2789/SL/99

Langettava

Savon Sanomien uutisessa kerrottiin kantelijaa koskeneesta syyttämättäjättämispäätöksestä otsikolla "Opettajalle ei syytettä koskettelusta / Syyttäjä: Ei riittävää näyttöä seksuaalisesta hyväksikäytöstä". Kantelijan mielestä uutisesta jäi sellainen kuva, että hän oli kaikesta huolimatta syyllinen. Neuvosto totesi, että alaotsikko vastasi syyttäjän asiassa tekemää päätöstä. Neuvosto kuitenkin katsoi, että jutun painotus ei ollut tasapainossa sen kanssa, että uutinen koski päätöstä syyttämättä jättämisestä Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen.

KANTELUSavon Sanomat julkaisi 3.7.1999 uutisen, jossa kerrottiin kantelijaa koskeneesta syyttämättäjättämispäätöksestä otsikolla ”Opettajalle ei syytettä koskettelusta / Syyttäjä: Ei riittävää näyttöä seksuaalisesta hyväksikäytöstä”. Asiasta on kirjoitettu kahdesti aikaisemminkin (1.7.99 ja 22.5.99, jutut liitteenä), mutta kantelu kohdistuu 3.7.99 julkaistuun uutiseen.Kantelijan mielestä uutinen tärvelee hänen ihmisarvoaan, mainetta ja loukkaamattomuutta. Lehden ei olisi pitänyt luetella yksityiskohtaisesti syytteitä, koska lukijalle voi jäädä sellainen kuva, että epäilty olikin kaikesta huolimatta syyllinen. Uutinen sisältää yleistyksiä, jotka antavat sellaisen kuvan, että kosketteluja ja kaatumisia olisi sattunut usein ja jatkuvasti. Lisäksi sana koskettelu on moniselitteinen ja vihjaileva. Uutisessa ei myöskään kerrota lainkaan todistajana toimineen autonkuljettajan eikä syytetyn itsensä lausunnoista, jotka todistavat väitteen päällä makaamisesta täysin paikkansa pitämättömäksi. Kantelijan mielestä uutinen sisältää myös mauttomuuksia kuten sanan pervoilu käyttö sekä viiteotsikon valinta. Kumpikaan asia ei ollut edes tutkintapyynnön syynä. Juttu on ikärasistinen, minkä lisäksi iän julkaiseminen loukkaa kantelijan yksityisyyttä. Kantelija pitää juttua kaatumis- ja makaamiskuvauksineen tyyliltään sensaatiohakuisena. LEHDEN VASTAUSSavon Sanomien päätoimittaja Tapani Lepola kertoo Savon Sanomien seuranneen kantelijan käyttäytymisestä tehtyjä tutkimuspyyntöjä ja rikosepäilyjä useaan otteeseen tämän vuoden aikana. Kyse on ollut normaalista journalistisesta uutisseurannasta, jossa on tuotu esiin opettajan virantoimituksesta pidättäminen, siitä tehty oikaisuvaatimuksen käsittely ja sitten syyttämättäjättämispäätös.Kantelijan henkilöllisyyttä ei ole missään vaiheessa paljastettu. Siilinjärven kunnassa yli 50-vuotiaita luokanopettajia on 18, heistä 11 miehiä. Ulkopuolinen ei voi uutisen perusteella yksilöidä kantelijaa, ellei muuten ole vuosien mittaan ollut tietoinen tästä, jo vuonna 1996 alkaneesta prosessista. Uutinen perustuu syyttäjän asiakirja-aineistoon, jossa on viitattu valituksen aiheuttaneisiin tapahtumiin useaan otteeseen. Uutisessa on myös otsikkoa myöten kerrottu, että opettaja on vapautettu syytöksistä. Siinäkin, että näytöt eivät ole olleet riittäviä, viitataan suoraan syyttäjän asiakirjatekstiin.RATKAISUSavon Sanomien uutisessa kerrottiin kantelijaa koskeneesta syyttämättäjättämispäätöksestä. Neuvoston mielestä jutun alaotsikko ”Ei riittävää näyttöä seksuaalisesta hyväksikäytöstä” vastasi syyttäjän asiassa tekemää päätöstä. Opettaja oli tehnyt tiettyjä tekoja, mutta rikoksen tunnusmerkistö ei ollut täyttynyt. Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä ja niihin liittyvistä ratkaisuista kerrottaessa on kuitenkin muistettava, että uutisointi leimaa vahvasti tekijäksi epäiltyä. Tässä tapauksessa opettaja, joka on uutisesta tunnistettavissa lähipiiriä laajemmaltikin, ei ollut tehnyt mitään rikollista tekoa. Neuvosto katsoi, että jutun painotus ei ollut tasapainossa sen kanssa, että uutinen koski päätöstä syyttämättä jättämisestä. Epäillylle kielteisten yksityiskohtien esille tuomista tulisi harkita tarkoin silloin, kun uutisoidaan syyttämättäjättämispäätöksiä. Tämä vaatimus vielä korostuu asioissa, jotka koskevat arkaluonteisia asioita kuten epäiltyjä seksuaalirikoksia. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Savon Sanomien rikkoneen tässä asiassa hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.