin liittyviä seikkoja ei voi lukea kuuluviksi suojan piiriin, ja monilla julkkiksilla seurustelu, avioliitot ja -erot ovat sulautuneet heidän julkiseen rooliinsa. Yleisö on kiinnostunut heidän ammatillisen roolinsa ohella myös heidän elämänvaiheistaan ja ihmissuhteistaan, ja lehdistöllä on oikeus kertoa niistä hyvän journalistisen tavan puitteissa. Matti Nykänen kuuluu kiistatta edellä tarkoitettuun viihdejulkisuuden henkilöiden ryhmään. Mervi Montonen on puolestaan ollut tietoinen Nykäsen asemasta julkisuuden henkilönä, ja molemmat ovat useaan otteeseen kertoneet avoimesti suhteestaan julkisuudessa ennen kantelun kohteena olevia juttujakin.Ilta-Sanomissa 17.6. ilmestynyt juttu perustui Matti Nykäsen antamaan haastatteluun, ja jutusta ilmenee selvästi, että kyse on Nykäsen, ei siis lehden, näkemyksistä. Osa jutussa olleista, Mervi Montosen yksityiselämään liittyvistä väitteistä koski seikkoja, joissa yksityisyyden suojan tarve on korostunut. Neuvoston mielestä juttu ei kuitenkaan sisältänyt Mervi Montosen asema huomioon ottaen sellaisia tietoja, joita ei olisi voinut julkistaa. Tietoa seurustelun päättymisestä ei voida pitää Mervi Montosen yksityiselämää loukkaavana, eikä jutussa paljastettu myöskään kantelijalle haitallisia seikkoja. Vaikka Nykänen ei jutussa suoraan otakaan seurustelun päättymisen syihin kantaa, hän korostaa – tosin epäsuorassa lainauksessa – , että ”hän on aina ollut se lähtevä osapuoli”. Lisäksi Nykänen toteaa jutussa, että ”Tapolan ovi on suljettu lopullisesti”. Otsikolla ”Matti Nykänen jätti rikkaan perijättären” oli siis sisällössä kate. Nimivirhe oli sen sijaan kiistaton, mutta vähäinen, koska Mervi Montonen on omaa sukuaan Tapola, mitä nimeä hänestä on julkisuudessa lähes poikkeuksetta käytetty. Kantelun mukaan jutussa 17.6. Tapolan perheestä on esitetty virheellistä tietoa väittämällä, että Mervi Montosen veljet vastaisivat Tapola Oy Lihanjalostustehtaan toiminnasta. Tosiasiassa veljiä on vain yksi eli nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Tapola. Journalistin ohjeiden mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Neuvoston mielestä toimitusjohtaja Tapola olisikin itse voinut pyytää lehteä oikaisemaan kyseisen virheellisen tiedon. Kanteluasiakirjojen mukaan tällaista oikaisupyyntöä ei lehdelle kuitenkaan ole esitetty. Lehdessä 1.7. julkaistusta kolumnista syntyy kantelun mukaan puolestaan sellainen virheellinen käsitys, että Nykänen olisi ollut Tapola Oy Lihanjalostustehtaan palveluksessa. Niin ei jutussa väitetä, eikä siitä neuvoston mielestä myöskään synny sellaista vaikutelmaa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.