2665/AL/98

Vapauttava

KANTELUKantelu kohdistuu 11.6.1998 julkaistuun juttuun Yllätyshäät ja sen tietojen hankkimistapoihin sekä 27.8.98 julkaistuun juttuun ”Hääsirkus”, jossa asianomaisille ja heidän läheisilleen tärkeästä tilaisuudesta käytettiin loukkaavia ja halventavia ilmaisuja. Jutut eivät liity mitenkään asianomaisten julkisuudessa tapahtuvaan työhön. He ovat nimenomaisesti tahtoneet pitää yksityiselämänsä ja häävalmistelunsa työnsä tuoman julkisuuden ulkopuolella.Kantelijan mukaan myös sinänsä positiivisen asian tuominen julkisuuteen ilman asianomaisen suostumusta ja vastoin hänen toivomustaan on loukkaavaa ja on omiaan häritsemään yksityiselämää ja ansiotoimintaa. Loukkausta pahentavat virheelliset tiedot, joilta ilman asianomaisten suostumusta ja myötävaikutusta tehdyissä jutuissa ei voine välttyäLEHDEN VASTAUS7 päivää -lehden päätoimittajan Eeva-Helena Jokitaipaleen mukaan julkisuuden henkilöitä koskevien tapahtumien kuten häiden uutisoiminen on Suomessa käsitetty normaaliin iltapäivä- ja aikakauslehdistön uutistoimintaan kuuluvaksi eikä sen voida katsoa loukkaavan hyvää lehtimiestapaa. Kantelijan edellistä avioliittoa koskevan Anna-lehdessä julkaistun varsin yksityiskohtaisen haastattelun jälkeen oli vaikea kuvitella, että tiedon julkistaminen luonteeltaan onnellisesta häätapahtumasta voisi mitenkään loukata häntä. Detaljivirheet lehti olisi korjannut, jos kantelija olisi halunnut ne oikaista. Tieto häiden ajankohdasta ja paikasta ei ollut peräisin kantelijalta itseltään vaan lehti oli hankkinut sen eri lähteistä. Tieto oli oikea eikä sen hankkimisessa ollut kantelijan väittämää vikaa. RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Lehti kertoi 11.6.98 kantelijan romanssin johtavan yllätyshäihin, joita juhlitaan elokuussa. Tässä kirjoituksessa kerrottiin myös kantelijan vastikään eronneen ja uuden suhteen saaneen alkunsa työn merkeissä. Toisessa kirjoituksessa 27.8.98 lehti selosti itse häätapahtumaa ja hääparin pyrkimyksiä estää sen kuvaamista. Neuvosto toteaa, että viihdemaailmassa tunnettujen henkilöiden yksityiselämän suoja kaventuu heidän julkisen asemansa vuoksi. Yleisö on kiinnostunut heidän ammatillisen roolinsa ohella myös heidän elämänvaiheistaan ja ihmissuhteistaan. Lehdistöllä on oikeus kertoa niistä hyvän journalistisen tavan puitteissa. Kantelija kuuluu kiistatta tässä tarkoitettuun viihdejulkisuuden henkilöiden ryhmään.Neuvosto katsoo, että 7 päivää -lehden julkaisemat jutut ja kuvat eivät sisällä sellaisia seikkoja, jotka kantelijan tai hänen lähiomaistensa kannalta olisivat haitallisia. Tietoja seurustelusta ja häiden ajankohdasta ei voida pitää kantelijan yksityiselämää loukkaavina. Häätilaisuuden selostus ja valokuvat perustuvat tapahtumiin julkisella paikalla eikä niissä ole paljastettu kantelijalle tai hänen läheisilleen haitallisia seikkoja. Sitä, millä tavoin lehti on julkaisemansa tiedot hankkinut, ei neuvoston käytettävissä olevilla keinoilla voida selvittää eikä 7 päivää -lehdellä ole velvollisuutta sitä paljastaa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei 7 päivää -lehti ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.