2661/SL/98

Vapauttava

KANTELUPyhäjokiseudussa julkaistiin 14.8.1998 artikkeli ”Risto haettiin metsästä”. Siinä kerrottiin kuinka paikkakuntalaiset lähtivät poliisin johdolla maastoon etsimään jo pitkään kadoksissa ollutta ihmistä. Artikkelissa seurattiin neljän hakuketjun voimin tapahtunutta etsintää ja lainattiin poliisia, joka oli kuvannut etsittävää alkoholisoituneeksi ja heikkokuntoiseksi. Myös itsetuhon mahdollisuuteen viitattiin. Kuvituksena oli käytetty etsinnän kestäessä otettuja kuvia, joissa osaltaan korostui etsinnän tarkkuus. Yhdessä kuvassa näkyi yksi etsijöistä sivulta päin, jo puolittain pusikon sisään tunkeutuneena. Etsintä pääty kadonneen, jo aikaa kuolleena olleen henkilön löytymiseen.Kantelija, vainajan sisar, toteaa, että jutun ilmestymisestä ei ollut kerrottu lähiomaisille. Hänen mielestään jutusta ilmeni yksityiskohtia, joita ei olisi pitänyt julkaista ilman omaisten suostumusta. Nimi olisi ainakin pitänyt jättää pois. Lisäksi kantelija kertoo, että kuva yksittäisestä etsijästä oli otettu ilman tämän suostumusta. Toimittaja oli halunnut myös omaisista kuvan, mutta ilmeisesti poliisi oli kieltänyt häntä. Kantelija huomauttaa lopuksi, että ilmeisesti jutun kirjoittaja ajatteli, että juopoista saa kirjoittaa mitä tahansa ja kukaan ei välitä.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Marjaana Knuuttila kertoo, että paikkakunnalla tapahtui kesän aikana useita katoamisia. Poliisi toivoi lehden apua, että lukijat saisivat perustietoa etsintöjen järjestämisestä. Tämä saattaa joskus merkitä ihmishengen pelastamista. Sen vuoksi reportaasissa käsiteltiin etsintää sangen seikkaperäisesti. Kantelijan mainitsema kuva konkretisoi sitä, miten tarkasti etsintä on tehtävä.Ihmisen katoaminen aiheuttaa aina surua ja ahdistusta. Jutun kuvat pyrittiinkin valitsemaan niin, että ne peilaisivat surua. Kaikki sensaation elementit haluttiin sulkea pois. -Tekstistä olisi ehkä pitänyt jättää pois viittaus alkoholisoitumiseen, olkoonkin että asia oli paikkakunnalla yleisesti tiedossa. Vielä päätoimittaja huomauttaa, että toimittaja teki työtään julkisesti ja olisi ollut toivottavaa, että paikalla olleet omaiset olisivat ilmoittaneet kielteisen kantansa reportaasin tekoon hänelle.RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan yksityiselämään kuuluvia, asianomaiselle tai hänen lähiomaisilleen haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Tässä tapauksessa kysymys on kuolleena löydetyn henkilön omaisten suojasta.Neuvosto katsoo, että Pyhäjokiseudun kuvareportaasin päätarkoitus on ollut kuvata kadonneen henkilön etsintöjä ja niiden kulkua. Samalla lukijoille on annettu etsintää koskevia ohjeita. Etsitty ja sittemmin vainajana löydetty henkilö ei nouse kirjoituksessa etualalle, vaikka hänet siinä mainitaankin nimeltä. Jutun sävy on asiallinen ja myötätuntoinenkin. Tarpeettomana neuvosto pitää kuitenkin mainintaa vainajan alkoholismista, koska se on voinut aiheuttaa omaisille mielipahaa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei asia kuitenkaan anna aihetta enempiin toimiin.