2905/SL/00

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös mielipidekirjoituksen julkaisupaikkaa ja oikaisua koskevassa asiassa.

Kantelu

Kantelija lähetti Savon Sanomien lukijasanomiin omalla nimellään allekirjoittamansa mielipidekirjoituksen, jossa hän kommentoi lehden päätoimittajan artikkelia presidentti Halosen Chile-vierailusta. Lehti ei julkaissut kantelijan kirjoitusta lukijanpalstalla, vaan siteerasi ja kommentoi sitä pääkirjoituksessa 21.3.2000. Siinä mielipidekirjoituksen allekirjoittajiksi väitettiin virheellisesti sekä kantelijaa että hänen puolisoaan. Molemmat lähettivät päätoimittajalle erilliset korjauspyynnöt, joissa todettiin, että mielipidekirjoitus oli yksin Heikki Tegelmanin, siis kantelijan, allekirjoittama. Kantelija lähetti samana päivänä korjausehdotuksen myös lehden lukijasanomiin. Korjauspyyntö julkaistiin sittemmin lyhennettynä lukijanpalstalla. Päätoimittaja ei ole selittänyt tai pyytänyt anteeksi sitä, että hän käytti kantelijan puolison nimeä väärin eikä sitä, että hän kommentoi pääkirjoituksessaan julkaisematonta materiaalia.

 

Lehden vastaus

Savon Sanomien päätoimittaja Tapani Lepola kertoo arvostelleensa 16.3.2000 julkaistussa kolumnissaan presidenttiä arvovalinnasta Chile-vierailun ja talvisodan muistojumalanpalveluksen välillä. Tämä sai kantelijan ja myös erään toisen lukijan kirjoittamaan hänelle ilkeileviä ja loukkaavia kirjoituksia lehdessä julkaistavaksi. Kantelijan mielipidekirjoituksessaan esittämät väitteet olivat niin totuudenvastaisia, ettei sellaisten julkaiseminen mielipidepalstalla ollut perusteltua. Kun kuitenkin toinenkin lukija epäili päätoimittajaa Pinochetin kannattamisesta, hän päätti ottaa asian esiin kolumnissaan, joka julkaistiin 21.3.2000. Siinä kantelijan kirje, jonka kantelija oli lähettänyt julkaistavaksi, julkaistiin sellaisenaan sanaakaan muuttamatta. Samalla päätoimittaja kommentoi vääriksi ja loukkaaviksi kokemiaan väitteitä.

Päätoimittaja myöntää tehneensä virheen siinä, että hän tulkitsi kantelijan sähköpostiviestissä olleen allekirjoituksen tarkoittaneen kumpaakin Tegelmania. Virhe johtui kuitenkin kirjeen alla olleesta nimiluettelosta, jossa esiintyivät sekä kantelija että hänen puolisonsa. Lehti korjasi virheen heti seuraavana päivänä julkaisemalla kantelijan lähettämän oikaisun.

 

Ratkaisu

Kantelijan yleisönosastokirjoitus julkaistiin päätoimittajan kolumnissa, jossa kirjoituksen allekirjoittajiksi mainittiin nimeltä sekä kantelija että hänen puolisonsa. Nimen mainitsemiselle ei sinällään ollut estettä, koska mielipidekirjoitus oli kantelijan itsensä allekirjoittama – ei siis nimimerkkikirjoitus. Väitteeseen, jonka mukaan mielipidekirjoitus olisi ollut sekä kantelijan että hänen puolisonsa laatima, sisältyi kuitenkin virhe: kirjoitus oli yksin kantelijan laatima. Lehti korjasi virheen heti seuraavana päivänä julkaisemalla kantelijan lähettämän oikaisun. Neuvoston mielestä oikaisu tehtiin asiallisesti.

Sen sijaan kantelijan yleisönosastokirjoituksen julkaisemista päätoimittajan kolumnissa neuvosto ei pitänyt hyvän journalistisen tavan mukaisena. Lukijoiden on voitava luottaa yleisönosastoille lähettämiensä mielipiteiden asialliseen käsittelyyn. Jos yleisönosastokirjoitus päätetään julkaista, niin kirjoitus on julkaistava siellä, mihin kirjoittaja on mielipiteensä tarkoittanut. Lehden menettelyn teki tässä tapauksessa arveluttavaksi myös se, että lukijat eivät voineet tietää, julkaistiinko kirjoitus kokonaisuudessaan.

Näillä perusteilla Julkisen sanan  neuvosto katsoo, että Savon Sanomat on tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.