2876/SL/00

Langettava

Kantelijan mielestä päätoimittaja paljasti hänet nimimerkin takana olevaksi henkilöksi kolumnissa, jossa päätoimittaja kommentoi kantelijan julkaisematta jätettyä kirjoitusta. Neuvoston mielestä kantelijan henkilöllisyys ei paljastunut. Vapauttava.

KANTELU Satakunnan Kansa julkaisi 4.2.00 päätoimittajan Ylänurkka-kolumnin, jossa arvosteltiin ulkoministeri Tarja Halosen puuttumista Itävallan sisäpolitiikkaan. Kantelijan mielestä kirjoittaja irrotti ulkoministeri Halosen sanomiset taustastaan niin, että lukijalle saattoi syntyä ulkoministerin tarkoittamasta viestistä virheellinen kuva. Kantelija laati jutun johdosta vastineen, jota lehti ei julkaissut. Sen sijaan lehti julkaisi 11.2.2000 uuden Ylänurkka-kolumnin, jossa päätoimittaja leimasi kantelijan ay-pampuksi: ”Porilainen entinen ay-pamppu tyrkytti kiihkeitä Halos-juttujaan lehteen lähes päivittäin, eivätkä aivan kaikki tietenkään lehteen mahtuneet – ei esimerkiksi se, jonka hän halusi julki nimimerkillä ’Puolueellinen porvari’”. Kantelija kertoo toimineensa 25 vuotta KTV ry:n päätoimisena pääluottamusmiehenä toimialueenaan Porin kaupunki. Monet kaupunkilaiset tietävät, ettei hän ole enää ”entisissä ay-tehtävissä”. Kantelijan mielestä yleisönosastokirjoitukset, joissa kantelijaa on käsitelty nimeltä mainiten ay-aktiivina, ovat edesauttaneet hänen yhdistämistään ”porilaiseen entiseen ay-pamppuun”. Menettelyllään lehti paljasti nimimerkin takana kirjoittaneen kantelijan.LEHDEN VASTAUS Satakunnan Kansan päätoimittajan Erkki Teikari katsoo, että kantelijalle ei syntynyt vastineoikeutta Tarja Halosen puolesta. Kantelijan kirjoitus oli poliittinen mielipidejuttu, jonka julkaisemisesta päätoimittaja Teikari kertoo neuvotelleensa kantelijan kanssa. Kuvatessaan kolumnissaan lehden yleisönosastossa käydyn keskustelun kiihkeyttä, päätoimittaja Teikari otti esimerkiksi entisen ay-pampun, joka yritti käyttää nimimerkkiä ”puolueellinen porvari”. Kantelija ei ole tästä tunnistettavissa, koska Porin kaltaisessa kaupungissa on suuri joukko entisiä ay-pamppuja. Paljastamiseen olisi tarvittu nimen mainitseminen. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska lehti ei julkaissut kantelijan nimimerkkikirjoitusta, eikä lehti näin ollen ole paljastanut yhtäkään nimimerkkikirjoittajaa. Teikari toteaa lisäksi, että nimimerkkiä ”Puolueellinen porvari” voi pitää entiseltä valtuutetulta ja sosiaalidemokraatilta lukijoita harhauttavana.RATKAISU Journalistin ohjeiden mukaan arvostelun kohteelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Koska arvostelun kohteena oli ulkoministeri Tarja Halonen, kolumni ei tuonut vastineoikeutta kantelijalle. Kantelijan kirjoitus oli mielipidekirjoitus, jonka julkaisemisesta lehti sai vapaasti päättää.Päätoimittaja kommentoi kantelijan julkaisematta jätettyä kirjoitusta uudessa kolumnissa, jossa päätoimittaja kertoi ”porilaisen entisen ay-pampun” lähettäneen lehdelle kirjoituksen nimimerkillä ”Puolueellinen porvari”. Kantelijan mielestä päätoimittaja paljasti hänet nimimerkin takana olevaksi henkilöksi.Hyvän journalistisen tavan mukaan toimitus ei saa paljastaa luvatta yleisönosastokirjoittajan käyttämää nimimerkkiä. Tässä tapauksessa lehti viittasi nimimerkkikirjoittajaan, mutta ei siten, että hänen henkilöllisyytensä olisi paljastunut. Neuvoston mielestä ilmaus ”ay-pamppu” ei sekään yhdistänyt kantelijaa nimimerkkikirjoittajaan siten, että nimimerkin ”Puolueellinen porvari” henkilöllisyys olisi voinut paljastua. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.