2926/SL/00

Vapauttava

Uutisessa kerrottiin solvaustuomiosta. Tuomitun henkilöllisyydellä oli paikallista merkitystä. Oikeuden päätös kytkeytyi kantelijan työtehtävään, ja asia oli herättänyt paikkakunnalla niin suurta yleistä huomiota, että nimen julkistaminen oli perusteltua. Vapauttava.

KANTELUKainuun Sanomat julkaisi 15.4.2000 uutisen, jossa kerrottiin käräjäoikeuden antamasta kantelijaa koskeneesta päätöksestä. Jutun otsikkona oli ”Palosen maksettava korvauksia X:lle / Solvauksesta ei rangaistusta rikoksen ’vähäisen haitallisuuden’ takia”. Jutussa mainittiin kantelijan koko nimi ja titteli. Hän kertoo olevansa Kajaanin seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijä. Hänen mielestään nimeä ei olisi pitänyt julkaista, koska hän on tavallinen yksityishenkilö ja rikos oli vähäinen. Otsikko oli kohtuuton ja virheellinen, koska tuomio ei ole lainvoimainen. LEHDEN VASTAUSKainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen kertoo uutisen olleen vain pieni osa jo vuosia jatkunutta tapahtumaketjua, jota Kainuun Sanomat paikallisena lehtenä on seurannut koko ajan. Lehti ei näin ollen voinut jättää väliin alioikeuden päätöksen uutisointia, vaikkei se ollutkaan vielä lainvoimainen. Kantelija toimii Kajaanin seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana. Siis samalla paikalla, josta hänen aikaisempi esimiehensä erotettiin. Kantelijan lausunnolla oli merkitystä esimiehen erottamisessa ja tätä lausuntoa oikeus piti solvaavana. Päätoimittajan mukaan kantelijan osuus prosessissa on paikkakunnalla yleisesti tunnettu ja hänet olisi tunnistettu ilman nimen julkistamistakin. Lisäksi käräjäoikeuden päätös tuomion painattamisesta sisälsi jo sinällään ratkaisun, että kantelijan nimi oli tulossa julki. Vuosia kestäneen prosessin yhteydessä kantelijan nimi on noussut jo aikaisemminkin esille. Aikaisemmin hän ei ole halunnut varjella yksityisyyden suojaansa.RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan nimen julkaiseminen rikosasioissa on perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Huomiota on kiinnitettävä niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin. Tässä tapauksessa tuomitun henkilöllisyydellä oli paikallista merkitystä. Oikeuden päätös kytkeytyi kantelijan tehtävään perheasiain neuvottelukeskuksessa, ja asia oli herättänyt paikkakunnalla niin suurta yleistä huomiota, että nimen julkistaminen oli perusteltua. Kantelijan osuus prosessissa on ollut yleisesti tunnettu jo aikaisemman uutisoinnin vuoksi, ja hänet olisi neuvoston käsityksen mukaan tunnistettu ilman nimen julkistamistakin jo hänen virka-asemansa perusteella. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.