2735/SL/99

Vapauttava

Kainuun Sanomien uutisessa kerrottiin nimien keruusta otsikolla "Kainuun Osuusmeijerin maidontuottajat keräävät nimiä meijerin edustajiston poistamiseksi". Kantelijaa siteerattiin uutisessa nimeltä mainiten, vaikka hän oli kieltänyt nimensä käyttämisen jutussa. Neuvosto katsoi, että ryhtyessään adressihankkeen organisoijaksi kantelija oli asettunut alttiiksi julkisuudelle, ja hänestä oli tullut maakunnallinen vaikuttaja, jonka näkemyksillä ja henkilöllisyydellä on ainakin paikallista merkitystä. Uutisessa ei puututtu kantelijan yksityisyyteen, eikä artikkeli sisältänyt kantelijaan kohdistuvia negatiivisia kannanottoja. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKainuun Sanomat julkaisi 20.2.1999 uutisen, jossa kerrottiin nimien keruusta otsikolla ”Kainuun Osuusmeijerin maidontuottajat keräävät nimiä meijerin edustajiston poistamiseksi”. Kantelijaa siteerattiin uutisessa nimeltä mainiten. Kantelija katsoo, ettei hänen nimeään olisi pitänyt mainita, koska hän oli kieltänyt nimensä käyttämisen jutussa kolmeen otteeseen: ensin toimittajan soittaessa kantelijalle kysyessään tietoja, sen jälkeen kantelijan soittaessa toimittajalle vaatiessaan jutun näkemistä ennen sen julkaisemista ja lopuksi toimittajan soittaessa kantelijalle lukiessaan laatimansa kirjoituksen. Kantelijan vaimo on todistajana kahdelle jälkimmäiselle puhelulle.Kantelija toteaa olevansa yksityishenkilö nauttien laajinta mahdollista yksityisyydensuojaa. Tarkistamismenettelyn aikana kantelija ja toimittaja eivät saaneet sovituksi mitä kirjoitetaan ja kenen nimellä. Kantelijan mukaan toimittajan kysymykset eivät viitanneet haastatteluun, eikä toimittaja vastannut suoraan kantelijan kysymykseen koskien keskustelun nauhoitusta. Itse jutun tekoa kantelija ei kieltänyt. Lisäksi kantelija toteaa, että lehden näkemykset asioiden kulusta ovat ristiriidassa kantelijan näkemyksien kanssa.LEHDEN VASTAUSKainuun Sanomien päätoimittaja Matti Piirainen kertoo vastauksensa alussa taustoja sille, miksi meijerialalla käydään kovaa keskustelua siitä, oliko rakennemuutos ja valiolaisesta rintamasta irrottautuminen kunkin meijerin kohdalla järkevää. Kainuun Osuusmeijerin alueella Sotkamossa tyytymättömyys tuottajahintoja kohtaan on purkautunut muun muassa vaatimuksena keventää meijerin hallinnollisia rakenteita. Vaatimuksen läpiviemiseksi eräät viljelijät alittivat nimien keruun asian ottamiseksi esille osuusmeijerin virallisissa elimissä. Maakuntalehtenä Kainuun Sanomat halusi tietysti uutisoida asiasta, koska alueen osuusmeijeri on ollut usein esillä julkisuudessa rakennemuutoksen hyvin hallinneena esimerkkinä.Viljelijät nimesivät kantelijan yhdeksi adressihankkeen puuhamieheksi, eikä hän sitä itsekään ole kiistänyt. Kantelija antoi lehdelle haastattelun, jossa hän perusteli hankkeen käynnistämistä. Jutun tarkistamisen yhteydessä kantelija oli kieltänyt nimensä julkaisemisen perustellen kieltoaan sillä, että ”hän menettää kasvonsa”, koska on luvannut jutun toiselle lehdelle.Ryhtyessään organisoimaan nimien keruuta, kantelija on asettunut alttiiksi julkisuudelle. Nimien keruu ja sen organisoiminen ei näin kuulu hänen yksityiselämänsä suojaan, vaan on osa maakunnallisesti merkittävän yrityksen toimintaa, jota tiedotusvälineiden on voitava seurata. Kantelija on myös oman menettelynsä johdosta herättänyt niin paljon mielenkiintoa, että se vaikuttaa hänen suojapiiriään supistavasti.Kantelija ei ole pyrkinyt käyttämään vastineoikeutta, eikä hän ole pyytänyt oikaisua. Hän ei ole myöskään esittänyt syntyneeksi muuta vahinkoa kuin kasvojen menetyksen.RATKAISURyhtyessään adressihankkeen organisoijaksi kantelija on asettunut alttiiksi julkisuudelle, ja hänestä on tullut maakunnallinen vaikuttaja, jonka näkemyksillä ja henkilöllisyydellä on ainakin paikallista merkitystä. Uutisessa ei puututtu kantelijan yksityisyyteen eikä artikkeli sisältänyt kantelijaan kohdistuvia negatiivisia kannanottoja.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Kainuun Sanomat ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.