2760B/SL/99

Vapauttava

Kouvolan Sanomat kertoi kansanedustajien poissaoloista perustaen tietonsa Sunnuntairaportin reportaasiin. Neuvoston mielestä uutinen oli asiallinen, ja siinä oli selvitetty riittävän selvästi lähtökohdat, joihin julkaistut tiedot perustuivat. Uutiseen sisältyi kuitenkin kantelijan poissaolojen osalta virhe, jonka kantelija pyysi korjaamaan. Samalla kantelija ilmoitti, että koska virhe ei johdu hänestä, hän ei ole myöskään valmis selittelemään asiaa. Lehti oikaisi virheellisen tiedon jatkojutulla. Neuvoston mielestä lehti oikaisi virheen nopeasti ja asiallisesti. Lisäksi neuvosto totesi, että poliitikko ei voi tiedotusvälinettä velvoittavasti kieltää poliitikkona antamiensa lausuntojen julkaisemista. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKouvolan Sanomat julkaisi 1.3.1999 uutisen, joissa käsiteltiin kansanedustajien poissaoloja. Jutun otsikkona oli ”Hurskainen paljon poissa / Kymen vaalipiirin kansanedustajista Pekka Kuosmanen, Antero Kekkonen ja Matti Vähänäkki istuivat ahkerimmin kokouksissa”.Kantelija toteaa uutisen tekstistä ilmenevän, että tosiasiallisesti eniten poissaoloja oli Sinikka Mönkärellä. Häntä ei kuitenkaan nostettu otsikkoon, minkä lisäksi hänen osaltaan kerrotaan myös se, että poissaolot johtuivat ministeritehtävien vaatimista virkamatkoista. Myös kantelijan poissaolot johtuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta eduskunnan virkatehtävistä, mutta tätä ei uutisissa kerrottu. Kantelija oli edellisellä eduskuntakaudella ulkoasiainvaliokunnan jäsen sekä Pohjoismaiden neuvoston Eurooppa-valiokunnan jäsen.Uutisen ilmestyttyä kantelija soitti Kouvolan Sanomien toimitukseen pyytäen lehteä korjaamaan virheen. Samalla kantelija ilmoitti, että koska virhe ei johdu hänestä, hän ei ole myöskään valmis selittelemään virhettä. Kantelija tarjoutui auttamaan lehteä ja lupasi lähettää toimitukseen tiedot poissaoloistaan neljän vuoden ajalta. LEHDEN VASTAUSKouvolan Sanomien päätoimittaja Juha Oksanen kertoo uutisen perustuneen MTV3:n Sunnuntairaportin julkaisemiin tietoihin, joita lehti referoi lähteensä kertoen. Jutussa selvitettiin jo ensiriveillä, miten Sunnuntairaportti ilmoitti laskeneensa läsnä- ja poissaoloja.Uutista täydennettiin sekä oma-aloitteisesti että kantelijan samanaikaisesta pyynnöstä seuraavana päivänä eli 2.3.1999 sisäsivulla julkaistussa jutussa, jossa kantelija sai runsaasti palstatilaa selvittääkseen tarkemmin oman näkökulmansa ja perustelunsa poissaolojen syihin.Päätoimittaja katsoo Kouvolan Sanomien ainoaksi – joskin vähäiseksi – lapsukseksi sen, että 18 prosentin poissaoloa oli tulkittu ”lähes joka neljänneksi” eikä ”viidenneksi”. Tarkka Sunnuntairaportin ilmoittama prosenttiluku käy kuitenkin ilmi sekä 1.3.1999 että 2.3.1999 julkaistuissa jutuissa.RATKAISUKouvolan Sanomat kertoi kansanedustajien poissaoloista perustaen tietonsa Sunnuntairaportin reportaasiin. Neuvoston mielestä uutinen oli asiallinen, ja siinä oli selvitetty riittävän selvästi lähtökohdat, joihin julkaistut tiedot perustuivat. Uutiseen sisältyi kuitenkin kantelijan poissaolojen osalta virhe, jonka kantelija pyysi korjaamaan. Samalla kantelija ilmoitti, että koska virhe ei johdu hänestä, hän ei ole myöskään valmis selittelemään asiaa. Kouvolan Sanomat oikaisi virheellisen tiedon jatkojutulla, jonka otsikkona oli ”Olen ollut poissa virkatehtävien vuoksi” / Sinikka Hurskainen ei ehtinyt kerran täysistuntoon, kun bussi myöhästyi.”Neuvoston mielestä lehti oikaisi virheen nopeasti ja asiallisesti. Oikaisevan kirjoituksen jälkeen lukijat saivat kantelijan poissaoloista oikean kuvan. Lisäksi neuvosto totesi, että poliitikko ei voi tiedotusvälinettä velvoittavasti kieltää poliitikkona antamiensa lausuntojen julkaisemista.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Kouvolan Sanomat ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.