2902/IL/00

Vapauttava

Lehdessä kerrottiin paikkakunnan koulutoimenjohtajan tyttären palkankorostuksesta. Jutuissa ei väitetty, että koulutoimenjohtaja olisi ollut vaikuttamassa palkankorotukseen. Jutuissa ei ollut myöskään asiavirheitä, eikä jutuissa mainittu palkankorotuksen saaneen tyttären nimeä. Vapauttava.

KANTELUKantelun kohteena ovat Länsiväylässä julkaistut uutiset, joissa kerrottiin koulutoimenjohtajan tyttären palkankorostuksesta. Ensimmäisessä 26.3.2000 julkaistussa uutisessa kerrottiin, että palkankorotus pantiin jäihin. Jutun mukaan korostusta ihmeteltiin Opetus- ja kulttuuritoimessa varsinkin, kun vastaavanlaisia korotuksia ei toimialan muista projekteista ole ollut tapana maksaa. Uutisen mukaan korotukset ovat muutenkin olleet korkeintaan joitakin satoja markkoja kuukaudessa. Toimialan kehittämisjohtajan lausunnon mukaan juttu tutkitaan perusteellisesti. Uutisessa kuultiin myös korotuksesta päättänyttä opetusteknologiapäällikköä, jonka mukaan korotus on linjassa lisääntyneiden työtehtävien määrään. Jutun lopussa todettiin, että käytännöstä poiketen korotuksesta ei kerrottu koulutoimen hallintopäällikölle. 19.4.2000 ilmestyneessä jatkojutussa viitattiin edellisessä jutussa esille tuotuihin seikkoihin ja kerrottiin, että koulutuslautakunta hyväksyi palkankorotuksen.Kantelija on kyseinen koulutoimenjohtaja, ja hänen tyttärensä työskentelee koulupuolella tietotekniikan suunnittelijana. Tyttären palkkaa korotettiin 1.850 markalla kuukaudessa, koska hänet määrättiin hoitamaan oman toimensa ohessa projektisuunnittelijan tehtävää. Jutut loukkaavat kantelijaa ja hänen tytärtään, ja kantelijan mukaan niissä yritetään saattaa kantelijan toiminta virkamiehenä epäilyttävään valoon. Kantelija ei pidä tarkoituksenmukaisena kirjoitusten tarkempaa erittelyä. Hän haluaa kuitenkin tuoda esille sen, että palkankorotus perustui hänen tyttärensä ammattitaitoon, ei sukulaisuussuhteeseen. Tämä ilmenee myös kantelun liitteenä olevasta neljänkymmenen espoolaisen rehtorin koulutuslautakunnalle lähettämästä kirjeestä.LEHDEN VASTAUSLänsiväylän päätoimittaja Janne Kaijärvi toteaa kunnallishallinnon toiminnan seuraamisen olevan keskeinen osa paikallisen uutislehden toimintaa. Koulutoimenjohtaja on kaupungin rakenteessa korkea virkamies, jonka toimintaa täytyy voida arvioida julkisuudessa. Mahdollinen nepotismi on niin vakava asia, että siitä ei voi vaieta.Ensimmäinen uutinen tehtiin, koska palkankorotus oli tavallista suurempi ja korotus poikkesi toimialan normaalista käytännöstä. Palkankorotuksen saanut työntekijä on saman toimialan ykkösvirkamiehen tytär, ja vastaavista korotuksista normaalisti informoitu koulutoimen hallintopäällikkö ei tiennyt korotuksesta. Kun Espoon koulutuslautakunta otti palkankorotusta koskevan asian käsittelyyn, oli luonnollista, että lehti tarkisti, millaisesta asiasta on kysymys. Uutisessa ei kerrottu työntekijän nimeä. Koska hänen sukunimensä on toinen kuin jutussa nimellä mainitun isänsä, häntä tuskin tunnistetaan koulutoimen ulkopuolella. Uutisessa korotuksesta päättänyt esimies perusteli korotusta. Jälkimmäinen uutinen oli ensimmäisen jatkojuttu, jossa kerrottiin lautakunnan hyväksyneen korotuksen. RATKAISUKantelun kohteena olevissa uutisissa kerrottiin koulutoimenjohtajan tyttären saamasta tavallista suuremmasta palkankorotuksesta, jonka Espoon koulutuslautakunta oli ottanut käsittelyyn. Jutuissa tuotiin esille se, että palkankorotuksen saanut työntekijä on saman toimialan ykkösvirkamiehen tytär. Niissä ei kuitenkaan väitetty, että kyseinen koulutoimenjohtaja olisi ollut millään tavalla vaikuttamassa palkankorotukseen. Jutuissa ei myöskään osoitettu olleen asiavirheitä, eikä jutuissa mainittu palkankorotuksen saaneen tyttären nimeä. Kaupungin koulutoimenjohtajan toiminnan seuraaminen kuuluu paikallisen tiedotusvälineen keskeisiin tehtäviin. Koulutoimenjohtajan asema oli omiaan altistamaan palkankorotuksen kritiikille, kun palkankorotuksen saaja oli samalla hallinnonalalla työskentelevän koulutoimenjohtajan tytär. Neuvoston mielestä kantelijan ja hänen tyttärensä sukulaisuussuhde voitiin tuoda esille uutisen mukaisella tavalla. Kantelija olisi voinut vastineella selvittää omaa rooliaan palkankorotukseen johtaneessa prosessissa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsiväylä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.