2870/SL/00

Langettava

Pakinassa kerrottiin kantelijan isän toiminnasta ja persoonasta lähiomaisia loukkaavalla tavalla. Omien kirjoitustensa johdosta kantelijan pitää olla varautunut siihen, että myös häntä arvostellaan. Julkisesti esitettyjen mielipiteiden takana olevan henkilön omaista ei kuitenkaan sovi halventaa. Langettava.

KANTELUSuomenmaa julkaisi 28.1.2000 pakinan, jossa nimimerkki Mäntyniemen portinvahti arvosteli kantelijan kymmenen vuotta sitten kuollutta isää. Pakinan mukaan kantelijan isä ”veti leveät markat omaan ja Aimo-pojankin leuhkoihin taskuihin pyörittämällä siihen aikaan rahakasta ja suosittua elokuvatoimintaa. Paikkakunnalla muistetaan vieläkin kuinka ahne luonne Kairamolla oli. Piikkilangan altakaan ei ilman pääsylippua päässyt takuulla pujahtamaan, ellei markkoja maksanut Kairamoiden taskuun. Urpo-isä oli muutenkin kylällä huonomaineinen niin, että laulujakin hänestä sepiteltiin”.Kantelijan mukaan toiminta elokuvateatterin ovimiehenä tai lippujen myyminen ei ollut mitään kantelijan tai hänen isänsä yksityistä bisnestä, vaan osallistumista urheiluseuran talkootoimintaan, jossa kantelijan isä oli mukana monta kymmentä vuotta lähes kuolemaansa saakka. Kantelijan mielestä pakina oli kosto hänen jutuistaan.LEHDEN VASTAUSSuomenmaan päätoimittaja Juha Mauno kertoo pakinan olleen osa presidentinvaalien aikaista vilkasta, värikästä ja välillä jyrkkäsanaistakin keskustelua, mihin myös kantelija on osallistunut. Päätoimittaja viittaa vastauksessaan kantelijan omiin kirjoituksiin, joissa varsinkin Suomen keskusta ja keskustalaiset poliitikot ja julkisuuden henkilöt ovat alituisesti kantelijan hampaissa. Lisäksi kantelija on itsekin ottanut isänsä esille kirjoituksessa, joka oli kantelijan isän tunteneiden paikkakuntalaisten mielestä suoranaisesti valheellinen ja loukkaava. Päätoimittaja Maunon mukaan kantelija on julkisuuden persoona siinä kuin ne henkilötkin, joita hän käsittelee kirjoituksissaan tarkoituksellisen rumalla tavalla. Kantelija ei voi vaatia itselleen kauniimpaa kohtelua kuin niille, joita hän on itse loukannut.RATKAISUSuomenmaan pakina leimasi kantelijan isän ahneeksi ja huonomaineiseksi. Pakinasta saattoi saada myös sellaisen kuvan, että kantelijan edesmennyt isä olisi elokuvateatteritoimintaa hoitaessaan syyllistynyt rikokseen. Neuvoston mielestä pakinassa kerrottiin kantelijan isän toiminnasta ja persoonasta lähiomaisia loukkaavalla tavalla. Vaikka pakinassa on mahdollisuus käyttää kärkeviäkin ilmaisuja, halventavat viittaukset luonteenlaatuun ja maineeseen ovat vastoin hyvää journalistista tapaa. Omien kirjoitustensa johdosta kantelijan pitää olla varautunut siihen, että myös häntä arvostellaan. Julkisesti esitettyjen mielipiteiden takana olevan henkilön omaista ei kuitenkaan sovi halventaa. Sekään, että kantelija on itse viitannut isäänsä lapsuuden aikaisia tapahtumia käsitelleissä kirjoituksissaan, ei ole seikka, joka oikeuttaisi loukkaavat kirjoitukset.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Suomenmaan rikkoneen tässä asiassa hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.