2608/SL/97

Vapauttava

Helsingin Sanomien konserttiarvostelussa oli nimivirhe, konsertin solistiksi mainittiin viulisteina tunnetusta veljesparista "väärä" veli. Myös arvostelun yhteydessä julkaistu valokuva esitti tätä väärää veljeä. Lehti julkaisi oikaisun viivyttelemättä, vakiintuneella "Oikaisuja" -palstallaan. Neuvosto katsoi, että lehti julkaisi oikaisun tavalla, joka tavoitti ne lukijat, jotka olivat alunperin saaneet asiasta väärän tiedon. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUViulisti Jaakko Kuusisto esiintyi marraskuussa -97 Ylioppilaskunnan Soittajien 250-vuotisjuhlakonsertissa. Helsingin Sanomissa 26. marraskuuta julkaistussa arvostelussa puhuttiin viulistia koskevissa osuuksissa kuitenkin jatkuvasti viulisti Pekka Kuusistosta, jonka kuva myös julkaistiin arvostelun ohessa. Kantelijat pyysivät arvostelun kirjoittaneelta henkilöltä ja kulttuuritoimituksen esimieheltä, että asia oikaistaisiin kulttuurisivulla valokuvan kanssa. Vaatimus tyrmättiin toteamuksella, että lehdellä on vakiintunut oikaisukäytäntö, johon kulttuuritoimitus ei voi vaikuttaa. Virhe oikaistiin tämän jälkeen muutamalla rivillä Kotimaa-osastolla kuolinilmoitusten yhteydessä.Erehtyminen on inhimillistä. Arvostelu sisälsi kuitenkin keskeiseltä osaltaan täydellisen väärää informaatiota. Virheellinen tieto pitäisi korjata niin, että korjaus tavoittaisi mahdollisimman monet väärän tiedon saaneista. Lukijoista monet lukevat vain tiettyjä tai tiettyjen osastojen juttuja eikä kuolinilmoitusten yhteyteen sijoitettu oikaisu tavoita kulttuurisivujen lukijoita.Kantelijat pyytävät neuvostolta kannanottoa oikaisun riittävyydestä.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Janne Virkkunen toteaa olevan selvää, että lehden on oikaistava virheelliset tiedot. Musiikkiarvostelijan tekemä virhe oikaistiinkin lehden ”Oikaisuja” -palstalla, kun asia oli saatettu toimituksen tietoon. Kantelijat olivat toivoneet oikaisua kulttuurisivuille. Lehdessä on kuitenkin jo vuosia sitten omaksuttu käytäntö, jonka mukaan oikaisut sijoitetaan johdonmukaisesti yhteen paikkaan lehdessä, jotta lukija ne sieltä helposti löytää. Tällä perusteella päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että virheellinen asiatieto oikaistaan heti joko oma-aloitteisesti tai kun tieto osoitetaan virheelliseksi. Oikaisu on toteutettava niin, että alkuperäisen tiedon saaneet voivat sen helposti havaita. Nyt lehti julkaisi konserttiarvostelussa olleen virheen oikaisun viivyttelemättä, vakiintuneella ”Oikaisuja” -palstallaan. Erityistä oikaisupalstaa voidaan pitää selkeänä tapana korjata lehdessä olleet virheet. Neuvoston käsityksen mukaan lehden lukijat ovat oppineet myös löytämään tämän palstan. Neuvosto katsoi näin ollen, että lehti julkaisi oikaisun tavalla, joka tavoitti ne lukijat, jotka olivat alunperin saaneet asiasta väärän tiedon.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomien tapa oikaista konserttiarvostelussa ollut virhe täytti hyvän journalistisen tavan asettamat vaatimukset.