2911/SL/00

Vapauttava

Uutisessa kerrottiin syyttäjän päätöstä, jonka mukaan erään naisen kuolemaan ei liittynyt rikosta. Vainajaa ei mainittu nimeltä, eikä hänestä kerrottu mitään muitakaan sellaisia tietoja, joiden perusteella vainaja olisi voitu tunnistaa lähipiirin ulkopuolella. Vapauttava.

KANTELUKouvolan Sanomat julkaisi 21.4.2000 uutisen syyttämättäjättämispäätöksestä, joka koski kouvolalaisen miehen vaimon kuolemaa lokakuussa 1999. Uutisen otsikkona oli ”Aviovaimo kuoli viinaan”. Jutussa kerrottiin, kuinka mies ja vaimo olivat juoneet runsaasti alkoholia kolmena päivänä, minkä jälkeen vaimo oli kuollut. Uutisessa viitattiin kuolinsyylausuntoon, jonka mukaan vaimo oli menehtynyt alkoholimyrkytykseen. Kantelija on vainajan siskon puoliso, joka kertoo, että vainajan omaiset ovat pyrkineet säästämään vainajan äitiä kuolemaan liittyneiltä ikäviltä yksityiskohdilta. Nyt äiti oli kuitenkin lehdestä joutunut lukemaan yksityiskohtaisia tietoja lapsensa kuolintodistuksesta. Menettelyllään lehti on häpäissyt vainajan ja lisännyt tarpeettomasti omaisten tuskaa. Vainaja tunnistettiin uutisesta, koska hän oli ainoa näin lokakuussa 1999 kuollut. Kantelijan mielestä uutisessa on julkaistu hyvän journalistisen tavan vastaisesti salassa pidettävän asiakirjan sisältämiä tietoja.LEHDEN VASTAUSKouvolan Sanomien päätoimittaja Ville Pohjonen kertoo rikosuutisten seuraamisen eri oikeusasteissa olevan normaalia journalistista käytäntöä. Erityisen tarpeellista se oli tässä tapauksessa, koska vainajan puolisoa epäiltiin aluksi kuolemantuottamuksesta ja pahoinpitelystä. Myös tietojen julkaiseminen syyttäjän päätöksen perusteluista oli paikallaan, jotta lukijoille syntyisi oikea kuva tapahtumien kulusta. Uutinen perustui oikeuden asiakirjoihin ja syyttäjän päätökseen – ei kuolintodistukseen, jota lehdellä ei ollut edes käytössä. Uutisessa ei ollut asiavirheitä, eikä uutisessa julkaistu nimeä eikä mitään muutakaan sellaista tietoa, jonka perusteella vainaja olisi voitu tunnistaa. RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Yksilön suojaa koskevat periaatteet pätevät myös, kun käytetään julkisiin asiakirjoihin tai muihin julkisiin lähteisiin sisältyviä tietoja. Tiedon julkisuus ei aina merkitse sitä, että sen voi vapaasti julkaista. Nyt puheena olevassa asiassa uutinen koski kihlakunnansyyttäjän päätöstä, jonka mukaan naisen kuolemaan ei liittynyt rikosta. Tapaus oli herättänyt paikkakunnalla runsaasti huomiota, ja koska nainen oli kuollut epäselvissä olosuhteissa, uutiselle oli neuvoston mielestä perusteet. Lisäksi miehen maineen puhdistamisen kannalta oli olennaista, että lehti kertoi uutisessaan myös syyttäjän päätöksen perusteluista. Vainajaa ei mainittu nimeltä, eikä hänestä kerrottu mitään muitakaan sellaisia tietoja, joiden perusteella hänet olisi voitu tunnistaa lähipiirin ulkopuolella.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kouvolan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.