2810/SL/99

Vapauttava

Kainuun Sanomien uutisessa kerrottiin alle 15-vuotiaiden poikien pesäpalloturnauksen tuloksista.Kantelijan mukaan uutisessa vihjattiin kahden joukkueen syyllistyneen sopupelaamiseen. Neuvoston mielestä uutisesta ilmeni riittävän selvästi, että sopupeliä koskevissa väitteissä oli kyse haastateltavan näkemyksestä. Lehti julkaisi uutisen ilmestymisen jälkeen useita kannanottoja, joissa tuotiin esille myös arvostelun kohteeksi joutuneiden joukkueiden näkemykset tapahtumista. Kun arvostelu oli kohdistettu joukkueisiin, olisi vastineoikeuden käyttäminen ollut luontevin ja tarkoituksenmukaisin tapa vastata esitettyyn kritiikkiin. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKainuun Sanomat julkaisi 24.7.1999 uutisen, jossa kerrottiin juniorien pesäpallo-ottelusta otsikolla ”KPK:n C-pojat putosivat juoksuerolla mitaliotteluista”. Kantelijan mukaan uutisessa syytetään Oulun Lipon C-84 NDT:tä ja Pattijoen urheilijoiden C-poikia täysin perusteettomasti sopupelaamisesta. Nykypesäpallossa sopupelisyytteet ovat erittäin raskaita, eikä niitä pitäisi missään nimessä esittää julkisesti, ellei toimittajalla ole siitä erittäin pitäviä todisteita. Kantelijan mukaan lehdellä ei ollut eikä ole vieläkään mitään näyttöä sopupelaamisesta.Uutisessa todetaan, että siihen asti tappioitta leirin pelannut Lippo antoi viimeisessä ottelussa kuitenkin Pattijoelle mahdollisuuden neljän joukkoon häviämällä leikkipelillä juoksuin 16 – 22 (jo ensimmäinen vuoropari 0 –16). ”Jokainen näki, mitä Pattijoki ja Lippo keskinäisessä ottelussaan tekivät, mutta tuomari ei mahtanut sille mitään eikä kukaan puuttunut siihen jälkikäteenkään”, harmitteli KPK:n C-poikien toinen pelinjohtaja, naapurusten sopupelaamisesta.”Leikkipelaaminen” viittaa kantelijan mukaan selvästi tahallaan häviämiseen ja sopupelaamiseen, koska ko. termejä on käytetty viime syksyn ns. sopupelien yhteydessä. Lisäksi toimittaja tulkitsee pelinjohtajan lehdelle antaman lausunnon tarkoittavan sopupelaamista. Uutisessa oli virheitä myös ottelutuloksissa.Uutisesta on kantelijan mukaan jäänyt kaikille sellainen kuva, että kyseessä on todellakin ollut selvääkin selvempi ”sopupeli”, jolla KPK:n (Kajaanin Pallokerho) C-pojat pudotettiin jatkosta. Jutun kirjoittanut toimittaja toimii itse KPK:n valmennuksen vastuuhenkilönä ja on toiminut myös uutisessa mainitun KPK:n joukkueen valmentajana.Uutisessa esitetyn syytöksen johdosta Oulun Lippo pyysi eri tahoilta lausuntoja tapahtumista. Kantelun liitteeksi oheistetuista lausunnoista ilmenee, ettei kyseistä ottelua voida pitää ennalta sovittuna. Ottelussa ei oltu havaittu mitään normaalista poikkeavaa ja juoksut olivat syntyneet hyvillä lyönneillä ilman ulkokentän tahallista avustamista. Kainuun Sanomien mielipidesivulla 6.8.1999 julkaistussa Nuorisopesis ry:n kehityspäällikön laatimassa kirjoituksessa kumotaan sopupeliepäilyt leirin viralliselta taholta. Lisäksi kirjoituksessa ihmetellään uutisen tehneen toimittajan läheisten suhteiden vaikutusta uutiseen syntyyn ja sitä, miten yksipuoleiset syytökset ovat ylipäätään päätyneet lehteen.Lehti ei ole useista pyynnöistä huolimatta oikaissut uutista. Lehti antoi ainoastaan mahdollisuuden julkaista vastine mielipidesivulla. Tämä ei kantelijan mielestä kuitenkaan riitä joukkueiden maineiden puhdistamiseen.Kantelun mukaan KPK:n valmennusvastaavana toimiva toimittaja on käyttänyt ammatillista asemaansa väärin. Toimittaja on yksipuolisesti syyttänyt Oulun Lippoa ja Pattijoen Urheilijoita sopupelaamista ilman taustojen tarkistusta. Toimittaja ei antanut kyseisille joukkueille mahdollisuutta kommentoida sopupelisyytöksiä samassa yhteydessä, missä väitteet esitettiin, eikä toimittaja suhtautunut kriittisesti lähteeseensä KPK:n pelinjohtajaan. Toimittaja ei ole tarkistanut uutisensa asiatietoja keneltäkään muulta kuin edustamansa seuran pelinjohtajalta.LEHDEN VASTAUSKainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen toteaa, että juttu kertoo otsikkoa myöten karsintojen ratkenneen juoksuerolla. Samalla hän kiistää, että uutisesta esitettäisiin väite ”silmiinpistävän törkeästä sopupelaamisesta”. Epäilys sopupelistä sisältyy vain pelinjohtajan jutun keskivaiheilla esittämään mielipiteeseen. Pelinjohtajakaan ei luonnehtinut ko. ottelua ”törkeäksi sopupeliksi”. Lisäksi on otettava huomioon, että superpesiksen sopupelit ja pelinjohtajan esittämät epäilyt taktikoinnista ovat kaksi aivan eri asiaa. Pelinjohtajan kuvaama taktikointi ei ole rikos ja tällaista taktikointia on harrastettu iät ajat. Päätoimittaja Piirainen kertoo todenneensa kantelijalle useaan otteeseen, että Kainuun Sanomat ei voi oikaista tai muuttaa pelinjohtajan mielipidettä. Pelinjohtaja pysyy edelleen näkemyksessään, mikä tulee ilmi hänen Pesäpalloliitolle osoittamassa kirjeessä, jossa hän perustelee epäilyksensä syntymistä. Kantelija ei ole useista pyynnöistä huolimatta halunnut käyttää vastineoikeutta.Kantelija jättää kantelussaan kertomatta, että lehti selosti jo 29.7.1999 jatkouutisessaan pelin tapahtumiin liittyviä ristiriitaisia näkemyksiä ja pelin aiheuttamia jatkoseuraamuksia. 6.8.99 lehti julkaisi Nuorisopesis ry:n kehityspäällikön yleisönosastokirjoituksen, jossa selvitettiin pelin tapahtumia ja arvioitiin kriittisesti Kainuun Sanomien ensimmäistä ottelu-uutista.Kantelukirjelmän liitteinä olleita näkemyksiä lehti ei ole aikaisemmin voinut ottaa huomioon, koska sai ne tässä muodossa nähtäväkseen vasta JSN:n lausuntopyynnön mukana. Kantelija on viitannut niihin lehdelle lähettämässään sähköpostissa 12.8., jolloin hänelle vastattiin, ettei lehti voi julkaista mielipiteitä, joita asianomaiset eivät itse ole lehdelle toimittaneet. Lehti julkaisi kuitenkin vielä kerran 17.8.99 uutisen, jossa käsiteltiin eri puolten näkemyksiä uudelleen ja kerrottiin Lipon hankkimien asiantuntijalausuntojen sisällöt. Kainuun Sanomien lukijoilla on näin ollen ollut mahdollisuus saada tietoa eri osapuolten näkemyksistä ottelusta ja muodostaa oikea kuva leirin ja ottelun tapahtumista.Kantelun kohteena olevan uutisen laatinut urheilutoimittaja on aikaisemmin valmentanut KPK:n junioreita, mutta luopui valmennusvastuusta kilpailukauden alettua. Monet urheilutoimittajat ovat itse aktiivisesti mukana urheilutoiminnassa, ja varsinkin pienissä toimituksissa voisi syntyä jääviysongelmia, mikäli toimittaja ei voisi kirjoittaa lajeista, joita on itse harrastanut tai joissa on ollut itse mukana. Illalla 23.7. kyseinen toimittaja oli urheilutoimituksessa ainoa kirjoittava toimittaja, eikä uutisen tekemistä pesäpalloleirin loppupeleistä voitu ohjata muille. Lehti kiistää, että toimittajan tausta olisi vaikuttanut uutisen sisältöön.RATKAISUOulun Lipon ja Pattijoen välisestä pesäpallo-ottelusta kertoneessa uutisessa epäiltiin kyseisten joukkueiden pelanneen ns. sopupeliä, jonka seurauksena molemmat joukkueet pääsivät jatkoon, mutta Kajaanin Pallokerho (KPK) putosi. Neuvoston mielestä uutisesta ilmeni riittävän selvästi, että sopupeliä koskevissa väitteissä oli kyse haastatellun pelinjohtajan näkemyksestä. Lehti julkaisi uutisen jälkeen useita kannanottoja, joissa arvioitiin kriittisesti Kainuun Sanomien ensimmäistä ottelu-uutista ja joissa tuotiin esille myös Lipon ja Pattijoen näkemykset tapahtumista. Kantelija ei itse käyttänyt hänelle tarjottua vastineoikeutta. Kun arvostelu oli kohdistettu joukkueisiin, olisi vastineoikeuden käyttäminen ollut luontevin ja tarkoituksenmukaisin tapa vastata esitettyyn kritiikkiin. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Kainuun Sanomat ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.