2887/SL/00

Vapauttava

Uutisessa viitattiin Svean hovioikeuden päätökseen sekä erääseen insesti-oikeudenkäyntiin. Esille tuoduilla seikoilla oli yhteiskunnallista merkitystä, ja lehdellä oli pätevät perusteet päätyä uutisessa esittämiinsä näkemyksiin. Vapauttava.

KANTELUIlta-sanomat julkaisi 19.2.2000 uutisen otsikolla ”Kiistelty ruotsalaistohtori esitelmöi Niko-tapauksesta”. Jutun mukaan ”Lena Hellblom-Sjögrenin pätevyys todistajana on Ruotsissa kyseenalaistettu mm. Svean hovioikeudessa. Svean hovioikeuden mukaan tällä on taipumus tulkita lapsen hyväksikäyttöpuheita siihen suuntaan, ettei hyväksikäyttöä olisi tapahtunut. Suomessa tohtori todisti Nikon vanhempien todistajana viranomaisia vastaan …”Kantelijan mukaan tohtori Hellblom-Sjögren on Ruotsissa arvostettu asiantuntija, joka on toiminut kymmenissä hyväksikäyttöepäilyissä oikeuspsykologian asiantuntijatodistajana. Tilaisuuteen, johon uutisessa viitattiin, hän tuli luennoimaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyssä tarvittavista tieteellisen tutkimuksen periaatteista – ei siis puimaan ’Niko’-tapausta. Tohtori Hellblom-Sjögren ei myöskään todistanut ’Niko’-tapauksessa, joten lehden tieto oli väärä.Jutun tehnyt toimittaja ei ollut ennen uutisen julkaisemista yhteydessä tietojen tarkistamiseksi kyseiseen tohtoriin, tilaisuuden järjestäjiin tai kantelijaan. Toimittaja ei ole myöskään perehtynyt mainitsemaansa Svean hovioikeuden päätökseen. Kun lehti väittää, että mm. Svean hovioikeus on todennut, niin olisi syytä kertoa, mikä muu oikeus on esittänyt samaa. Kun kirjoitetaan passiivimuodossa ”… on katsottu antavan aihetta epäillä hänen puolueettomuuttaan”, pitäisi kertoa kuka ja missä on tällaisen katsannon esittänyt. LEHDEN VASTAUSIlta-Sanomien vastaava päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen kertoo, että keskustelutilaisuuden lähtökohta oli suurta julkista kohua herättänyt lapsen hyväksikäyttötapaus. Tohtori Hellblom-Sjögren luennoi kyseisessä tilaisuudessa oikeuspsykologiasta ja lapsen kertomuksen analysoinnista koulutuskokonaisuudessa ”Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön käsittely viranomaisprosessissa”. Luentoa markkinoitiin Niko-tapauksen kommentaarilla, mikä ilmenee mainoslauseesta ”Hjälpe hjälparna Niko?”. Luennossaan Hellblom-Sjögren käytti Nikon tapausta aiheensa esimerkkitapauksena. Päätoimittaja Koljonen kertoo, että Hellblom-Sjögren toimi Niko-tapauksessa todistajana laajan kirjallisen lausuntonsa välityksellä. Käräjäoikeus varasi hänelle mahdollisuuden myös suulliseen kuulemiseen. Lehden kirjoituksessa käytetty ilmaus ”kiistelty” tarkoittaa, että on olemassa sekä Hellblom-Sjögreniä tukevia että häntä kritisoivia kirjoituksia. Ilta-Sanomien tiedossa oli, että Hellblom-Sjögren on Ruotsissa kiistelty persoona, jolla on omat kannattajansa, mutta jonka pätevyys on monilla tahoilla kyseenalaistettu. Hellblom-Sjögrenin puolueettomuutta on epäillyt Svean hovioikeus, ja samansisältöistä kritiikkiä ovat esittäneet useat tahot, jotka on yksilöity Ilta-Sanomien vastineessa. Ilta-Sanomilla ei ollut syytä hankkia käyttöönsä Svean hovioikeuden päätöstä, koska oli perusteltua uskoa, että kirjoituksen lähteenä käytetyssä Nämdemanne-lehden artikkelissa päätöstä oli lainattu oikein. Svean hovioikeus sanoo tuomiossaan, että sekä ”Hellblom-Sjögrenin kirjalliset lausunnot sekä tapa, jolla hän on esiintynyt hovioikeudessa, antavat hovioikeuden mielestä aihetta kyseenalaistaa hänen puolueettomuutensa”. RATKAISUKantelun kohteena olevassa uutisessa viitattiin Svean hovioikeuden päätökseen, jonka mukaan tohtori Hellblom-Sjögrenillä on taipumus tulkita lapsen hyväksikäyttöpuheita siihen suuntaan, ettei hyväksikäyttöä olisi tapahtunut. Lehden vastauksen liitteinä olevien asiakirjojen perusteella lehti referoi Svean hovioikeuden päätöstä oikein. Neuvoston mielestä Tohtori Hellblom-Sjögreniä voidaan myös pitää kiisteltynä persoonana, koska hänellä on sekä puolestapuhujia että vastustajia.Uutisessa viitattiin myös oikeudenkäyntiin, jossa Nikon vanhemmat vaativat viranomaisille rangaistusta insestitutkimuksessa tapahtuneista väärinkäytöksistä, ja johon Nikon vanhemmat olivat antaneet tohtori Hellblom-Sjögrenin kirjallisen lausunnon. Näin ollen myös väite ”tohtori todisti Nikon vanhempien todistajana viranomaisia vastaan” pitää paikkansa. Neuvostossa todettiin, että kyseessä on pikku-uutinen, jossa asioita on yksinkertaistettu. Esille tuoduilla seikoilla oli yhteiskunnallista merkitystä, ja lehdellä on ollut pätevät perusteet päätyä uutisessa esittämäänsä näkemykseen tohtorin puolueettomuudesta. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.